Kiadis Pharma verstrekt Rhitol op verzoek aan partipicerende artsen tijdens voltooien huidige klinische studie

19 Nov, 2007, 16:30 GMT Van Kiadis Pharma B.V.

AMSTERDAM, November 19 /PRNewswire/ --

Kiadis Pharma B.V. kondigt vandaag aan ze dat Rhitol voor een korte periode op aanvraag zal verstrekken aan participerende artsen die deelnemen aan de fase I/II klinische studie. Voor deze huidige Rhitol studie worden geen nieuwe patiënten meer opgenomen en zal naar verwachting aan het einde van dit jaar worden afgerond. Kiadis Pharma verwacht de start van een fase III klinische studie in 2008.

Manja Bouman, CEO Kiadis Pharma zegt: 'We hebben ons, na het sluiten van patientenopname in deze studie, gerealiseerd dat de deelnemende transplantatie centra geen behandelmethoden hadden naast Rhitol. De belangstelling die artsen tonen, om ons product te gebruiken voor het behandelen van nieuwe patiënten, is erg bemoedigend. We zijn verheugd dat we dit initiatief kunnen ondersteunen door speciale leveringen van Rhitol, totdat de fase III klinische studie wordt gestart."

De betrokken artsen die geïnteresseerd zijn in de behandeling van nieuwe patiënten zullen toestemming vragen aan de betreffende instanties voor het "compassionate" gebruik van Rhitol.

Rhitol wordt ontwikkeld voor de behandeling van patienten met ernstige steroïde resistente of intolerante vormen van chronische "Graft versus host disease" (GvHD), voor wie geen andere behandelingsmethoden beschikbaar zijn. Chronische GvHD is een aandoening die kan ontstaan na donor beenmerg transplantaties voor bloed kanker patienten en heeft veel weg van autoimmuunziekten. GvHD is een afweerreactie, waarbij de immuuncellen van de donor de organen en weefsels van de patiënt aanvallen. Er worden twee vormen van GvHD onderscheiden. De acute vorm die binnen 100 dagen na transplantatie onstaat en de chronische vorm die na deze periode kan ontstaan. Medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, bijvoorbeeld steroïden, worden veel gebruikt bij de behandeling van chronische GvHD. De aandoening kan levensbedreigend worden, indien de patiënt niet adekwaat reageert op behandeling met steroïden of als deze steroïden ernstige bijwerkingen veroorzaken. Bij patiënten met ernstige chronische GvHD zijn meerdere organen en weefsels aangetast en deze patiënten hebben in het algemeen een slechte levenskwaliteit en levensverwachting.

Over Rhitol

Rhitol is in ontwikkeling als behandelingsmethode voor steroïde resistente of intolerante chronische GvHD in patiënten die een donor beenmerg transplantatie hebben ondergaan. Rhitol maakt gebruik van een molecuul dat specifiek die immuuncellen inactiveert die de organen en weefsels van de patient aanvallen. Rhitol zorgt voor een immuunmodulatie effect in de patiënt, resulterend in tolerantie van het afweersysteem, waardoor de ziekte verschijnselen afnemen.

Over Kiadis Pharma

Kiadis Pharma is een farmaceutisch oncologiebedrijf met vier producten in verschillende fases van klinische ontwikkeling. De onderneming ontwikkelt producten die nieuwe behandelingen mogelijk maken van terminaal zieke kankerpatiënten die nu nog niet beschikbaar zijn, maar waar een grote behoefte aan is. Kiadis Pharma richt zich voornamelijk op klinische indicaties in bloedkankers en solide tumoren. Het hoofdkantoor van Kiadis Pharma is gevestigd in Amsterdam. De onderneming heeft faciliteiten in Groningen en Montreal, Canada. Voor meer informatie over Kiadis Pharma, verwijzen wij u naar: http://www.kiadis.com

Dit persbericht is geen aanbod tot koop, of voorstel voor een aanbod tot koop, van effecten betreffende Kiadis Pharma en mag niet als zodanig beschouwd worden.

Dit persbericht is geen aanbod tot koop, of voorstel voor een aanbod tot koop, van effecten betreffende Kiadis Pharma en mag niet als zodanig beschouwd worden.

De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals aangepast (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of worden verkocht in the Verenigde Staten van Amerika tenzij de Effecten onder de Securities Act worden geregistreerd of volgens een vrijstelling van deze registratieplicht wordt aangeboden. De Effecten worden niet publiekelijk aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, of (ii) personen die beroepsmatig ervaring hebben in de financiële sector en die vallen binnen de definitie van "investment professionals" van artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, of (iii) "high net worth companies, unincorporated associations and partnerships and trustees of high value trusts" in de zin van artikel 49 lid 2 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Elke investering of investeringsactiviteit waar dit persbericht voor wordt uitgegeven is alleen gericht tot en mag alleen worden aangegaan door bovengenoemde personen. Personen binnen het Verenig Koninkrijk die dit persbericht ontvangen (anders dan hierboven onder (i), (ii) en (iii) genoemde personen) mogen niet op dit persbericht vertrouwen en niet naar aanleiding van dit persbericht handelen.

Bepaalde uitlatingen in dit persbericht richten zich op de toekomst. Deze uitlatingen met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en zijn afhankelijk van een aantal risico's en onzekerheden welke de werkelijke resultaten of gebeurtenissen substantieel kunnen doen afwijken van de uitlatingen met betrekking tot de toekomst.

BRON Kiadis Pharma B.V.