Kennisgeving van de voorgestelde bevoegdheidsverklaring en schikking van de groepsvorderingen inzake Canadese luchtvracht met Air France, KLM en Martinair en LAN

13 Maa, 2012, 13:00 GMT Van Siskinds LLP Van ,Camp Fiorante Matthews Van

LONDON, Ontario, March 13, 2012 /PRNewswire/ --

De navolgende verklaring wordt afgegeven door Siskinds LLP, Camp Fiorante Matthews en Liebman Associes over de voorgestelde bevoegdheidsverklaring en schikking van de groepsvordering inzake Canadese luchtvracht.

DEZE KENNISGEVING IS BESTEMD VOOR:

Deze kennisgeving geldt voor alle personen die luchtvrachtdiensten hebben gekocht, met inbegrip van personen die luchtvrachtdiensten hebben gekocht via expediteuren of van een luchtvrachtmaatschappij voor zendingen binnen, naar, of vanuit Canada (behalve zendingen van en naar de Verenigde Staten) tijdens de periode van 1 januari 2000 tot 11-september 2006, en die zich nog niet hebben uitgesloten van de groepsvorderingen (de "schikkingsgroep").

DEZE KENNISGEVING BETREFT:

Er zijn groepsvorderingen ingesteld in Ontario, British Columbia en Quebec inhoudende de beweerde onwettige samenzwering tot prijsvaststelling voor luchtvrachtdiensten van 1 januari 2000 tot 11 september 2006 (de "Canadese procedures").

In het geval van de Canadese procedures zijn schikkingen tot stand gekomen met Société Air France, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. dba KLM Royal Dutch Airlines en Martinair Holland N.V. (gezamenlijk "AF/KLM") en LAN Airlines S.A. en LAN Cargo S.A. (gezamenlijk "LAN"). Naar deze gedaagden wordt gezamenlijk verwezen als de "Schikkingsgedaagden".  Voor iedere schikking is gerechtelijke goedkeuring van de schikkingsvoorwaarden vereist, waaronder bevelen die de vorderingen als groepsvordering ten opzichte van elk van de Schikkingsgedaagden waarmerken.

Volgens de voorwaarden van de schikkingsovereenkomsten hebben de Schikkingsgedaagden er ten gunste van de schikkingsgroep mee ingestemd de volgende betalingen te voldoen in ruil voor de volledige en definitieve vrijgeving van de Vrijgegeven vorderingen (volgens de definitie in de respectievelijke schikkingsovereenkomsten van de Schikkingsgedaagden) en de Canadese procedures tegen hen en de met hen verbonden entiteiten:

  • AF/KLM heeft ingestemd met de betaling van Cdn $6.500.000
  • LAN heeft ingestemd met de betaling van Cdn $700.000

De Schikkingsgedaagden moeten ook hun medewerking verlenen aan de Canadese eisers bij het instellen van hun vorderingen tegen de overige gedaagden.

De schikkingen vormen de beslechting van de betwiste vorderingen tegen elk van de Schikkingsgedaagden. De Schikkingsgedaagden aanvaarden geen enkele overtreding of aansprakelijkheid.

HOORZITTINGEN VOOR GOEDKEURING VAN DE SCHIKKINGEN:


Moties ter waarmerking van de vorderingen als groepsvordering ten opzichte van de Schikkingsgedaagden en ter goedkeuring van de schikkingen worden op de volgende datums behandeld:

  • door de rechtbank van Ontario te London op 16 juli 2012 om 10.00 uur
  • door de rechtbank van Brits Columbia te Vancouver op 24 juli 2012 om 10.00 uur, en
  • door de rechtbank van Quebec te Montreal op 13 augustus 2012 om 09:30 uur.  

Tijdens deze hoorzittingen bepalen de rechtbanken van Ontario, Brits Columbia en Quebec of de schikkingen eerlijk en redelijk zijn en in het beste belang van de leden van de schikkingsgroep.  

