Kernenergie is van essentieel belang voor de ontwikkeling van koolstofarme en duurzame energie in Europa

18 Apr, 2015, 12:37 BST Van New Nuclear Watch Europe

BRUSSEL, April 18, 2015 /PRNewswire/ --

De toekomst van nieuwe kernenergie in Europa   

De bouw van nieuwe, en de levensverlenging van de bestaande vloot van National Purchasing Partners (NPP) in Europa is essentieel om de belangrijkste doelstelling van het energiebeleid van de EU te bereiken: schone energie, betaalbare prijzen en leveringszekerheid.  Tijdens een rondetafelgesprek over de toekomst van kernenergie in Europa, waarin het belang van kernenergie werd besproken, bracht New Nuclear Watch Europe (NNWE) de cruciale rol van kernenergie in de toekomst van het energiebeleid van de EU naar voren.


     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20141218/721396 )

De Europese Commissie heeft bevestigd dat kernenergie onderdeel uitmaakt van het strategisch energieplan voor de Europese Unie, waarin wordt benadrukt dat bedrijven een langetermijnplan nodig hebben om kernenergie te beheren. Massimo Garribba, hoofd van Nuclear Safety and Fuel Cycle Directorate DG Energy, heeft ingestemd met deskundigen, dat kernenergie aanzienlijk bijdraagt aan een koolstofarme en over het algemeen veilige energievoorziening, die een van de meest economisch haalbare oplossingen blijft. Hij benadrukt wel, dat het aan de lidstaten is om het pad te kiezen waarmee zij kunnen voldoen aan hun emissiedoelstellingen voor broeikasgassen. 

Voorzitter van NNWE, Tim Yeo, verklaart: "Kernenergie is de enige oplossing voor Europa als schone energie, betaalbare prijzen en voorzieningszekerheid prioriteiten blijven voor de Europese Unie."

De directeur van het in Londen gevestigde onderzoeksbureau voor investeringen Trusted Sources, Christopher Granville, wijst erop dat de belangrijkste risico's voor leveringszekerheid in de nucleaire bedrijfstak niet veroorzaakt worden door een afhankelijkheid van buitenlandse brandstoftoevoer, waarbij het huidige saldo van de markt en regelgeving zorgen voor leveringszekerheid, maar door onderinvesteringen, vertragingen en kostenoverschrijdingen in de nieuwbouw.

De vertegenwoordiger van AREVA voor EU-instellingen, Baptiste Buet, verwijst naar de behoefte aan staatssteun als een essentieel element om de ontwikkeling van de nucleaire industrie in de Europa te onderbouwen.

Dr. Kirill Komarov, eerste vice-CEO van Rosatom zegt: "We hebben jarenlang nucleaire brandstof geleverd aan verschillende landen in de hele wereld en zijn nog steeds een betrouwbare partner voor Europa tijdens de ontwikkeling van de Europese bedrijfstak voor kernenergie. Wij zijn voorstander van vrije en eerlijke marktconcurrentie, waar veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid het altijd winnen, en blijven er daarnaast van overtuigd dat kernenergie gescheiden moet worden gehouden van de wisselvalligheden van de geopolitiek ".

Noot voor de redactie   

New Nuclear Watch Europe (NNWE) is een nieuw gevormde belangengroep die is opgericht om ervoor te zorgen dat kernenergie wordt erkend als een belangrijke en wenselijke manier voor Europese regeringen om betaalbare, veilige en koolstofarme energie te leveren aan hun inwoners en om aan hun energiebehoeften op de lange termijn te voldoen.

NNWE wil ervoor zorgen dat contracten voor nieuwe kerncentrales zodanig worden toegekend dat op de eerlijkste manier het grootste voordeel voor lokale gemeenschappen, consumenten en nationale regeringen wordt bereikt.

NNWE is van mening dat nieuwe kerncentrales in Europa te grote afhankelijkheid van niet-geteste technologie moeten vermijden. Het is verder van mening dat een zo groot mogelijk deel van de werkzaamheden in de productie en de toelevering, nodig voor de bouw van nieuwe kerncentrales, binnen de EU moet worden uitgevoerd, teneinde de kansen voor werkgelegenheid, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden van Europese burgers te maximaliseren.

De NNWE erkent dat de nucleaire industrie in een steeds sterker concurrerende, wereldwijde markt opereert en dat het voor grote infrastructurele projecten niet altijd mogelijk is om alleen op talent van eigen bodem te vertrouwen. De NNWE is echter van mening dat al het mogelijke moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat partners uit de hele toeleveringsketen afkomstig zijn uit de EU, en waar mogelijk uit het land waar de centrale is gelegen.

De NNWE promoot daarom twee basisprincipes voor heel Europa die ervoor zorgen dat nieuwe kerncentrales aan twee eisen voldoen:

1. Veilig. Nucleaire technologie en -productie moet, waar mogelijk, zijn deugdelijkheid tijdens commercieel gebruik hebben bewezen. Elke nieuwe centrale moet zodanig zijn ontworpen dat deze bestand is tegen extreme natuurverschijnselen, ongevallen of terreuraanslagen. Bovendien moet de veilige en correcte verwerking van de verbruikte brandstoffen in de juiste locaties zijn gewaarborgd. Waar nucleaire technologie wordt gebruik die niet uit de EU afkomstig is, moet een goede staat van dienst qua veilig commercieel gebruik kunnen worden voorgelegd en dienen geen overeenkomsten met één enkele leverancier van nucleaire brandstof te worden afgesloten.

2. Maatschappelijk verantwoord. Wij zijn van mening dat bedrijven of consortia die nucleaire projecten binnen Europa leveren, goede buren moeten zijn en de lokale gemeenschappen waarin zij actief zijn ten goede moeten komen. Dit betekent het aanstellen van en het investeren in de lokale bevolking en het werken met lokale partners in de gehele toeleveringsketen, niet alleen voor basistaken in de productie, maar met name in innovatie en O&O, technologie en productie op hoog niveau, zodat de binnenlandse economie hiervan kan profiteren.

Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die actief zijn in de nucleaire industrie, met inbegrip van bedrijven en organisaties die een rol vervullen in de toeleveringsketen. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.newnuclearwatch.eu

BRON New Nuclear Watch Europe