Kiadis Pharma rapporteert klinische resultaten ter verdere ondersteuning van de mogelijkheden van ATIR(TM) bij beenmergtransplantaties met een "mismatched" donor

08 Apr, 2009, 14:52 BST Van Kiadis Pharma

AMSTERDAM, April 8 /PRNewswire/ --

- ATIR(TM) data gepresenteerd tijdens EBMT Presidential Symposium

Biofarmaceutisch bedrijf Kiadis Pharma doet verslag van de voorlopige klinische resultaten van ATIR(TM) en laat daarbij de effectiviteit van deze therapie zien bij beenmergtransplantaties met een "mismatched", oftewel een niet-identieke donor. De resultaten zijn op maandag 30 maart 2009 tijdens het jaarlijkse European Bone Marrow Transplantation congres (EBMT) in Göteborg, Zweden gepresenteerd. Tijdens het prestigieuze Presidential Symposium, waarvoor de zes belangrijkste presentaties waren geselecteerd die de meest toonaangevende ontwikkelingen in het transplantatie veld vertegenwoordigen, werden de klinische resultaten door Dr. Denis Claude Roy, "principal investigator" van Kiadis Pharma, gepresenteerd.

ATIR(TM), een donor lymfocyten product waarbij de allo-reactieve T-cellen verwijderd zijn, is in ontwikkeling om na een beenmergtransplantatie met een volledige "mismatched" donor een snel herstel van het immuunsysteem mogelijk te maken, terwijl ernstige acute Graft versus Host Disease (GvHD) wordt vermeden.

Dr. Roy's presentatie van de klinische resultaten van 19 terminale bloedkankerpatiënten, allen met hoog risico leukemie of lymfeklierkanker, die werden behandeld met ATIR(TM), is uitstekend ontvangen. Deze patiënten, voor wie geen identieke donor beschikbaar was, zijn behandeld in een fase I/II dosis-escalatie studie met ATIR(TM) in een "mismatched" transplantatiesetting. Ondanks het feit dat er geen immuunsuppressiva (immuun-systeem onderdrukkende geneesmiddelen) gebruikt werden, wat een standaard behandeling is bij beenmergtransplantaties, trad er geen ernstige (graad III/IV) acute GvHD op na de ATIR(TM) infusie. Verder liet de klinische data een afname zien in de ernst en frequentie van infecties in díe groepen (cohorten) waarin patiënten werden behandeld met een hogere dosis ATIR(TM), in vergelijking met de lage dosis cohorten. Tot op heden laten de patiënten in de cohorten met hogere doses ATIR(TM) een hoge overleving zien (75%) zonder dat "transplant related mortality" optrad (overlijden als gevolg van transplantatie complicaties).

Deze resultaten laten zien dat de selectieve verwijdering van allo-reactive T-cellen in het ATIR(TM) cel product met de activeerbare stof TH9402 kan resulteren in een snel en adequaat herstel van het immuun-systeem in combinatie met het voorkomen van acute GvHD in beenmergtransplantaties waarbij niet-identieke donoren gebruikt worden.

Dr. Denis-Claude Roy, hoofd van Stem Cell Therapy van het Maisonneuve-Rosemont ziekenhuis te Montreal, Canada verklaart: "Deze fascinerende resultaten laten de haalbaarheid zien van een beenmergtransplantatie met een "mismatched", oftewel een niet-identieke donor, in combinatie met een ATIR(TM) infusie. Dit biedt hoop aan patiënten die momenteel niet behandeld kunnen worden door de beperkte beschikbaarheid van een identieke donor. Met ATIR(TM) lijkt het op termijn mogelijk om voor vrijwel alle patiënten een donor beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van een "mismatched" beenmergtransplantatie om daarmee een sterk verbeterde uitkomst van de transplantatie procedure te kunnen bieden."

Dr. Manja Bouman, CEO van Kiadis Pharma, geeft aan: "Kiadis Pharma is opgetogen dat onze ATIR(TM) resultaten zijn uitgekozen voor een presentatie op het Presidential Symposium van de EBMT. Het laat de belangstelling zien van de medische gemeenschap voor onze aanpak. Op basis van deze zeer bemoedigende resultaten zijn we momenteel met de voorbereiding bezig van een internationale registratiestudie met ATIR(TM) in een "mismatched" beenmergtransplantatie procedure."

Over ATIR(TM)

ATIR(TM) is in ontwikkeling om de levensbedreigende acute immuun afstotingsreactie Graft versus Host Disease (GvHD) bij transplantatie van actieve T-cellen te voorkomen. Dit gebeurt door het uitschakelen van de "agressieve immuuncellen" (de z.g. alloreactieve T-cellen) in het transplantaat (graft) van de donor, die anders het lichaam van de patiënt zouden aanvallen. Bruikbare donor immuuncellen die tegen infecties en achtergebleven tumor cellen kunnen strijden, worden niet verwijderd. Zij zorgen voor een snel en veilig herstel van het immuunsysteem. Dit wordt verder mogelijk gemaakt omdat bij het gebruik van ATIR(TM) na een beenmergtransplantatie geen immuunsuppressiva toegediend worden. Acute GvHD is een ernstige complicatie bij allogene beenmergtransplantaties. Door het voorkomen van GvHD maakt ATIR(TM) het mogelijk om een "mismatched", oftewel een niet-identieke donor, te gebruiken. Daar er bij beenmergtransplantaties veelvuldig geen identieke donor voorhanden is, kan het product mogelijk zorgen voor het opheffen van deze beperking. In de toekomst kan ATIR(TM) aan patiënten die een beenmergtransplantatie nodig hebben maar geen donor beschikbaar hebben een veelbelovende nieuwe behandelings optie bieden.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een biofarmaceutisch oncologiebedrijf met "cell-based" producten in klinische ontwikkeling. Dit zijn producten die nieuwe behandelingen mogelijk maken van terminaal zieke kankerpatiënten, behandelingen die nu nog niet beschikbaar zijn maar waar een aanzienlijke behoefte aan is. Het onderzoek van Kiadis Pharma richt zich in de eerste plaats op de beperkingen en complicaties van beenmergtransplantatie procedures. Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. Voor meer informatie over Kiadis Pharma kunt u terecht op: www.kiadis.com

  
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Kiadis Pharma B.V.
  Eefje Simpelaar
  Director Communications
  Email: e.simpelaar@kiadis.com
  Tel: +31-20-3140250
  Mob: +31-6-10829344

BRON Kiadis Pharma