Klinische gegevens met betrekking tot Revlimid(R) (Lenalidomide) uit tussentijdse analyse van de belangrijke fase III 'Special Protocol Assessment' studie (SPA) in eerder behandelde myeloma patiënten worden gepresenteerd op de 10de internationale multiple myeloma workshop

13 Apr, 2005, 00:36 BST Van Celgene Corporation

SYDNEY, Australië, April 12 /PRNewswire/ --

- Overweldigend statistisch significant verschil (p kleiner dan 0,00001) in tijd tot progressie (TTP) cijfers bekrachtigd door twee belangrijke fase III SPA-studies

  
  - Na meer dan 15 maanden follow-up is het primaire eindpunt van tijd tot
   ziekteprogressie in het gedeelte REVLIMID in combinatie met 
   dexamethasone van de Amerikaanse fase III studie (MM-009) niet 
   bereikt. Dit in vergelijking met de gemiddelde tijd tot 
   ziekteprogressie van 5 maanden voor de studie met alleen 
   dexamethasone (p is gelijk aan of kleiner dan 0,00001)

  - Na meer dan 11 maanden follow-up is het primaire eindpunt van tijd tot
   ziekteprogressie in de internationale fase III studie (MM-010) naar 
   REVLIMID in combinatie met dexamethasone niet bereikt. Dit in 
   vergelijking met een gemiddelde tijd tot ziekteprogressie van 5 
   maanden voor de studie met alleen dexamethasone (p is gelijk aan of 
   kleiner dan 0,00001)

  - Totale respons in de MM-009 studie met REVLIMID in combinatie met
   dexamethasone was 51,3 procent. Dit in vergelijking met een respons 
   van 22,9 procent voor alleen dexamethasone (p is gelijk aan of 
   kleiner dan 0,001)

  - Totale respons in de MM-010 studie met REVLIMID in combinatie met
   dexamethasone was 47,6 procent. Dit in vergelijking met een respons 
   van 18,4 procent voor alleen dexamethasone (p is gelijk aan of kleiner 
   dan 0,001)

  - De totale respons van REVLIMID in combinatie met dexamethasone was 19,5
   procent. Dit in vergelijking met 3,8 procent voor alleen dexamethasone 
   in de MM-009 studie gebaseerd op de beoordeling van de onderzoeker

  - De totale respons van REVLIMID in combinatie met dexamethasone was 9,1
   procent. Dit in vergelijking met 1,2 procent met alleen dexamethasone 
   in de MM-010 studie gebaseerd op de beoordeling van de onderzoeker

  - In beide studies werd de combinatie van REVLIMID(R) en dexamethasone
   goed verdragen.

Celgene Corporation (Nasdaq: CELG) kondigde eerste klinische resultaten aan van de belangrijke fase III SPA-studies waarbij gebruik wordt gemaakt van REVLIMID (lenalidomide) als nieuwe benadering in de behandeling van eerder behandelde patiënten met een terugval of van patiënten met een moeilijk te genezen vorm van multiple myeloma. De studies toonden een overweldigend statistisch verschil (p is kleiner dan 0,00001) met betrekking tot de tijd tot progressie (TTP) -- het primaire eindpunt van de twee studies is nog niet bereikt wat betreft de gecombineerde behandeling. Op het moment van de tussentijdse analyse was de gemiddelde TTP voor het Amerikaanse onderzoek (MM-009) op zijn minst vijftien maanden en voor het internationale onderzoek (MM-010) meer dan elf maanden. Dit in tegenstelling tot de TTP voor de behandeling met alleen dexamethasone in beide studies, waarbij de gemiddelde TTP vijf maanden was. Deze klinische gegevens werden gepresenteerd op de 10de internationale multiple myeloma workshop, een van 's werelds grootste bijeenkomsten met betrekking tot leukemie, in Sydney, Australië op 10-14 april 2005.

Multiple myeloma is de op één na meest voorkomende vorm van leukemie en vertegenwoordigt ongeveer één procent van alle vormen van kanker en twee procent van alle sterfgevallen aan kanker met een wereldwijde spreiding van ongeveer 200.000 gevallen. In 2004 waren er wereldwijd naar schatting 74.000 nieuwe gevallen met multiple myeloma. Het geschatte aantal sterfgevallen aan multiple myeloma was in 2005 ongeveer 60.000 wereldwijd.

'De Noord-Amerikaanse en internationale fase III studies met betrekking tot multiple myeloma bevestigen dat de behandeling met REVLIMID in combinatie met dexamethasone een aanzienlijk klinisch voordeel oplevert voor patiënten. Patiënten met een moeilijk te genezen vorm van multiple myeloma reageren twee keer zo goed op de behandeling met REVLIMID in combinatie met dexamethasone in vergelijking tot de behandeling met alleen dexamethasone, wat bevestigt dat REVLIMID mogelijk een belangrijk nieuw geneesmiddel is voor multiple myeloma,' verklaart Donna Weber, M.D., Associate Professor, Lymphoma/Myeloma van het MD Anderson kankercentrum van de universiteit van Texas.

