Komfort preferred bidder in Defensie project PPS Kromhout Kazerne Utrecht

14 Apr, 2008, 15:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, April 14 /PRNewswire/ -- Het ministerie van Defensie heeft Ballast Nedam, Strukton en John Laing met het consortium Komfort aangewezen als preferred bidder in de Europese aanbesteding van het project Publiek Private Samenwerking Kromhout Kazerne Utrecht. Komfort heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan. De DBFMO-overeenkomst heeft een waarde van ruim EUR 300 miljoen met een looptijd van 25 jaar. Binnen Komfort werken de bedrijven samen met Meyer en Van Schooten Architecten, Karres en Brands Landschapsarchitecten en ISS Facility Services.

Het project omvat de nieuwe huisvesting voor circa twee- tot drieduizend defensiemedewerkers op het terrein van de Kromhout Kazerne te Utrecht. Op het complex wordt het Hoofdkwartier van het Commando Landstrijdkrachten gevestigd en enkele andere defensieonderdelen. Komfort bouwt een modern kantorenpark met een transparante en groene uitstraling. Behalve kantoren, worden er ook sportfaciliteiten, een gezondheidscentrum, parkeergarage, vergadercentrum en legering voor circa 100 medewerkers gerealiseerd. Tevens restaureert Komfort de drie Rijksmonumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de brug met de 12 gaten, de Tamboershut en de bomvrije wachtruimte. Zij krijgen een prominente plaats in het geheel.

Bijzonder aan dit project is dat het in de vorm van een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat Komfort niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering, het onderhoud, het beheer en de facilitaire dienstverlening. Zo omvat de overeenkomst bijvoorbeeld een uitgebreid dienstenpakket met schoonmaak, catering, beveiliging, receptie en reproductie. Als tegenprestatie betaalt de opdrachtgever een prestatieafhankelijke, periodieke beschikbaarheidsvergoeding.

Komfort heeft alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud, beheer en facilitaire dienstverlening aangeboden in een geïntegreerde overeenkomst met een looptijd van 25 jaar. De levensduurkosten van de nieuwe voorziening zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd. De gebruiker, onder andere het Commando Landstrijdkrachten en haar staven, wordt bij dit project vertegenwoordigd door Projectorganisatie PPS Kromhout Kazerne van het ministerie van Defensie als opdrachtgever namens de Staat.

De komende periode staat in het teken van het afronden en formaliseren van de contracten en financiering. Komfort is inmiddels begonnen met de nadere planuitwerking om de geplande beschikbaarstelling op 1 oktober 2010 te kunnen garanderen.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV