Kennisgeving van stemrechten, deadlines en hoorzitting ter bevestiging van reorganisatieplan in Chapter 11 reorganisatie van Federal-Mogul Corporation, T&N Limited, en gelieerde ondernemingen

18 Aug, 2004, 16:00 BST Van Federal-Mogul

SOUTHFIELD, Michigan, August 18 /PRNewswire/ -- Federal-Mogul Corporation heeft aangekondigd dat de United States Bankruptcy Court for the District of Delaware het "Disclosure Statement" heeft goedgekeurd dat het derde gewijzigde gezamenlijke reorganisatieplan (het "Plan") beschrijft voor Federal-Mogul Corporation en sommige van zijn Amerikaanse en Engelse gelieerde ondernemingen (de "Debiteuren"). De goedkeuring van het Disclosure Statement en de betreffende informatie laat de Debiteuren toe om stemmen te verzamelen van schuldeisers en belanghebbenden van het Plan.

De Bankruptcy Court heeft 3 november 2004 om 16.00u (US Eastern time) als deadline genomen; uiterlijk tegen deze datum moeten de stemmen om het plan te accepteren of te verwerpen aangekomen zijn. Iedereen die een claim heeft tegen de Debiteuren, inclusief claims in verband met blootstelling aan asbest of asbest bevattende producten die zijn vervaardigd, gedistribueerd, verkocht, of in het bezit gehad door welke dan ook van de Debiteuren, kan over het Plan stemmen. Eisers worden aangemoedigd om het Plan en het Disclosure Statement nauwkeurig na te lezen om te weten welke invloed de reorganisatie van de Debiteuren op hun rechten kan hebben. De Bankruptcy Court zal tijdens een hoorzitting op 9 december 2004 bepalen of het Plan bevestigd wordt.

Voornaamste onderdelen van het Plan

Het Plan voorziet in de betaling van claims tegen en van belangen in de Debiteuren. Het Plan stelt bovendien de oprichting voor van een Trust voor de betaling van claims in verband met lichamelijke letsels door asbest en onrechtmatig overlijden door asbest door blootstelling aan asbest of asbest bevattende producten die zijn vervaardigd, gedistribueerd, verkocht of in het bezit gehad door een van de Debiteuren. Als het Plan bevestigd wordt, worden alle claims in verband met lichamelijke letsels en onrechtmatig overlijden door asbest door de Trust betaald. Iedereen die met asbest verbandhoudende claims eist, zal vanaf dan zijn claims nooit meer rechtstreeks aan een van de Debiteuren kunnen eisen.

Claims in verband met lichamelijke letsels en met onrechtmatig overlijden door asbest

Bewijs van een claim in verband met een lichamelijk letsel of een onrechtmatig overlijden door asbest moet niet gedeponeerd worden bij de Bankruptcy Court. De Bankruptcy Court heeft speciale procedures opgesteld voor personen met een claim in verband met een lichamelijk letsel of met een onrechtmatig overlijden door asbest om over het Plan te stemmen. Advocaten van eisers van deze claims kunnen in naam van hun cliënten over het Plan stemmen als hun cliënt hiervoor de volmacht gaf.

Hoe over het Plan te stemmen of bezwaar in te dienen

Het Plan kan invloed hebben op de wettelijke rechten van de eisers, ongeacht of zij over het Plan stemmen. Een stembrief betreffende het Plan kan per post, telefonisch of via het internet verkregen worden zoals onderaan aangegeven. Informatie die de eisers helpt besluiten hoe te stemmen, is eveneens beschikbaar.