Dr. Weber leidde de Amerikaanse fase III studie (MM-009), een willekeurige, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarbij REVLIMID in combinatie met dexamethasone werd gebruikt tegenover alleen dexamethasone bij langdurig behandelde multiple myeloma patiënten met een terugval of patiënten met een moeilijk te genezen vorm van multiple myeloma. Aan deze studie namen 354 patiënten deel uit 47 klinische plaatsen in heel de Verenigde Staten, met gegevens beschikbaar van 170 patiënten die willekeurig met REVLIMID én dexamethasone en 170 patiënten die willekeurig met alleen dexamethasone werden behandeld. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 63 jaar. Een onafhankelijke commissie voor de gegevenscontrole (IDMC - independent data monitoring committee) bekeek de geplande tussentijdse analyse opnieuw en stelde vast dat de Amerikaanse fase III studie de van te voren vastgestelde stopcriteria voor doeltreffendheid waarbij p kleiner is dan 0,0015 ruimschoots werden overtroffen voor het primaire eindpunt, de tijd tot ziekteprogressie. In MM-009 waren over 340 van de 354 in aanmerking komende patiënten responsgegevens beschikbaar, waarin de resultaten van de tussentijdse analyse werden bevestigd, met een respons bij 51,3 % van de patiënten die werden behandeld met REVLIMID én dexamethasone, in vergelijking met 22,9 % van de patiënten die werden behandeld met alleen dexamethasone (p is gelijk aan 0,001; eenzijdige exacte toets van Fisher).

'Multiple myeloma is een ziekte met een ontmoedigende afloop, maar, vandaag de dag, met ontwikkelingen zoals REVLIMID(R) is het mogelijk dat myeloma voor het merendeel van de patiënten over de hele wereld een chronische ziekte wordt,' verklaart Meletios Dimopoulos, M.D., Professor of Therapeutics aan de medische faculteit van de universiteit van Athene, Griekenland.

Dr. Dimopoulos leidde de internationale fase III studie (MM-010), een willekeurige, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarbij REVLIMID in combinatie met dexamethasone werd gebruikt tegenover alleen dexamethasone bij langdurig behandelde multiple myeloma patiënten met een terugval of patiënten met een moeilijk te genezen vorm van multiple myeloma. Aan deze studie namen 351 patiënten deel uit 50 klinische plaatsen wereldwijd, met gegevens beschikbaar van 176 patiënten die willekeurig met REVLIMID én dexamethasone en 176 patiënten die willekeurig met alleen dexamethasone werden behandeld. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 62,5 jaar. Een onafhankelijke commissie voor de gegevenscontrole (IDMC - independent data monitoring committee) bekeek de geplande tussentijdse analyse opnieuw en stelde vast dat de internationale fase III studie de van te voren vastgestelde stopcriteria voor doeltreffendheid waarbij p kleiner is dan 0,0015 ruimschoots werden overtroffen voor het primaire eindpunt, de tijd tot ziekteprogressie. In MM-010 waren over alle 351 in aanmerking komende patiënten responsgegevens beschikbaar, waarin de resultaten van de tussentijdse analyse werden bevestigd, met een respons bij 47,5 % van de patiënten die werden behandeld met REVLIMID én dexamethasone, in vergelijking met 18,4 % van de patiënten die werden behandeld met alleen dexamethasone (p is gelijk aan 0,001; eenzijdige exacte toets van Fisher).

In beide studies hadden patiënten die werden behandeld met REVLIMID én dexamethasone meer last van bijwerkingen, dit in vergelijking met patiënten die alleen met dexamethasone werden behandeld. De bijwerkingen waren over het algemeen goed te behandelen en omvatten bloedarmoede, thrombocytopenie, neutropenie, vermoeidheid, neuropathie en constipatie. Diepe veneuze trombose (DVT) kwam voor bij 11,2 en 4,7 % van de patiënten die werden behandeld met REVLIMID én dexamethasone in respectievelijk MM-009 en MM-010. Dit in vergelijking met 2,9% van de patiënten die alleen met dexamethasone werden behandeld in beide studies. Longembolie kwam voor bij 2,4 en 3,5 % van de patiënten die werden behandeld met REVLIMID én dexamethasone, in vergelijking met 0,6 en 1,2 % van de patiënten die werden behandeld met alleen dexamethasone in respectievelijk MM-009 en MM-010.

Over de Amerikaanse (MM-009) en internationale (MM-010) fase III SPA-studies

Deze fase III SPA-studies zijn ontworpen om de doeltreffendheid en veiligheid te onderzoeken van de samengevoegde doseringen van 25 mg REVLIMID (lenalidomide) én de hoge dosis dexamethasone (HDD) in vergelijking met een placebo én HDD in eerder behandelde patiënten met multiple myeloma (MM). Aan deze studies nemen 705 patiënten deel en ze worden op 97 plaatsen wereldwijd uitgevoerd. REVLIMID (lenalidomide) en HDD worden in cycli van 28 dagen gegeven, waarvan 25 mg REVLIMID (lenalidomide) eenmaal daags op dag 1-21 iedere 28 dagen, en 40 mg HDD op dag 1-4, 9-12 en 17-20 iedere 28 dagen. Na vier cycli wordt het HDD-schema gereduceerd tot 40 mg op dag 1-4 iedere 28 dagen). Het primaire eindpunt van de studie is tijd tot tumorprogressie (TTP) dat wordt berekend als de tijd vanaf de willekeurige verstrekking tot de eerste documentatie van progressieve ziekteverschijnselen gebaseerd op de myeloma responscriteria van Blade. De secundaire eindpunten zijn de respons en de algemene overleving.

