Kopers van gewone aandelen en ADSs van Converium komen wellicht in aanmerking voor uitkering uit een "Fair Fund" van de SEC

12 Apr, 2010, 15:00 BST Van The Garden City Group, Inc.

LAKE OSWEGO, Oregon, April 12, 2010 /PRNewswire/ --

Het volgende persbericht wordt uitgegeven door The Garden City Group, Inc. in verband met de zaak SEC v. Zurich Financial Services.

  
  UNITED STATES DISTRICT COURT
  SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK [ARRONDISSEMENTSRECHTBANK VAN DE VERENIGDE
  STATEN, DISTRICT ZUID TE NEW YORK]
  Securities and Exchange Commission (Commissie van Toezicht op het
  Effecten- en Beurswezen) 
  eiseres 
  tegen
  Zurich Financial Services
  gedaagde 
  08 Civ. 10760 (WHP)

BEKNOPTE KENNISGEVING INZAKE UITKERING UIT HET FAIR FUND

INDIEN U GEWONE AANDELEN OF ADSs VAN CONVERIUM HOLDING AG, NU BEKEND ALS SCOR HOLDING (SWITZERLAND) LTD. ("CONVERIUM") HEEFT GEKOCHT TIJDENS DE PERIODE VAN 11 DECEMBER 2001 TOT 4 NOVEMBER 2005, KOMT U WELLICHT IN AANMERKING VOOR EEN VERGOEDING

De Commissie van Toezicht op het Effecten- en Beurswezen ("SEC") heeft in haar aanklacht aangevoerd dat Zurich Financial Services ("Zurich") overtredingen door Converium heeft aangemoedigd en bijgestaan door diens financiële prestaties te overdrijven. Naar aanleiding van het eindoordeel van de rechtbank tegen Zurich, waar Zurich mee heeft ingestemd zonder de aantijgingen in de aanklacht van de SEC toe te geven of te ontkennen, heeft Zurich in totaal US$25.000.001 aan de rechtbank betaald. Deze fondsen plus rente vormen het Fair Fund (het "Fonds") en zullen aan in aanmerking komende eisers worden uitgekeerd.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE VERGOEDING?

U komt wellicht in aanmerking voor de vergoeding als u (a) gewone aandelen of American Depositary Shares ("ADSs") van Converium heeft aangekocht tussen 11 december 2001 en, voor kopers van gewone aandelen Converium respectievelijk de opening van de Zwitserse beurzen op 4 november 2005 en, voor kopers van ADSs van Converium, de opening van de Amerikaanse beurzen op 4 november 2005, en (b) gewone aandelen Converium bij de opening van de Zwitserse beurzen op 4 november 2005 en/of ADSs van Converium bij de opening van de Amerikaanse beurzen op 4 november 2005 in bezit had.

Bepaalde personen, waaronder personen die verbonden zijn aan Zurich and Converium, zijn van deelname uitgesloten. Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor een uitkering uit het Fonds, kunt u meer inlichtingen, met inbegrip van een kennisgeving met bijzonderheden over de uitkeringsvoorwaarden, vinden op http://www.ZurichSECsettlement.com en/of http://www.sec.gov.

MANIER OM VERGOEDING TE KRIJGEN

Als u meent dat u in aanmerking komt voor de vergoeding moet u voor deelname uiterlijk vóór 6 oktober 2010 een ingevuld claimbewijs indienen bij de claimsadministrator. De kennisgeving met bijzonderheden en het claimformulier zijn te vinden op http://www.ZurichSECsettlement.com of http://www.sec.gov, of u kunt één van de onderstaande telefoonnummers bellen.

U kunt uw claim online indienen op de website van het Fair Fund, http://www.ZurichSECsettlement.com, of het claimformulier per post sturen aan het volgende adres: SEC v. Zurich Financial Services Fair Fund, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9547, Dublin, OH 43017-4847.

Voor vergoeding uit het 'Fair Fund' worden geen kosten in rekening gebracht.

Als u op tijd een in aanmerking komende claim indient, is de eventuele vergoeding aan u afhankelijk van het aantal en de waarde van de ingediende geldige claims, van het aantal gewone aandelen of ADSs van Converium dat u heeft gekocht en van de aankoop- en verkoopdatum daarvan. Het gehele Fonds wordt overeenkomstig de instructies van de rechtbank uitgekeerd.

UITERSTE INLEVERINGSDATUM CLAIMS

Alle claimbewijzen moeten uiterlijk op 6 oktober 2010 bij de claimsadminstrator zijn ingekomen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aanvullende informatie zoals een kopie van de kennisgeving en het claimformulier treft u aan op de website van het Fonds http://www.ZurichSECsettlement.com. U kunt ook aanvullende informatie of formulieren aanvragen als u contact opneemt met de claimsadministrator per e-mail op Questions@ZurichSECsettlement.com, of één van de volgende gratis telefoonummers belt: Voor Duitsland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië: 00-800-776-86269; voor Canada: 1-866-621-7018; voor de VS en Territoria van de VS: 1-866-621-7018. Of u kunt het volgende nummer (niet gratis) bellen: +1-941-906-4758.

BRON The Garden City Group, Inc.