Koninklijke Boskalis Westminster nv kondigt bestuurswijzigingen aan

04 Dec, 2005, 13:30 GMT Van Royal Boskalis Westminster nv

PAPENDRECHT, The Netherlands, December 4 /PRNewswire/ -- Koninklijke Boskalis Westminster n.v. deelt mede dat de Raad van Commissarissen voornemens is Drs. J.H. Kamps (46) met ingang van 1 januari 2006 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO).

Drs.J.H. Kamps is na afronding van zijn studie bedrijfseconomie een aantal jaren werkzaam geweest in de adviesafdeling van het toenmalige accountants- en advieskantoor Ernst & Whinney en in financiële functies bij Schuitema N.V.. Eind 1986 is hij in dienst getreden bij Boskalis, aanvankelijk als assistent Concern Controller. Sindsdien heeft hij diverse functies bekleed, onder andere als Directeur Financiën Boskalis International, Groepsdirecteur Controlling, Groepsdirecteur Treasury en directeur Business Development. Sinds september 2004 is hij lid van de Groepsdirectie.

De heer Kamps is lid van het bestuur van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw en diverse daaraan gelieerde stichtingen, waaronder de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw.

Daarnaast zal Ing. R. van Gelder BA (60), voorzitter van de Raad van Bestuur, wegens pensionering in mei 2006 per einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders terugtreden.

De huidige vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. P.A.M. Berdowski (47), zal de heer Van Gelder als voorzitter van de Raad van Bestuur opvolgen. De heer Berdowski is sedert 1997 lid van de Raad van Bestuur en vanaf 2001 vice-voorzitter.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Voor nadere inlichtingen:

Roel Berends - Corporate Relations

Telefoon: +31-078-69-69-314 / +31-06-2001-0232

Telefax: +31-078-69-69-805

E-mail: r.t.berends@boskalis.nl

Dit persbericht is eveneens te vinden op onze website www.boskalis.com PRN NLD

BRON Royal Boskalis Westminster nv