'We zijn van plan om de gegevens van zowel onze Amerikaanse als onze internationale fase III studies te gebruiken als basis voor een procedureel voorstel aan de FDA en regulerende agentschappen wereldwijd, waaronder de EMEA voor REVLIMID in eerder behandelde patiënten met multiple myeloma,' zei Jerome B. Zeldis, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer en VP, Medical Affairs van Celgene Corporation. 'Gezien de beperkt beschikbare mogelijkheden voor patiënten met multiple myeloma bij wie de ziekte niet reageerde op eerdere therapieën en de significante doeltreffendheidgegevens beschreven in beide fase III studies wil Celgene de toegangsprogramma's met REVLIMID(R) voor patiënten uitbreiden in de Verenigde Staten en een aangewezen programma in Europa voor multiple myeloma patiënten met een terugval of voor patiënten met een moeilijk te behandelen vorm van multiple myeloma.'

Over de Special Protocol Assessment (SPA) overeenkomst

De SPA is een officiële, bindende overeenkomst waarin de overeengekomen algemene voorwaarden staan beschreven waaronder Celgene de REVLIMID fase III multiple myeloma studies zal uitvoeren en de gegevens zal analyseren. De SPA voorziet in een officiële bevestiging van de FDA dat het protocolontwerp voor de fase III studies is goedgekeurd, wat een basis vormt voor de inzending van een New Drug Application (NDA - aanvraag voor een nieuw geneesmiddel) dat een doeltreffendheidlabel voor REVLIMID als therapie voor eerder behandelde patiënten met multiple myeloma insluit.

Over REVLIMID(R)

REVLIMID maakt deel uit van een nieuwe klasse van onbekende immunomodulerende geneesmiddelen, oftewel IMiDs(R). Celgene evalueert behandelingen met REVLIMID voor een uitgebreide reeks van hematologische en oncologische aandoeningen, waaronder multiple myeloma, de kwaadaardige bloedcelaandoening bekend als myelodysplastisch syndroom (MDS) en solide kankergezwellen. REVLIMID heeft een effect op meervoudig intracellulaire, biologische paden. De IMiD-informatiebron, inclusief REVLIMID, wordt beschermd door uitgebreide intellectuele eigendomsrechten van Amerikaanse octrooien en octrooien verstrekt in het buitenland en uitstaande octrooiaanvragen, waaronder een composition-of-matter (samenstel van stoffen) octrooi en gebruiksoctrooien.

REVLIMID (lenalidomide) is niet goedgekeurd door de FDA of een ander regulerend agentschap als behandelmethode in een willekeurige indicatie en wordt momenteel geëvalueerd in klinische studies met betrekking tot doeltreffendheid en veiligheid voor toekomstige regulerende aanvragen.

Over Multiple Myeloma

Multiple myeloma (ook bekend als myeloma of plasmacel leukemie) is een vorm van bloedkanker waarbij teveel kwaadaardige bloedplasmacellen worden geproduceerd in het beenmerg. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antistoffen produceren, immunoglobulinen genaamd, die infecties en ziekten bestrijden. De meeste patiënten met multiple myeloma hebben echter cellen die een vorm van immunoglobuline produceren, genaamd paraproteïne (of M-proteïne) waarbij het lichaam geen baat vindt. Bovendien vervangen de kwaadaardige plasmacellen normale plasmacellen en andere witte bloedcellen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Multiple myeloma cellen kunnen zich ook hechten aan andere lichaamsweefsels, zoals bot, en produceren tumoren. De oorzaak van de ziekte is nog altijd onbekend.

Over Celgene

Celgene Corporation, een geïntegreerd wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Summit, New Jersey, houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve therapieën voor de behandeling van kanker en infectieziekten door middel van genetische regulering en proteïneregulering. Voor meer informatie kunt u de website van het bedrijf bekijken op http://www.celgene.com.

Dit persbericht bevat bepaalde op de toekomst gerichte verklaringen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, vertragingen, onzekerheden en andere factoren die het bedrijf niet onder controle heeft en die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten, prestaties of verrichtingen van het bedrijf wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten, prestaties of verwachtingen die gesuggereerd worden in deze op de toekomst gerichte verklaringen. Deze factoren omvatten resultaten van huidige of uitstaande onderzoeken en ontwikkelingen, activiteiten van de FDA en andere regulerende instanties and andere factoren waarvan het bedrijf uitvoerige verslagen heeft gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, zoals de 10K, 10Q en 8K verslagen.

Website: http://www.celgene.com

BRON Celgene Corporation