Klinische resultaten tonen aan dat geïntegreerde medische zorg met steun van de gemeenschap een belangrijke factor is voor succes bij hiv-patiënten in een omgeving met beperkte middelen

14 Aug, 2006, 20:05 BST Van Bristol-Myers Squibb

TORONTO, August 14 /PRNewswire/ --

Tussentijdse klinische gegevens na twaalf maanden van onderzoek in vier landen van Subsahara Afrika tonen aan dat hiv-positieve patiënten die geïntegreerde medische zorg krijgen en ruim gebaseerde gemeenschapsprogramma's ter beschikking hebben, goede klinische resultaten bereiken en behouden. Onderzoekers van SECURE THE FUTURE(R), een initiatief van Bristol-Myers Squibb en de Bristol-Myers Squibb Foundation voor de behandeling van hiv in Afrika en verbetering van de hiv-/aidszorg en steun in plaatsen met beperkte middelen, hebben vandaag de gegevens voorgesteld tijdens de XVI-de internationale aidsconferentie.

"Deze gegevens tonen niet alleen aan dat antiretrovirale geneesmiddelen (ARV's) zelfs werken in afgelegen, zeer arme gebieden waar gezondheidszorg- en andere middelen beperkt zijn, maar ook dat geïntegreerde maatschappelijke hulp, zoals voeding, psychosociale zorg, genereren van inkomen en thuiszorg, een belangrijke rol spelen bij het bereiken en behouden van goede klinische resultaten", aldus dr. Sebastian Wanless, medische hoofddirecteur van SECURE THE FUTURE. "Het zorgmodel dat wij hebben geïmplementeerd en dat wij met onze partners beoordelen, gaat verder dan een benadering die zich alleen op de ziekte richt, maar behandelt ook maatschappelijke gezondheidsfactoren die de therapeutische voordelen van hiv-medicatie kunnen beperken."

"Dit project gaat nog verder met een onafhankelijke beoordeling van de gemeenschapsdiensten om een diepgaand inzicht en een goede beschrijving te krijgen van de waarde ervan voor patiënten en de gevolgen ervan om resultaten te bereiken en te behouden", aldus Walter Obiero, senior technisch directeur van de afdeling Evaluatie en wetenschappelijk onderzoek bij Family Health International.

Een analyse van de behandelingsintentie voor de eerste 992 patiënten op een ARV-therapie in de centra van SECURE THE FUTURE waar steun vanuit de gemeenschap voor de behandeling voorhanden is, in Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Lesotho - d.w.z. een analyse van elke patiënt in het onderzoek die een ARV-behandeling heeft gekregen, op basis van de gouden standaard (onderzoek waarmee een bepaalde aandoening met de grootst mogelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld) voor de analyse van klinische onderzoeken - heeft een algemene doeltreffendheid aangetoond van 64% (doeltreffendheid betekent een langdurige verhoging met meer dan 50 in het aantal CD4-cellen). De resultaten toonden eveneens een stijging van het aantal CD4-cellen aan tot een mediaan van 270, komende van een mediaan van 105 vóór de start van de behandeling. Virale belasting kon niet worden opgespoord bij 92% van de 296 patiënten bij wie de virale belasting werd onderzocht, en medicatietrouw bedroeg meer dan 95% bij 84% van de 522 patiënten bij wie de medicatietrouw werd gemeten. Andere successen werden behaald op het vlak van hiv-informatieverstrekking en -tests - waaronder een tienvoudige verhoging van het aantal klanten dat vrijwillig werd getest en advies verkreeg sinds de start van het programma - en van bewustwording in de gemeenschap om de ziekte te bestrijden en het ermee verbonden stigma te doen verdwijnen.

Voorlopige gegevens van de onafhankelijke beoordeling van de gemeenschapsdiensten die aan 587 patiënten op ARV's werden verstrekt, tonen aan dat patiënten die melden dat ze over de gemeenschapsdiensten tevreden zijn, een betere levenskwaliteit hebben, minder stigma ervaren, sneller en meer CD4-cellen produceren dan patiënten die ontevreden zijn. De bevindingen op het vlak van tevredenheid over steun van de familie in de vier beoordeelde centra waren dezelfde.

Bij een groep patiënten die tevreden was over de gemeenschapsdiensten, werd een mediaan van CD4 T-cellen van 251 bereikt na zes maanden, terwijl deze mediaan 216 was voor een groep patiënten die deze diensten ook had gekregen, maar ontevredenheid erover had gemeld. De mediaan bij patiënten die tevreden waren over de steun van de familie, bedroeg 232 na zes maanden, terwijl deze mediaan 198 bedroeg voor een vergelijkbare groep die ontevreden was met de steun. Algemeen wordt aangenomen dat 200 of minder CD4-cellen wordt geassocieerd met een hoger aantal opportunistische infecties en andere ernstige hiv-complicaties.

Dit wetenschappelijk onderzoek naar de doeltreffendheid en haalbaarheid van ARV-behandelingen en naar het uitgebreide model van zorg op plaatsen met beperkte middelen, is een onderdeel van een SECURE THE FUTURE-programma in samenwerking met lokale overheden en niet-gouvernementele organisaties om uitgebreide hiv-/aidszorg in Afrika te verbeteren. Per datum van vandaag zijn meer dan 13.400 patiënten geregistreerd in de behandelingscentra en programma's in KwaZulu Natal, Zuid-Afrika, Maseru, Lesotho, Mbabane, Swaziland, Bobirwa Sub-District, Botswana, Caprivi Region, Namibië, en Koulikoro District, Mali. Meer dan 5.700 patiënten krijgen een ARV-therapie en meer dan 7.700 patiënten krijgen andere diensten, naast de ARV's.

Gemeenschapsdiensten in de centra waar op de gemeenschap gebaseerde steun bij de behandeling voorhanden is, omvatten maatregelen voor bewustwording om het stigma rond hiv/aids te doen verdwijnen en om risicogroepen te helpen zich te laten onderzoeken, thuiszorg en hulp van vrijwilligers, vrijwilligersgroepen die regelmatig samenkomen voor wederzijdse steun, zoals groepen van mensen die met hiv/aids leven, een systeem van "buddy's" om persoonlijke steun en informatie te geven aan mensen die met hiv/aids leven, activiteiten om voedsel te garanderen en inkomen te genereren en opleidingsprogramma's voor traditionele vroedvrouwen, traditionele leiders en religieuze leiders en bewustmakingsprogramma's voor traditionele genezers.

SECURE THE FUTURE is een uitgebreid initiatief met publieke en privé- steun om de hiv-/aidscrisis te verlichten bij vrouwen en kinderen in Subsahara Afrika. Het initiatief werd in 1999 opgestart door Bristol-Myers Squibb en de Bristol-Myers Squibb Foundation en combineert verschillende benaderingen om meetbare gevolgen te hebben bij de bestrijding van hiv/aids waar de nood groot is bij mensen die door de ziekte zijn besmet of getroffen, en waar medische en andere middelen beperkt zijn.

Bristol-Myers Squibb is een multinational van farmaceutische en aan gezondheidszorg gerelateerde producten en heeft als missie om het leven van mensen te verlengen en te verbeteren.

Website: http://www.bms.com

BRON Bristol-Myers Squibb