De deadline om over het Plan te stemmen is 3 november 2004 om 16.00 uur (US Eastern Time). Om geldig te zijn, moet de stembrief over het plan uiterlijk op die datum en dat tijdstip bij de Stemagent zijn aangekomen op een van de volgende adressen:

  Indien per post:
  The Garden City Group, Inc.
  Federal-Mogul Ballot Processing
  PO Box 8872
  Melville, NY 11747-8872 USA

  OF

  Indien via koeriersdienst of terhandstelling:
  The Garden City Group, Inc.
  Federal-Mogul Ballot Processing
  105 Maxess Road
  Melville, NY 11747 USA

  OF

  Federal-Mogul Ballot Processing
  c/o Corporate Mailing Matters
  Clipper House
  32 Mastmaker Court
  Mastmaker Road
  London E14 9UB UNITED KINGDOM

Federal-Mogul Corporation en T&N Limited zijn twee van 157 gelieerde bedrijven in de reorganisatieprocedures van Federal-Mogul. Honderd vierendertig (134) van die bedrijven zijn opgericht onder de Britse wetgeving en zijn onderworpen aan de administratieve procedures in dat land. Een stem om het Plan te accepteren of te verwerpen zal ook een volmacht zijn over bepaalde zaken in de administratieve procedures van het Verenigd Koninkrijk.

Alle bezwaren tegen het Plan moeten schriftelijk worden gedeponeerd en uiterlijk op 3 november 2004 om 16.00 uur (US Eastern Time) aankomen om in aanmerking te worden genomen. Bezwaren moeten gericht zijn aan de Clerk of the Bankruptcy Court, United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 824 Market Street, 3rd Floor, Wilmington, Delaware 19801 USA.

De hoorzitting over het Plan

De Bankruptcy Court zal op 9 december 2004 om 10.00 uur (US Eastern Time) een hoorzitting geven om het Plan te bevestigen, voor de edelachtbare Raymond T. Lyons, United States Bankruptcy Judge, in de Clarkson S. Fisher U.S. Courthouse, 402 East State Street, Courtroom 4, Trenton, New Jersey 08608 USA. Eisers kunnen de hoorzitting bijwonen, maar zijn dit niet verplicht.

De hoorzitting ter bevestiging van het Plan kan van tijd tot tijd en zonder verdere kennisgeving worden verdaagd. Indien de hoorzitting wordt verdaagd, zal de nieuwe datum en tijdstip van de hoorzitting voor bevestiging van het Plan op het internet worden bekendgemaakt op http://www.fmoplan.com.

Bijkomende informatie

Een gedetailleerde kennisgeving die het Plan beschrijft, het zogenaamde Disclosure Statement, wordt samen met een kopie van het Plan zelf en het stemmateriaal, het zogenaamde Solicitation Package, naar de personen gestuurd waarvan geweten is dat zij een claim richten tegen de Debiteuren of hun advocaten.

Bijkomende informatie (inclusief kopieën van het Plan en het Disclosure Statement) kunnen telefonisch worden verkregen bij de Stemagent van de Debiteuren op het nummer +1-941-906-4604, of op de website van de Federal-Mogul reorganisatie op http://www.fmoplan.com. Een volledige lijst van de bedrijven betrokken in de reorganisatie van de Debiteuren, is ook beschikbaar op de website en kan ook verkregen worden door telefonisch contact op te nemen met de Stemagent of op de adressen die bovenaan worden vermeld.

Over Federal-Mogul

Federal-Mogul is een toonaangevende wereldwijde leverancier van een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten, betrouwbare merken en creatieve oplossingen voor de automobielsector en andere sectoren. Het bedrijf gebruikt zijn engineering en materiaalkennis, eigen technologie, productiebekwaamheid, distributieflexibiliteit en marketingkracht om waarde te creëren voor zijn stakeholders en de klantenverwachtingen te overtreffen.

Federal-Mogul heeft zijn hoofdkantoor in Southfield, Michigan, werd in 1899 opgericht in Detroit en stelt vandaag meer dan 45.000 mensen tewerk in 29 landen. Op 1 oktober 2001 besliste Federal-Mogul zijn asbestschulden af te scheiden van het echte bedrijfspotentieel door vrijwillig een financiële herstructurering aan te vragen volgens Chapter 11 van de Bankruptcy Code in de Verenigde Staten en door administratieve procedures te beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie over Federal-Mogul, bezoek de website van het bedrijf op http://www.federal-mogul.com.

BRON Federal-Mogul