De honoraria en uitgaven van de groepsadvocaten moeten worden goedgekeurd door de rechtbanken van Ontario, Brits Columbia en Quebec.  De gezamenlijke advocaten verzoeken de rechtbanken om goedkeuring voor honoraria van max. 25% uit de gelden van de schikkingen met AF/KLM en LAN alsmede uitgaven en toepasselijke belastingen, te betalen uit de gelden van de schikkingen met AF/KLM en LAN.  

MOGELIJKHEDEN VOOR LEDEN VAN DE SCHIKKINGSGROEP M.B.T. DE SCHIKKING:

Deelname aan hoorzittingen over goedkeuring van de schikking: Leden van de schikkingsgroep hebben het recht om te verschijnen en op de hoorzittingen aangaande goedkeuring van de schikking stukken in te dienen.  Als u schriftelijk bezwaar wilt aantekenen, moet uw uiterlijk op 6 juli 2012 afgestempelde bezwaarschrift naar de desbetreffende groepsadvocaat worden verstuurd op één van de onderstaande adressen. De groepsadvocaat/advocaten zendt/zenden alle zodanige stukken door naar de desbetreffende rechtbank.  Als u wilt verschijnen en een mondeling betoog wilt houden op de hoorzittingen over goedkeuring van de schikking, wordt u verzocht uiterlijk op 6 juli 2012 contact op te nemen met de desbetreffende groepsadvocaat op het onderstaande adres.

Vorderen van een deel van de schikkingsgelden: De groepsadvocaten stellen voor om de schikkingsgelden in bewaring te houden voor toekomstige voorzieningen voor de leden van de schikkingsgroep.  De uitkeringsmethode van de schikkingsgelden wordt op een later tijdstip aan de rechtbanken ter goedkeuring voorgelegd.  Zodra de rechtbank de uitkeringsmethode van de schikkingsgelden heeft goedgekeurd, ontvangt u een kennisgeving over de manier waarop de schikkingsgelden worden uitgekeerd en over de vorderingsprocedure.  

Aanmelden voor meer kennisgevingen: Als u deze kennisgeving niet per post heeft ontvangen, kunt u zich online registreren op http://www.AirCargoSettlement2.com of per telefoon op 1-888-291-9655 (V.S. en Canada) of 1-614-553-1296 (Internationaal) zodat u er zeker van bent dat latere kennisgevingen inzake de Canadese procedures rechtstreeks per post aan u worden verstuurd.

Niet deelnemen: De uiterste datum voor niet deelname aan (of om uzelf uit te sluiten van) de Canadese procedures is verstreken.  Leden van de schikkingsgroep die niet op geldige wijze hebben gekozen voor niet deelname zijn gebonden aan de voorwaarden van de schikkingsovereenkomsten (mits goedkeuring van de rechtbanken).

AANVULLENDE INFORMATIE:

In deze kennisgeving worden de schikkingsovereenkomsten slechts samengevat.  U kunt meer informatie over de schikkingen vinden op http://www.AirCargoSettlement2.com. Vragen over de schikkingen of andere in deze kennisgeving vervatte zaken kunt u richten aan de groepsadvocaten:

Leden van de schikkingsgroep buiten Brits Columbia en Quebec: 1-800-461-6166 doorkiesnr 2455 of charles.wright@siskinds.com of Siskinds LLP, 680 Waterloo Street London, ON N6A 3V8, Canada, t.a.v. Charles Wright.

Leden van de schikkingsgroep in Brits Columbia: +1-604-689-7555 of jjcamp@cfmlawyers.ca of Camp Fiorante Matthews, #400 - 856 Homer Street, Vancouver, BC, V6B 2W5, t.a.v. JJ Camp.

Leden van de schikkingsgroep in Quebec: +1-514-846-0666 of irwin@liebman.org of Liebman Associes, 1 Westmount Square #1500, Montreal, QC, H3Z 2P9, t.a.v. Irwin Liebman.

Deze kennisgeving is goedgekeurd door de rechtbanken van Ontario, Brits Columbia en Quebec.

Bron: Siskinds LLP, Camp Fiorante Matthews en Liebman Associes

BRON Siskinds LLP; Camp Fiorante Matthews; Liebman Associes