Koninklijke Ten Cate (KTC) realiseert 21% winstgroei in eerste helft 2005

27 Jul, 2005, 17:56 BST Van Royal Ten Cate

ALMELO, The Netherlands, July 27 /PRNewswire/ -- Vooruitlopend op de publicatie van de definitieve halfjaarcijfers op 1 september a.s. maakt Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) op basis van voorlopige cijfers bekend dat de nettowinst over de eerste helft van 2005 is toegenomen met EUR 2,6 miljoen (+21%) tot EUR 15,0 miljoen, bij een omzet van EUR 351 miljoen (eerste helft 2004: EUR 303 miljoen). De operationele winststijging ligt in lijn met het eerste kwartaal. Het resultaat op desinvesteringen bedraagt in de eerste helft van 2005 EUR 2,0 miljoen (2004: EUR 1,8 miljoen). De belastingdruk van 33% is ten opzichte van dezelfde periode van 2004 iets toegenomen, maar is ten opzichte van het eerste kwartaal gedaald. Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 24 % toegenomen tot EUR 18,7 miljoen. De (vergelijkende) cijfers zijn aangepast op grond van de nieuwe IFRS richtlijnen

Sector Technisch Textiel

Binnen de sector Technisch Textiel is sprake van een zeer goede marktontwikkeling. Ook voor de tweede helft van dit jaar beschikt Ten Cate over een goed gevulde orderpositie. Door de groei op de strategische kernmarkten werd in deze sector een omzettoename gerealiseerd van circa 32 %, waarvan 21% autonoom.

Sector Technische Componenten

Door de lage dollar vindt een versnelde verplaatsing van de productie van printers en copiers uit Europa plaats. De Europese omzetdaling wordt opgevangen door de Ten Cate Enbi vestiging in Noord-Amerika. Reductie van de productiecapaciteit in Europa is echter noodzakelijk. In dit kader is zeer recent besloten de Franse vestiging van Ten Cate Enbi te sluiten, waarmee per saldo ruim EUR 1 miljoen kosten gemoeid zullen zijn. Deze kosten zullen in het derde kwartaal in de cijfers worden verwerkt. De ontwikkelingen bij Ten Cate Plasticum verlopen conform de verwachtingen.

Publicatie halfjaarcijfers op 1 september

Tijdens de geplande publicatie van de halfjaarcijfers op 1 september aanstaande zullen de definitieve cijfers worden bekendgemaakt. Hierbij zal tevens een prognose voor de jaarwinst worden gegeven.

www.tencate.com

BRON Royal Ten Cate