Klimaatneutrale bedrijfsvoering centraal bij Al Gore "Climate Event"

14 Okt, 2008, 23:55 BST Van Eosta BV

AALSMEER, Nederland, October 14 /PRNewswire/ --

- Eosta tekent samen met andere Nederlandse organisaties klimaatovereenkomst

In aanwezigheid van Al Gore en Milieu Minister Jacqueline Cramer ondertekende Eosta gisteren samen met twaalf andere Nederlandse organisaties een klimaatovereenkomst in Aalsmeer. De overeenkomst om te komen tot volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering werd samen met diverse andere ondernemingen getekend, waaronder PricewaterhouseCoopers, PGGM, ANWB Wegenwacht, Triodos Bank en andere toonaangevende ondernemingen.

'We voelen ons al geruime tijd geïnspireerd door Al Gore's oproep tot meer aandacht voor klimaatverandering' zegt Eosta-directeur Volkert Engelsman. 'Volgens de FAO is de gangbare landbouw verantwoordelijk voor ca 30% van alle broeikasgasemissies. Kunstmest is één van de belangrijkste boosdoeners. De biologische landbouw vervangt kunstmest door compost en andere duurzame vormen van bodembewerking. Daarmee draagt biologische landbouw in belangrijke mate bij aan het terugdringen van het klimaatprobleem.'

Eerder dit jaar trok Eosta de aandacht door als eerste een breed assortiment Nature & More - TÜV gecertificeerde klimaatneutrale groente en fruit op de Europese markt te brengen. TÜV Nord is door de Verenigde Naties als eerste keuringsinstantie aangewezen om dergelijke emissieanalyses uit te voeren en emissierechten te certificeren.

Het Nature & More ''Climate Neutral" keurmerk staat voor publicatie, reductie en compensatie van broeikasgasemissies die gepaard gaan met de productie, transport, koeling en verpakking van Nature & More producten. Nature & More telers krijgen het "Climate Neutral"-label met TÜV-certificering door de uitstoot van alle broeikasgassen in de keten in kaart te brengen en te compenseren met emissierechten verkregen op biologische landbouwpraktijken (http://www.natureandmore.com).

Eosta werkt hiervoor samen met zusterorganisatie Soil & More, die wereldwijd projecten initieert waarbij biologisch afval wordt verwerkt tot een superieure humus compost waar biologische en gangbare telers wereldwijd dankbaar gebruik van maken. Soil & More directeur Aart van den Bos: "Bij dit proces blijft de uitstoot van het milieubelastende methaangas achterwege. Bovendien worden andere schadelijke broeikasgassen vermeden, zoals lachgas dat vrijkomt bij de productie en toepassing van kunstmest. Tenslotte zorgt deze Soil & More compost voor een hoger humusgehalte in de grond, hetgeen koolstof bindt uit de atmosfeer. De emissierechten die Soil & More met deze projecten verdient, worden gebruikt om de eigen uitstoot als gevolg van transport, koeling, verpakking, e.d. te compenseren. ( http://www.soilandmore.com)."

http://www.eosta.com, http://www.natureandmore.com, http://www.soilandmore.com

BRON Eosta BV