Kiwanis International werkt aan tweede wereldwijde dienstverleningsproject

30 Jun, 2009, 00:14 BST Van Kiwanis International

NASHVILLE, Tennessee, June 29 /PRNewswire/ --

In 1994 sprak Kiwanis International als onderdeel van haar eerste wereldwijde dienstverleningsproject de intentie uit om kinderen te beschermen tegen de vreselijke effecten van aandoeningen veroorzaakt door jodiumdeficiëntie. Nu dat het merendeel van alle kinderen ter wereld zijn beschermd tegen aandoeningen veroorzaakt door jodiumdeficiëntie, nodigt Kiwanis organisaties, instellingen en individuele personen uit een project voor te stellen dat het tweede wereldwijde dienstverleningsinitiatief van de mondiale dienstverleningsorganisatie moet worden.

"We leven in een wereld waarin grote behoeften bestaan," aldus Don Canaday, President van Kiwanis International uit Fishers, Indiana. "Mensen lijden aan afmattende en dodelijke ziekten waarvoor een behandeling of remedie moet worden gevonden. Kinderen leven in armoede en lijden honger, moeten het stellen zonder onderwijs of andere hulp en zonder hoop.

"Nu, meer dan ooit tevoren, is de hulp van Kiwanis nodig om ervoor te zorgen dat gezinnen en kinderen kunnen beschikken over voedsel, schoon water en veilig onderdak," aldus Canaday.

Voor een oplossing zijn vele handen, vele naties en vele jaren nodig, maar kleine initiatieven kunnen een golf van grote veranderingen in gang zetten.

"Eén uitgestrekte hand wordt als gauw twee, vier, acht handen. Grenzen en culturele verschillen worden overbrugd en verandering wordt een doel, een streven met hart en ziel, en uiteindelijk een oplossing," aldus Canaday.

In 1994 stelde Kiwanis zich het doel kinderen te beschermen tegen aandoeningen die het gevolg waren van jodiumdeficiëntie, de belangrijkste vermijdbare oorzaak van levenslange mentale en fysieke stoornissen. Vandaag neemt de organisatie met haar 8.000 verenigingen in 70 naties en geografische gebieden de volgende stap in haar missie om bij te dragen tot een betere wereld voor kinderen en gemeenschappen: Kiwanis vraagt haar leden en anderen ideeën aan te dragen voor het volgende wereldwijde dienstverleningsproject.

"Kiwanis heeft haar doel van het vrijwel uitroeien van aandoeningen die het gevolg zijn van jodiumdeficiëntie verwezenlijkt," aldus Rob Parker, CEO van Kiwanis International. "Onze partner bij deze inspanningen, UNICEF (het kinderfonds van de Verenigde Naties), schat dat het percentage huishoudens dat jodiumhoudend zout gebruikt is gestegen van 20 procent in 1990 naar meer dan 70 procent op dit moment."

"Er zijn nog altijd enkele gebieden waar behoefte bestaat en we blijven waakzaam om het peil nog verder omhoog te blijven brengen, maar het is nu de hoogste tijd om ons te oriënteren op het volgende wereldwijde dienstverleningsproject, waar de helpende handen van Kiwanis kunnen bijdragen tot een beter leven voor kinderen en gemeenschappen," aldus Parker.

Het wereldwijd dienstverleningsproject van Kiwanis is een gericht programma waarbij alle jonge en volwassen leden worden ingeschakeld om een positieve bijdrage aan de wereld te leveren door kinderen in nood te helpen.

Leden, organisaties, bureaus en instellingen worden uitgenodigd uiterlijk 1 oktober 2009 voorstellen in te dienen. De projectcriteria zijn als volgt:

  
  - Het project moet gericht zijn op een kwestie of probleem waarbij 
   kinderen centraal staan
  - Het project moet fascinerend en relevant zijn
  - Het project moet voorzien in deelname en impact op zowel mondiaal als
   lokaal niveau
  - Het project moet praktische dienstverlening en fondsenwerving omvatten
  - Het project moet draaien om een probleem of kwestie dat/die in principe
   oplosbaar is
  - Het project moet bijdragen tot de groei van het aantal leden van
   Kiwanis
  - Het project moet leiden tot een keerpunt in het leven van de
   betrokkenen

U kunt aanbevelingen indienen via de website van Kiwanis International: www.kiwanis.org/wsp. Neem het volgende op in uw voorstel:

  
  - Beschrijf het voorgestelde project en geef aan op welke wijze het
   beantwoordt aan de criteria (maximaal 500 woorden)
  - Hoe draagt het project bij tot de verwezenlijking van de missie van
   Kiwanis? (maximaal 200 woorden)
  - Hoe kunnen jongeren deelnemen aan het project? (maximaal 200 woorden)
  - Voor hoeveel procent bestaat het project uit praktische dienstverlening?
   (maximaal 100 woorden)
  - Voor hoeveel procent bestaat het project uit fondsenwerving? (maximaal
   100 woorden)

Kiwanis accepteert voorstellen tot 1 oktober 2009. Het tweede wereldwijde dienstverleningsproject wordt in juni 2010 tijdens de 95e jaarlijkse bijeenkomst van de organisatie in Las Vegas bekendgemaakt.

Over Kiwanis International

Kiwanis, opgericht in 1915, is een mondiale organisatie van vrijwilligers die erop is gericht de wereld stap voor stap te verbeteren. Kiwanis International en haar dienstverlenende initiatiefprogramma's voor jongeren, zoals Circle K, Key Club, Key Leader, Builders Club, K-Kids, Kiwanis Junior en Aktion Club besteden jaarlijks meer dan 19 miljoen vrijwilligersuren en US$100 miljoen aan het ondersteunen van gemeenschappen en het helpen van kinderen. De Kiwanis International-familie bestaat uit 600.000 volwassen en jeugdleden uit 70 landen en geografische gebieden. Voor meer informatie over Kiwanis International kunt u terecht op www.kiwanis.org.

BRON Kiwanis International