Kredietrisico in Oost-Europa lijkt te verslechteren in 2014

04 Jun, 2014, 10:00 BST Van Atradius N.V.

NAMEN, België, June 4, 2014 /PRNewswire/ --

Atradius Payment Practices Barometer

 

De verwachting is dat de economische groei in Oost-Europa zal vertragen in 2014.  De verwachte reële BBP-groei dit jaar is 1,7%, vergeleken met 2,0% in 2013. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een toename in bedrijfsfaillissementen in 2014, zij het vanuit een relatief gematigd insolvabiliteitsniveau.

Reacties van Europese bedrijven op de Atradius Payment Practices Barometer - juni 2014 laten beter betalingsgedrag in Oost-Europa zien dan in West-Europa, waarbij 31,9% van de waarde van de vorderingen na de vervaldatum ligt, 3,5% uitstaand 90 dagen na de vervaldatum en 1,2% afgeschreven als oninbaar. Dit in vergelijking tot 37,6%, 4,9% en 1,7% in West-Europa. In Oost-Europa werden Slowaakse respondenten het meest beïnvloed door achterstallige vorderingen en respondenten uit Tsjechië door oninbare vorderingen.  Ondanks de verschillen in achterstallige en oninbare facturen, is het percentage van de facturen die meer dan 90 dagen na de vervaldatum oninbaar zijn consistent in Oost- en West-Europa met respectievelijk 34% en 35%.

De Atradius-enquête van zakelijke betalingspraktijken interviewde meer dan 3800 bedrijven in 18 Europese landen.  In Oost-Europa werden respondenten in de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen en Slowakije ondervraagd. Naast betalingspraktijken, bekijkt het onderzoek uitdagingen op het gebied van winstgevendheid, debiteurenbeheer en het aantal debiteurendagen.

Betere voorkennis van betalingspraktijken en het vermogen om te betalen kan zeer waardevol zijn om blootstelling aan wanbetaling en cashflowproblemen te beperken. Volgens de antwoorden op de enquête, zijn liquiditeitsbeperkingen de voornaamste reden voor betalingsachterstanden voor 58,6% van de respondenten met betrekking tot binnenlandse afzet en 37,5% met betrekking tot buitenlandse afzet. Andere redenen voor betalingsachterstanden bieden meer inzicht, wat een bedrijf kan helpen bij het nemen van maatregelen om hun debiteurenbeheer te verbeteren. In Slowakije ervaart 41,2% van de respondenten betalingsachterstanden van binnenlandse klanten die hun kredietfaciliteiten gebruiken als een vorm van surrogaatfinanciering. Voorkennis hiervan kan helpen bij cashflowplanning of tijdens onderhandelingen over kredietprogramma's met kopers. In Polen ervaart 41,9 % van de respondenten betalingsachterstanden op buitenlandse verkopen als gevolg van de complexiteit van de betalingsprocedure. Met deze kennis zou men kunnen proberen de betalingsprocedures te vereenvoudigen en zo de betalingssnelheid te verhogen.

Tenslotte stelt 41,7% van de respondenten in Oost-Europa dat voldoende cashflow hun grootste uitdaging zal zijn dit jaar. Dit is 41% meer dan in West-Europa, waar 29,6 % van de respondenten deze zorg deelde.

Christophe Cherry, Country Director België en Luxemburg van Atradius NV verklaarde: "Terwijl de situatie in de Oekraïne naar verwachting zal resulteren in een vertraging in de Oost-Europese BBP-groei tot 1,7%, is de voorspelling dat de groei in de Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen zal verbeteren tot meer dan 2% en net iets onder 2% zal liggen in Slowakije. Desondanks zullen betalingsachterstanden gebruikelijk zijn waarbij bijna 1/3 van de factuurwaarde achterstallig wordt betaald en insolventierisico's hoog blijven. Beide zullen een negatieve invloed hebben op de cashflow. Meer aandacht voor betalingsgedrag, waaronder goede informatie over afnemers, vooruitdenken en de bescherming van een kredietverzekering, kan zorgen voor betere debiteurenresultaten en een betere cashflow."

Het volledige rapport met bevindingen van de Atradius Payment Practices Barometer - Oost-Europa editie van juni 2014 vindt u in de sectie Publicaties op de website van Atradius.com.

Over Atradius   

De Atradius Groep biedt kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten en is via meer dan 160 kantoren actief in 50 landen.  Atradius heeft toegang tot kredietinformatie van 100 miljoen bedrijven wereldwijd. Atradius-producten beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico's die gepaard gaan met de verkoop van producten en diensten op krediet.


http://www.atradius.be/nl 


BRON Atradius N.V.