Klimaatdiscussie thema Opening Academisch Jaar ITC Enschede

25 Sep, 2007, 11:17 BST Van ITC

ENSCHEDE, Nederland, September 25 /PRNewswire/ --

- Salomon Kroonenberg, gastspreker tijdens Opening Academisch Jaar ITC Enschede, plaatst kritische kanttekening bij de klimaatdiscussie

Het ITC opent op donderdag 27 september het Academisch Jaar 2007-2008 in de Jacobus kerk in Enschede. Dit is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt op de agenda van het ITC. Honderden studenten, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, volgen opleidingen aan het ITC op het gebied van geo-informatie wetenschappen en aardobservatie. De 'Schermerhorn lezing' met de titel 'Imaging the earth, ten thousand years from now' zal worden gepresenteerd door Salomon Kroonenberg. Andere hoogtepunten in het programma zijn de openingsspeech van rector Martien Molenaar over 'Global Knowledge Communities' en het uitreiken van de MSc en PhD prijzen voor studenten.

Prof. dr. Salomon Kroonenberg is hoogleraar toegepaste geologie aan de TU Delft en schrijver van het boek De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar dat onlangs is bekroond met de Eurekaprijs. In bijna alle dagbladen en tal van televisieprogramma's heeft hij naar aanleiding van zijn bestseller zijn visie op de opwarming van de aarde gegeven. Hij plaatste de door velen aangekondigde milieuramp in een geheel ander perspectief, namelijk dat van een andere, veel grotere geologische tijdschaal.

Individuen, bedrijven en politieke organisaties houden zich bezig met een discussie in de media en op beleidsniveau over de verantwoordelijkheid van de menselijke activiteit. Het gebruik van fossiele brandstoffen, het sluiten van internationale overeenkomsten en de objectiviteit van onderzoeken, studies en publicaties hebben voortdurend de aandacht. Kroonenberg relativeert de positie en de tijdsspanne van de mens binnen de geologische geschiedenis en wijst op de constante veranderingen in het klimaat, waar hij veelvuldig onderzoek naar gedaan heeft. De afwisseling van ijstijden en warmere periodes wordt gestuurd door een astronomische cyclus, net zoals de afwisseling tussen zomer en winter. We moeten minstens tot het jaar tienduizend kijken, omdat natuurlijke processen als klimaatverandering, zeespiegelstijgingen, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen fluctueren. Daarom wordt het tijd dat we afstappen van denken in 'de menselijke maat', en beginnen met denken in de maat van de natuur is zijn pleidooi.

'Misschien,' schrijft hij lichtelijk provocerend, 'zijn de mensen over vierhonderd generaties wel blij met al het koolzuurgas dat wij nu in de atmosfeer brengen: dan is de herfst niet zo koud.'

De bevindingen en visie van Kroonenberg en andere wetenschappers illustreert dat er geen wetenschappelijke consensus is over dit thema. De discussie rond de oorzaken van de huidige klimaatverandering is nog springlevend.

Naast deze lezing zal professor Kroonenberg voor de PhD studenten van het ITC een masterclass geven met als titel 'How long does sustainability last?'. Hij is een veelgevraagd spreker en geeft op boeiende wijze in woord en beeld zijn visies en ideeën weer.

Noot voor de pers

Pers is hartelijk uitgenodigd bij de opening van het Academisch Jaar.

Donderdag 27 september 15.00 uur, Jacobus Kerk (kerk is geopend vanaf 14.30).

Na afloop van de opening bent u eveneens welkom bij de afsluitende receptie in de foyer van de Twentse schouwburg om 16.30 uur.

I: http://www.itc.nl

Over het ITC: Het ITC houdt zich bezig met internationaal onderwijs, in combinatie met onderzoek en technische advisering op het gebied van geo-informatie wetenschappen en aardobservatie, waarbij remote sensing technieken worden gebruikt voor het verzamelen van ruimtelijke informatie. ITC's activiteiten concentreren zich op kennisoverdracht, het ontwikkelen van capaciteit en het ondersteunen van organisaties in ontwikkelingslanden.

BRON ITC