Koninklijke Ten Cate boekt EUR 30,5 miljoen nettowinst (+29%)

02 Maa, 2006, 07:00 GMT Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, The Netherlands, March 2 /PRNewswire/ --

- Aanmerkelijke groei van kernactiviteiten: veiligheidsweefsels, aerospace & armour composites, kunstgras en geosynthetics.

- Nettowinst overtreft uitgesproken verwachting

- Voortgang buy & build/ fix it exit-strategie: acquisitie Polyfelt en desinvestering van Mega Valves en Permess/Multistiq.

- Nettoresultaat desinvesteringen in 2005 EUR 3,7 miljoen (2004: EUR 2,0 miljoen)

- Aanmerkelijke winstbijdrage Southern Mills en succesvolle inpassing in de TenCate-activiteiten.

- Winstverbetering Ten Cate Enbi stagneert.

- Belangrijke uitbreidingsinvesteringen in capaciteit en technologie in vierde kwartaal 2005.

- Dividendvoorstel EUR 2,40 per aandeel.

- Aandelensplitsing 1:4.

Financiële ontwikkelingen

- Netto-omzet EUR 687 miljoen (+ 7%; autonoom + 10%; acq./desinv. -3%)

- EBIT EUR 38,5 miljoen (+11%; autonoom +15%; acq./desinv. -4%)

- RONA : 15,3% (2004: 13,5%)

De nettowinst over 2005 van Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) is toegenomen met 29% tot EUR 30,5 miljoen. Autonoom was de stijging 30%, waarbij valutaeffecten op het jaarresultaat zeer gering zijn.

Per aandeel steeg de winst naar EUR 5,93 (2004: EUR 4,67). Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van EUR 2,40 naar keuze in contanten of in aandelen.

De omzet in het vierde kwartaal was met EUR 159 miljoen vrijwel gelijk aan die in het sterke vierde kwartaal van 2004. Autonoom was de stijging 3%.

Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal steeg met 2% tot EUR 6,4 miljoen (autonoom

- 3%). Valutaeffecten (voornamelijk Amerikaanse dollar) hadden in het vierde kwartaal een invloed van +11% op het bedrijfsresultaat.

De nettowinst in het vierde kwartaal is meer dan verdubbeld tot EUR 6,3 miljoen (2004: EUR 3,0 miljoen). De winststijging in het vierde kwartaal is mede veroorzaakt door het resultaat op de verkoop van Permess/Multistiq (EUR 1,7 mln) en goede resultaten van Synbra Group.

De (vergelijkende) cijfers zijn aangepast op grond van de IFRS-richtlijnen.

Ontwikkelingen per sector

TenCate Advanced Textiles & Composites

- Netto-omzet EUR 286 miljoen (+24%; autonoom +13%)

- EBIT EUR 16,5 miljoen ( + 48% ; autonoom +32%)

- EBIT-marge 5,8% (2004: 4,8%)

De sector Advanced Textiles & Composites is actief op het gebied van persoonlijke veiligheid en bescherming, outdoorweefsels en composietmaterialen voor onder meer de vliegtuigindustrie.

De omzetstijging werd vooral veroorzaakt door de positieve marktontwikkelingen in veiligheidsweefsels, zowel in Europa als in de VS. Southern Mills zorgde voor een sterke bijdrage, mede op grond van een toegenomen vraag van defensie naar brandwerende weefsels.

Het groeiende gebruik van composieten in nieuwe typen vliegtuigen (Airbus A 380) resulteerde in een stijgende omzet van Cetex(R). Tevens is sprake van een omzetstijging bij Cirrus, een privévliegtuig voor de zakelijke en particuliere markt.

Op het gebied van kogel- en scherfwerende materialen was het beeld gemengd. Er was sprake van een forse stijging van de omzet in de VS en er werden grote orders geboekt in het Verre Oosten, maar orders uit Europa bleven achter. Wel werd een interessante order voor multi-riskbescherming geboekt voor de Nederlandse politie.

Eind 2005 werden Permess en Multistiq gedesinvesteerd. Deze ondernemingen pasten minder goed binnen de verscherpte focus op de strategische kerngebieden.

De EBIT-marge verbeterde naar 5,8%. TenCate heeft de doelstelling geformuleerd de operationele EBIT-marge (per sector) binnen twee tot drie jaar op minimaal 8% te brengen.

TenCate Geosynthetics & Grass

- Netto-omzet EUR 274 miljoen (+18% ; autonoom + 17%)

- EBIT EUR 23,8 miljoen ( +9% ; autonoom + 11%)

- EBIT-marge 8,7% (2004: 9,4%)

TenCate Geosynthetics & Grass is zowel wereldmarktleider in geosynthetics (weefsels, grids en nonwovens voor infrastructurele projecten, bouw en de milieumarkt) als in kunstgras.

