Kern met Pit Wedstrijd daagt bewoners uit buurt te verbeteren

15 Jan, 2009, 10:06 GMT Van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

AMSTERDAM, January 15 /PRNewswire/ -- Iedere stads- of dorpsbewoner die de komende anderhalf jaar samen met zijn buurt- of dorps-genoten de eigen woonkern wil verbeteren, komt in aanmerking voor een prijs. Deze prijs maakt deel uit van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit, waarvoor de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) EUR 200.000 aan prijzengeld beschikbaar stelt. Het is een wedstrijd zonder verliezers: voor iedere groep die haar project vóór 31 augustus 2010 tot een goed einde brengt, heeft KNHM EUR 1.000 gereserveerd. Tien groepen verdienen daar nog eens EUR 1.500 bovenop. Dit gebeurt omdat hun projecten opvallen door bijvoorbeeld moeilijkheidsgraad, originaliteit of sublieme organisatie.

De inschrijving is gestart op 1 januari 2009 en er kunnen maximaal 200 projecten deelnemen.

KNHM organiseert de wedstrijd nu voor de twaalfde maal. Uitgangspunt van Kern met Pit is dat bewoners zelf het beste weten hoe zij hun woonomgeving kunnen verbeteren. Een belangrijk kenmerk van de wedstrijd is dat er in principe alleen maar winnaars zijn. Iedere deelnemende groep heeft het namelijk voor een groot deel zelf in de hand of zijn project een succes wordt. De deelnemers stellen zelf de inhoud van het project vast en de wijze waarop zij het willen realiseren. Op het moment dat een groep dit gedaan heeft, gaat KNHM als het ware een weddenschap met de groep aan. Hun inzet is de realisering van het project. De voorwaarde van KNHM is, dat het resultaat binnen de gestelde termijn gereed moet zijn. Als de groep de afspraak nakomt, wint zij de weddenschap en ontvangt de prijs. De enige criteria voor deelname zijn: het project vindt plaats in de directe woonomgeving en wordt door en voor de bewoners zelf uitgevoerd. Sinds de start van de wedstrijd in 1978 zijn tienduizenden mensen actief geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, het organiseren van een evenement en nog veel meer.

Voor de realisatie van Kern met Pit is een projectorganisatie opgezet waaraan circa 70 vrijwilligers deelnemen. Projectleiding en coördinatie zijn ondergebracht bij het bureau van KNHM te Arnhem.

Regionale jury's, bestaande uit vrijwilligers, bezoeken bij aanvang van de wedstrijd alle ingeschreven projecten en brengen aan de hoofdjury, onder leiding van Pieter Winsemius, advies uit over het recht op deelname. Kort voor de sluitingstermijn bezoeken de regionale jury's opnieuw alle projecten om de resultaten te beoordelen. Zij adviseren de hoofdjury of een project al dan niet de eretitel Kern met Pit verdient met de bijbehorende geldprijs van EUR 1.000. De regionale jury's geven ook advies over de trofeekandidaten, de 20 tot 30 meest bijzondere projecten. De hoofdjury gaat vervolgens het land in om deze projecten persoonlijk te bezoeken. Gebaseerd op de verkregen informatie kiest de hoofdjury tien trofeewinnaars: de tien beste projecten. De prijsuitreikingen vinden plaats in het voorjaar van 2011 in de provinciehuizen.

Nadere informatie over de wedstrijd (looptijd, projectcriteria, wijze van aanmelden, etc.) is te vinden op de website van Kern met Pit: www.kernmetpit.nl.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij ondersteunt mensen die hun buurt, wijk of streek willen verbeteren. Het gaat daarbij om ideeën en projecten van burgers, vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties. Deze projecten richten zich op: actief burgerschap, plattelandsvernieuwing en water. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij helpt deze verbeteringen van de leefomgeving te realiseren met inzet van kennis geld en een uitgebreid netwerk.

http://www.kernmetpit.nl

PRN NLD

BRON Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij