Knight Capital Group introduceert algoritmische suite voor Europese markt

21 Apr, 2009, 09:30 BST Van Knight Capital Group, Inc.

JERSEY CITY, New Jersey en LONDEN, April 21 /PRNewswire/ --

Knight Capital Group, Inc. (Nasdaq: NITE) heeft vandaag de introductie bekendgemaakt van strategieën voor algoritmische handelsvoering en intelligente ordervoltrekking voor tussenpersonen, speciaal ontwikkeld voor de Europese effectenmarkt.

EdgeTrade, de algoritmische suite voor Europese effecten van Knight, is gebaseerd op FAN(TM), een intelligente algoritme voor ordervoltrekking die liquiditeit ontleent aan diverse beurzen en MTF-platforms tegelijk, rekening houdt met de actuele marktomstandigheden in real-time, en orders herleidt naar plaatsen waar zich voltrekkingen voordoen. Kopers en verkopers maken al sinds 2006 gebruik van FAN voor het verkrijgen van liquiditeit en het uitvoeren van handelsvoltrekkingen op de gefragmenteerde Amerikaanse effectenmarkten. Met gebruikmaking van de kennis en ervaring die is opgedaan op basis van het succes van FAN in de V.S. heeft Knight haar technologie voor intelligente ordervoltrekking herzien en aangepast aan de Europese effectenmarkt, rekening houdend met de microstructuur en nuances van de verschillende marktplatforms. FAN biedt tevens ondersteuning voor single-ticket vereffening.

"De fragmentatie van liquiditeit in Europa neemt in hoog tempo toe als gevolg de vorming van nieuwe marktplatforms. De liquiditeit vloeit steeds meer weg van de primaire beurzen," aldus Bradley Duke, Managing Director van Institutional Electronic Sales in Europe. "Handelaars hebben behoefte aan hulpmiddelen ter vereenvoudiging van het proces voor het vinden van liquiditeit waarmee iets kan worden gedaan. FAN is een dynamische algoritme voor intelligente ordervoltrekking, die zich in real-time aanpast aan de marktomstandigheden en orders omleidt naar liquiditeitspools waar de grootste kans is op voltrekkingen. FAN stelt klanten in staat transacties op efficiënte wijze te voltooien met minimale marktimpact en met kansen op hoge voltrekkingspercentages en prijsverbetering. Knight houdt tevens rekening met de complexiteit van de vereffening van effecten in Europa. FAN staat de klanten daarom toe transacties tussen verschillende marktcentra uit te voeren op basis van slechts één ticket."

De EdgeTrade Algorithmic Suite bevat algoritmes voor intelligente ordervoltrekking op basis van FAN. Bij intelligente ordervoltrekking wordt gebruikgemaakt van real-time en historische gegevens om klanten te helpen bij het uitvoeren van orders door de beschikbare liquiditeit op te sporen binnen de gefragmenteerde weergegeven en niet-weergegeven markten.

Tot deze oplossingen behoren:

  
  - FAN - Orders worden gelijktijdig op openbare liquiditeitspools en dark 
   pools geplaatst, waarbij de order dynamisch wordt toegewezen aan 
   platforms waar liquiditeit te vinden is.
  - Covert(TM) - Orders worden uitsluitend geplaatst en voltrokken in dark 
   pools
  - Sumo(TM) - Een agressieve strategie voor snelle voltrekking van een 
   order, bedoeld om het uitlekken van informatie te verminderen en de 
   marktimpact te verlagen

FAN is tevens opgenomen in diverse benchmark- en deelname-algoritmes voor de Europese markten:

  
  - Arrival Price
  - VWAP
  - TWAP
  - Smart VTrack
  - Target Close

"Knight heeft aanzienlijke technologische en andere middelen aangewend om de nuances te doorgronden van zowel de Europese markt in zijn geheel als de complexe microstructuren van afzonderlijke markten," aldus dhr. Duke. "Knight is aangesloten op alle primaire beurzen en MTF's in heel Europa. Naar verwachting zullen ook in de toekomst nog andere belangrijke liquiditeitsplatforms worden toegevoegd, zodra deze online beschikbaar komen."

Klanten kunnen toegang verkrijgen tot de EdgeTrade Algorithmic Suite met behulp van Knight Direct, het multi-asset class execution management systeem van Knight, maar ook met behulp van diverse systemen voor ordervoltrekking en beheer van derden, dankzij de FIX-functionaliteit van Knight Direct. De algoritmes en Knight Direct zijn nieuwe modules voor elektronische handel, in aanvulling op de bestaande diensten voor handelsvoltrekking van Knight in Londen. Knight levert klantgerichte diensten van hoge kwaliteit voor handelsvoltrekking via spraak en sales trading aan meer dan 400 Europese klanten. Hierbij maakt het bedrijf gebruik van haar netwerk van plaatselijke makelaars en haar toegang tot marktcentra verspreid over de hele wereld.

