Koninklijke onderscheiding voor J. Grin

19 Mei, 2006, 14:39 BST Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederland, May 19 /PRNewswire/ -- J. (Joop) Grin, oud Vice-Voorzitter Bestuur/Raad van Commisarissen van de cooperatieve zuivelonderneming Campina, is vandaag benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Grin (63), woonachtig in Slootdorp (Nederland), heeft zich vele jaren ingezet voor de ont- wikkeling van de cooperatieve zuivelindustrie en de cooperatieve veeverbetering. Grin kreeg de koninklijke onderscheiding in het Kaasmuseum in Alkmaar opgespeld door de Burgemeester van de Gemeente Wieringermeer, mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw-Lases.

C.H. (Kees) Wantenaar, voorzitter Bestuur/Raad van Commissarissen, is verheugd over de koninklijke onderscheiding voor Grin: "Joop Grin heeft als lid van Bestuur/Raad van Commissarissen er mede toe bijgedragen, dat Campina zich heeft ontwikkeld tot een voor- aanstaande internationale zuivelonderneming, met leden-melkveehouders in drie landen. Als melkveehouder en akkerbouwer met een belangrijke voortrekkersrol in zijn omgeving, is hij een voorvechter van het versterken van de positie van boeren via de cooperatieve onder- nemingsvorm.

In de cooperatieve zuivel is Grin ruim twintig jaar bestuurlijk actief geweest. In 1985 werd hij lid van de Raad van Toezicht van Melkunie Holland. Deze cooperatie fuseerde in 1991 met Campina tot Campina Melkunie. Van 1991 tot en met april 2006 was hij lid van Bestuur/Raad van Commissarissen van Campina, waarvan sinds 2001 als vice-voorzitter. In de periode 2001-2002 was hij voorzitter van de Harmonisatie Commissie die de basis legde voor de integratie van Milchwerke Koln/Wuppertal (Duitsland) en De Verbroedering (Belgie) in Campina, zodat de eerste Europese zuivelcooperatie met een internationaal ledenbestand ontstond.

Grin was van 1987 tot en met 1998 lid van het Bestuur van Rundveeverbeteringsorganisatie Noord-Holland (RON) en van 1998 tot en met 2002 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van CR-Delta, de landelijke veeverbeteringsorganisatie die ontstond uit fusies van regionale organisaties op het gebied van fokkerij en stamboek.

Verder was Grin jarenlang bestuurlijk actief bij wat nu Rabobank Alkmaar en Heerhugowaard is, bij de cooperatieve aan- en verkoopvereniging Wieringermeer (CAV) en in een aantal organisaties die tot doel hebben om de rijke historie van zuivel, kaas en veeverbetering te bewaren en te ontsluiten, zoals het Hollands Kaasmuseum Alkmaar en het Veeverbeteringsarchief.

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale cooperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingredienten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina heeft een jaaromzet van EUR 3,6 miljard met circa 6.800 werknemers. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met de groep Industrial Products. Deze ingredientengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Internet: www.campina.com

BRON Campina