Koninklijke Ten Cate verkoopt Ten Cate Permess en Multistiq

04 Nov, 2005, 07:00 GMT Van Royal Ten Cate

ALMELO, The Netherlands, November 4 /PRNewswire/ -- Koninklijke Ten Cate (Euronext: KTC) maakt bekend dat de verwachting is gewettigd dat de bedrijven Ten Cate Permess (Nederland, Italië en Verenigd Koninkrijk) en Multistiq (Nederland) worden verkocht aan het management. Deze transactie zal voor eind november worden afgerond.

Bij de betreffende bedrijfsonderdelen zijn momenteel 112 medewerkers werkzaam. Met de verkoop, die tegen de boekwaarde zal plaatsvinden, is een bedrag aan nettoactiva gemoeid van ruim EUR 10 miljoen.

Multistiq is een gespecialiseerde aanbieder van basismaterialen voor labels en etiketten, waarvan de belangrijkste afnemers zich bevinden in de tapijtindustrie en de grafische industrie. Ten Cate Permess is actief op het gebied van interlinings, die vooral worden toegepast als versteviging in kleding. Belangrijke klanten zijn modeketens en kledingmerken voor dames- en herenmode. Ten Cate Permess werd geconfronteerd met een daling van de afzet en de marges, omdat de onderneming als gevolg van de goedkopere dollar haar concurrentiepositie als een in Europa gevestigde producent zag afnemen. In 2004 en begin 2005 werd de productie van Ten Cate Permess aanmerkelijk afgebouwd, wat gepaard is gegaan met reorganisatiekosten. Hierdoor is een verlies opgetreden, dat het resultaat van de sector Advanced Textiles & Composites ook in het lopende boekjaar negatief beïnvloedde. Door de concentratie op handels-activiteiten is voor Ten Cate Permess echter een gezonde basis voor de toekomst gecreëerd.

Na de verzelfstandiging van de bedrijven zal naar verwachting een gelijkwaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden gelden. Er zal geen negatief effect optreden voor de werkgelegenheid voor de huidige vaste medewerkers.

De transactie ondersteunt de buy and build-strategie van Koninklijke Ten Cate, die is gericht op versterking van de strategische basis en acquisitie van bedrijven binnen de vijf strategische groeikernen: beschermende weefsels, aerospace-composieten, antiballistische materialen, kunstgras en geosynthetics.

Beide ondernemingen passen minder goed bij de verscherpte focus op de voornoemde kerngebieden, zoals deze met succes wordt geïmplementeerd. Hoewel zowel Ten Cate Permess als Multistiq zich richt op specialistische marktniches zijn de schaalgrootte en het groeiperspectief voor Ten Cate te gering. De ondernemingen zijn goed gepositioneerd om op zelfstandige basis te kunnen opereren.

De vrijkomende financiële middelen worden door Ten Cate direct geherinvesteerd in groeiende en hoger renderende investeringsprojecten die onlangs zijn geïnitieerd, zoals de capaciteitsuitbreiding en het effectief benutten van de economies of scale voor kunstgras, beschermende weefsels en composieten.

www.tencate.com

BRON Royal Ten Cate