Geïnteresseerde klanten kunnen contact opnemen met Bradley Duke (+44-20-7997-7818, of bduke@knight.com) voor meer informatie over het Europese algoritmeaanbod van Knight.

Over Knight

Knight Capital Group, Inc. (Nasdaq: NITE) is een toonaangevend financieel dienstverleningsbedrijf dat - verspreid over een veelheid aan vermogensklassen - kopers, verkopers en institutionele klanten elektronische en telefonische toegang verleent tot de kapitaalmarkten. Ons bedrijf, dat actief is op de wereldwijde markten, verleent toegang tot de markten en verzorgt transactie-uitvoeringsdiensten in bijna alle Amerikaanse aandelen en een groot aantal internationale effecten, futures, opties, buitenlandse valuta en fixed income-beleggingen. Onze handelsbenadering is gebaseerd op een combinatie van diepe liquiditeit en robuuste handelstechnologie en kapitaalverstrekking, waar nodig, om handelsvoltrekkingen van hoge kwaliteit uit te voeren, overeenkomstig de door de klant gestelde voorwaarden. We hebben recentelijk onze activiteiten op het gebied van activabeheer beëindigd. Onze betrokkenheid hiermee bestond uit een eigendomsbelang van 51% in Deephaven Holdings, het moederbedrijf van Deephaven, een internationaal bedrijf voor alternatief beleggingsbeheer die meerdere strategieën hanteert. Voor meer informatie over de beëindiging van onze activiteiten op het gebied van activabeheer, verwijzen we u naar formulieren 8-K die door het Bedrijf op 1 april 2009 en 27 januari 2009 zijn ingediend, en het formulier 8-K dat op 26 februari door het Bedrijf is ingediend. Meer informatie over Knight is te vinden op www.knight.com.

Bepaalde verklaringen hierin en de documenten hierin opgenomen door verwijzing, kunnen "vooruitziende verklaringen" zijn in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze vooruitziende verklaringen zijn geen historische feiten en zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen en ramingen over de sector waarin het Bedrijf werkt, de mening van het management en bepaalde aannames van het management. Vele daarvan zijn in hun aard inherent onzeker en wij hebben er geen controle over. Derhalve wordt de lezer gewaarschuwd dat dergelijke vooruitziende uitspraken geen garantie voor toekomstige resultaten vormen en dat deze onderhevig zijn aan bepaalde risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk voorspelbaar zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt zijn tot: risico's met betrekking tot (i) de kosten, integratie, prestatie en uitvoering van onlangs door het Bedrijf verkregen of toekomstige activiteiten en (ii) het afsluiten van transacties met betrekking tot de verkoop van de activa van onze afdeling Asset Management en de kosten en uitgaven die verbonden zijn aan de beëindiging van de activiteiten op het gebied van activabeheer door het Bedrijf. Omdat dergelijke verklaringen risico's en onzekerheid inhouden, kunnen de werkelijke resultaten en prestatie van het Bedrijf mogelijk wezenlijk verschillen van de resultaten die gegeven of geïmpliceerd worden door dergelijke vooruitziende verklaringen. Gezien deze onzekerheden worden lezers gewaarschuwd om niet te veel te vertrouwen op dergelijke vooruitziende verklaringen. Tenzij de wet anders vereist, verwerpt het Bedrijf ook alle verplichting om zijn visie over enige van dergelijke risico's of onzekerheden bij te werken of om in het openbaar het resultaat bekend te maken van enige verandering in de vooruitblikkende verklaringen die hierin gedaan worden. Lezers moeten de risico's en onzekerheden in de rapporten van het Bedrijf aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zorgvuldig bestuderen, inclusief, maar zonder beperking, die uiteengezet worden onder de koppen "Certain Factors Affecting Results of Operations" en "Risk Factors" in het jaarlijks rapport ingediend op formulier 10-K voor het jaar dat op 31 december 2008 eindigde en in andere rapporten of documenten die het Bedrijf van tijd tot tijd indient bij, of verschaft aan, de SEC. Deze informatie moet ook gelezen worden samen met de geconsolideerde financiële verklaringen en de aantekeningen daarbij, die vervat zijn in het jaarlijks rapport ingediend op formulier 10-K voor het jaar dat op 31 december 2008 eindigde en in andere rapporten of documenten die het Bedrijf van tijd tot tijd indient bij, of verschaft aan, de SEC.

BRON Knight Capital Group, Inc.