Knight benoemt Kee-Meng Tan tot hoofd van de Electronic Trading Group in Europa

25 Nov, 2008, 08:00 GMT Van Knight Capital Group, Inc.

JERSEY CITY, New Jersey en LONDEN, November 25 /PRNewswire/ --

Knight Capital Group, Inc. (Nasdaq: NITE) maakt vandaag de aanstelling bekend van Kee-Meng Tan in de nieuwe functie van algemeen directeur en hoofd van de Electronic Trading Group (ETG) in Europa. Tan zal de introductie van Knight Link, de zeer succesvolle fondsenbron buiten de beurs, in Europa leiden.

Tan is afgelopen voorjaar in dienst getreden bij Knight, nadat hij CQS Management verlaten had. CQS Management is een alternatieve vermogensbeheerder uit Londen waar hij een handelaar in vermogensderivaten was. Daarvoor was hij hoofd van de Global Execution Services voor de EMEA-landen bij JP Morgan.

"Als bedrijf is Knight gericht op het ontwikkelen van de liquiditeitsproducten binnen Europa," zegt Jamil Nazarali, algemeen directeur en wereldwijd hoofd van de Electronic Trading Group. "Knight Link is een bewezen handelsservice binnen de V.S. dat in oktober, gebaseerd op de gemiddelde dollarwaarde, dagelijks gemiddeld voor bijna US$ 5 miljard verhandelde. Wij geloven dat het tijd is om het model Knight Link, voor toegang tot dark pools, hoge lostarieven en goedkope handelsuitvoering, naar Europa te brengen."

Knight Link biedt klanten een snelle, elektronische handelsuitvoering in een groot aantal effecten en helpt hen handelskosten te verlagen en markteffecten te beperken. Knight Link kan een breed pakket aan handelsinfrastructuren en capaciteiten aan en is daarom gemakkelijk te integreren in bedrijfssystemen zoals smart orderrouters, dark-poolalgoritmen of OMS-systemen. Knight Link heeft innovatieve technologiën ontwikkeld die gebruik maken van ingebouwde anti-gaming logica ontworpen voor de bescherming van klanten.

"Knight Link kan geheel naar eigen smaak worden aangepast en biedt klanten een ontzagwekkende bruikbaarheid qua anoniemititeit en kwaliteitsuitvoeringen, snel en goedkoop," zegt Tan. "We kijken de komende maanden uit naar de introductie van Knight Link aan klanten uit heel Europa."

In dit kader wordt Knight ook Retail Services Provider (RSP) in het V.K., voor marktontwikkelingsdiensten, om te beginnen in 350 aandelen FTSE aan de detailhandel.

Tan is gestationeerd in het Londense kantoor van Knight, telefoonnummer +44-(0)20-7997-7715 en faxnummer +44-(0)20-7997-7700.

    
    Biografie
    Kee-Meng Tan
    Algemeen directeur, hoofd van de Electronic Trading Group in Europa
    Knight Equity Markets International Limited

Kee-Meng Tan is verantwoordelijk voor het toezicht op elektronische handel door handelaars en makelaars, waaronder Knight Link Europe.

Voordat hij bij Knight in dienst trad werkte hij als handelaar in vermogensderivaten bij CQS Management, het hedgefonds uit Londen. Daarvoor was hij hoofd van de Global Execution Services voor de EMEA-landen bij JP Morgan waar hij verantwoordelijk was voor het portfolio, algoritmes en ETF-handel.

Tan heeft een MBA van de Stern School of Business van de universiteit van New York en een BA van Vassar College.

Over Knight

Knight Capital Group, Inc. (Nasdaq: NITE) is een toonaangevend bedrijf voor de kapitaalmarkt dat kopers, verkopers en bedrijven elektronische en telefonische toegang verleent tot wereldwijde kapitaalmarkten van meerdere vermogenscategorieën. In de wereldwijde markten verlenen we toegang tot de markten en verzorgen we transactie-uitvoeringsdiensten in bijna alle Amerikaanse aandelen en een groot aantal internationale effecten, fixed income-beleggingen, buitenlandse valuta, futures en opties. Wat kapitaalbeheer betreft, heeft Knight een belang van 51 procent in Deephaven Holdings. Sinds 1 februari 2008 heeft Deephaven Partners de overige 49 procent in bezit. Deephaven (www.deephavenfunds.com) is een wereldwijd actieve alternatieve investeringsbeheerder met vele strategieën voor instituten en particuliere klanten. Ga voor meer informatie over Knight naar www.knight.com.

Bepaalde uitspraken in dit bericht kunnen vooruitziende uitspraken betreffen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze vooruitziende verklaringen zijn geen historische feiten en zijn gebaseerd op actuele verwachtingen, inschattingen en toekomstverwachtingen over de industrie van het bedrijf, de overtuigingen van het management en bepaalde aannames gemaakt door het management, waarvan de meeste van nature een intrinsieke onzekerheid bevatten en derhalve buiten onze controle liggen. Derhalve wordt de lezer gewaarschuwd dat dergelijke vooruitziende uitspraken geen garantie voor toekomstige resultaten vormen en dat deze onderhevig zijn aan bepaalde risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk voorspelbaar zijn, welke omvatten, maar niet beperkt zijn tot: risico's met betrekking tot de kosten, integratie, prestatie en uitvoering van onlangs door het Bedrijf verkregen of toekomstige zaken en aan risico's gerelateerd aan de ongekende huidige marktomstandigheden en de daaruit voortvloeiende onzekerheden, kredietaanscherpingen en wederpartijrisico's en het negatieve effect op prestaties en vermogen in beheer in onze afdeling Asset Management en de surséance van aflossingen en aangekondigde opnames in formulier Form 8-K ingediend door het bedrijf op 30 oktober 2008. Omdat dergelijke uitspraken risico's en onzekerheden inhouden is het mogelijk dat de daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten vermeld of gesuggereerd in de vooruitziende uitspraken. Gezien deze onzekerheden wordt de lezer gewaarschuwd om geen overdadig vertrouwen te stellen in deze vooruitziende uitspraken. Tenzij wettelijk vereist, neemt het bedrijf geen verplichting op zich haar visie op dergelijke risico's of onzekerheden bij te werken of om een publieke aankondiging te doen indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot deze vooruitziende uitspraken. De lezer dient de risico's en onzekerheden zoals beschreven in de rapportage van het bedrijf die zijn ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) na te lezen. Hieronder vallen ook, maar niet alleen, de beschrijvingen onder de koppen "Certain Factors Affecting Results of Operations" en "Risk Factors" in het jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2007, en in andere verslagen en documenten die het bedrijf van tijd tot tijd indient bij de SEC. Deze informatie dient ook te worden gelezen samen met de geconsolideerde financiële verslagen van het bedrijf en de notities die horen bij het jaarverslag ingediend op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2007 en in andere verslagen of documenten die het bedrijf van tijd tot tijd indient bij de SEC.

BRON Knight Capital Group, Inc.