Met ingang van 2005 is gekozen voor de benaming Geosynthetics (voorheen Industrial Fabrics) omdat deze het meest aansluit op de activiteiten in de markt. Naast geosynthetics produceert TenCate materialen voor andere toepassingen, zoals grids (netten) voor viskwekerijen, trampolinedoek, zwembadcovers en diverse producten voor de agrarische sector.

Evenals in het voorafgaande boekjaar was de bijdrage van de Amerikaanse activiteiten zeer sterk. Eind 2005 werd de positie in de Europese en Aziatische geosyntheticsmarkt versterkt door de acquisitie van Polyfelt. Het effect hiervan op de resultaten over 2005 was nog gering. Het streven is erop gericht binnen de TenCate-organisatie synergievoordelen te behalen.

In de Europese kunstgrasmarkt, die door toename van het aantal aanbieders prijsgevoeliger is geworden, is het marktaandeel van TenCate licht gedaald. De concurrentiekracht van TenCate ligt voornamelijk in kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. De Europese omzetgroei bleef enigszins achter bij de groei van de Europese markt, die circa 10% bedraagt. In de VS, waar de marktgroei aanmerkelijk hoger ligt, lag de omzetgroei boven het marktgemiddelde. TenCate ontwikkelde een nieuwe sportvezel (Thiolon Xtreme(R)) op basis van een gepatenteerde samenstelling, die zeer goed door de markt is ontvangen.

De grondstofkosten hadden gedurende het jaar een drukkend effect op de resultaten, omdat gestegen grondstofprijzen met enige vertraging kunnen worden doorberekend. Zowel bij Geosynthetics als Grass waren de gevolgen van de gestegen grondstofkosten merkbaar. Als gevolg hiervan daalde de EBIT-marge van deze sector licht.

Eind februari 2006 werd in de VS een kleine nonwovenfabriek (voor onder meer geosynthetics) overgenomen. Hiermee was een investering van circa US $ 8 miljoen gemoeid. Deze uitbreiding biedt een goede mogelijkheid aan de groeiende vraag tegemoet te komen.

Sector Technische Componenten

- Netto-omzet EUR 126 miljoen (-29% ; autonoom -6%)

- EBIT EUR 7,1 miljoen (-20% ; autonoom +17%)

- EBIT-marge 5,6% (2004: 5,0%)

De omzetdaling van deze sector werd vooral veroorzaakt door de desinvestering van de Mega Valves-groep (Noord-Europa).

Bij Ten Cate Enbi stagneerde het verbeteringsproces. Door verplaatsing van de productie uit Europa treedt een onderbezetting op in de Hongaarse productievestiging. De Franse vestiging werd gesloten, wat gepaard ging met een voorziening van EUR 1,4 miljoen. De afzet van technische rollers voor de vervangingsmarkt, een voor Ten Cate Enbi nieuw afzetkanaal, lag voor geheel 2005 nog beneden de verwachting.

Ten Cate Plasticum liet een stijging van de omzet zien. Op 27 februari werd aangekondigd dat Plasticum naar verwachting in de loop van maart 2006 definitief zal zijn verkocht aan NPM Capital en het management.

Overige informatie

De totale schuldpositie groeide van EUR 99 miljoen tot EUR 157 miljoen door desinvesteringen/acquisities (EUR 41 mln) en een toename van het werkkapitaal (EUR 23 mln). De toename van het werkkapitaal is, naast de gegroeide omzet in 2005, te verklaren door de per 15 december opgenomen voorraden van Polyfelt en het aanhouden van veiligheidsvoorraden voor supersterke en brandwerende vezels. Het gebruikmaken van betalingskortingen van leveranciers heeft een negatief effect op het werkkapitaal, maar een positief effect op de inkoopkosten. De investeringen lagen belangrijk hoger dan het voorafgaande jaar. Dit is mede het gevolg van de groei van de onderneming in de kernactiviteiten en investeringen in nieuwe technologische ontwikkelingen bij Ten Cate Advanced Textiles. Deze investeringen zijn mede gericht op een hogere efficiency en reductie van milieu- en kwaliteitskosten.

De belastingdruk van 34% steeg licht. Meer dan de helft van de winst wordt gerealiseerd in de VS, waar een hoog tarief (37%) geldt.

Aandelensplitsing

Naar aanleiding van de sterk opgelopen aandelenkoers van Koninklijke Ten Cate is aangekondigd dat de aandelen zullen worden gesplitst. De hiermee samenhangende statutenwijziging, waarbij is uitgegaan van een splitsing van 1:4, zal de komende jaarvergadering aan aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

Vooruitzichten

De strategische kernmarkten waarop TenCate opereert, zullen naar verwachting een voortgaande omzet- en winstgroei vertonen. De ontwikkeling van de olieprijzen en de daarmee samenhangende grondstofkosten zal in 2006 een onzekerheid vormen.

Er wordt geen winstverwachting voor 2006 afgegeven.

Almelo, 2 maart 2006

Koninklijke Ten Cate nv

BRON Koninklijke Ten Cate