Kleinkinderen en grootouders hebben minste moeite met crisis

16 Apr, 2009, 16:37 BST Van Stichting Vrienden van Generatie Einstein

SCHIEDAM, Nederland, April 16 /PRNewswire/ -- Wat uit de focusgroepen van SARV international al een tijdje blijkt wordt nu ook door een groot Amerikaans onderzoek bevestigd; Generatie Einstein (jongeren onder de 21) en hun grootouders, de Babyboomers hebben veel minder moeite met het zich aanpassen aan de crisis dan hun ouders de zogenaamde generatie X-ers.

Waar jongeren de natuurlijke capaciteit hebben zich aan te kunnen passen, hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alles is nog een groot avontuur, hebben hun grootouders nog meegemaakt dat het allemaal minder was en kunnen dus terug grijpen op hun ervaringen uit het verleden. Generatie X heeft geen van beide, zij zijn opgeleid en opgegroeid in een wereld en economie die slechts groei leek te kennen, ook is het juist deze groep die op dit moment midden in hun geldverdienende en geldverslindende jaren zitten. Ze bezitten de huizen die gekocht zijn in de tijd van top conjunctuur met een tophypotheek. Uitgaande van een gestaag groeiend inkomen en waardestijging van hun bezit. Nu beide onder druk staan zijn ze bang alles te verliezen en reageren met het panisch vasthouden aan wat ze nog hebben. De jongeren hebben gewoon geen bezit en zeker niet op de pof, en de huizen van de opa's en oma's zijn of al afbetaald of traditioneel en voorzichtig gefinancierd.

In meerdere opzichten blijken de twee generaties aan de zijkanten dichter bij elkaar te liggen dan de X-ers in het midden, beide zijn traditioneler en delen veel meer dan dat ze zelf vaak denken. Generatie Einstein waardeert de oudere en traditioneel lesgevende docenten beter dan de jongere vakbroeders en ook de traditionelere waarden en normen van de baby boomers spreken hun zeer aan. Aan de andere kant accepteren de ouderen dat ze oud zijn en niet meer alles van de steeds snellere veranderende wereld hoeven te snappen, waar de vaders zelf de computer willen snappen en de moeders massaal op Hyves zitten vragen de opa's en oma's gewoon aan hun kleinkinderen om het even voor hun te installeren.

"Ik zie het bij mezelf, als ik mijn moeder iets nieuws wil vertellen is haar reactie 9 van de 10 keer dat ze dat allang weet omdat ze met m'n dochter heeft zitten msn-en. Het beste advies dat ik kan geven aan iedereen tussen de 30 en 50 over hoe met de crisis om te gaan, is vraag het je kinderen of je ouders, ik heb het zelf ook gedaan en volgens zowel mijn moeder als mijn dochter komt het allemaal wel goed, en had de wereld deze crisis gewoon even nodig om weer normaal te worden." Aldus Jeroen Boschma schrijver van de bestseller Generatie Einstein en CCO van SARV international.

BRON Stichting Vrienden van Generatie Einstein