Leuvense Software kan ziekenhuizen jaarlijks honderden miljoenen euro opleveren

03 Feb, 2005, 10:50 GMT Van YUSE

LEUVEN, België, February 3 /PRNewswire/ --

- YUSE Matrix Box Is Baanbrekende Innovatie

YUSE, een pionier in de automatisering van medische zorgprocessen, wil de Belgische ziekenhuizen het elektronische tijdperk binnenleiden. Het paradepaardje van de Leuvense softwareontwikkelaar is de 'YUSE Matrix Box', een geïntegreerd (multidisciplinair) automatiseringspakket voor alle zorgprocessen binnen de ziekenhuisorganisatie. Onderzoek van YUSE in 25 ziekenhuizen wijst uit dat alle Belgische ziekenhuizen samen jaarlijks voor ruim 1 miljard euro aan 'kwaliteitswinst' en 'efficiëntie' kunnen realiseren.

Wat de YUSE Matrix Box (YMB) uniek maakt is de mogelijkheid het volledige zorgtraject van de patiënt, van bij de eerste consultatie tot het einde van de behandeling, te structureren en informatiseren. Dat traject wordt het klinisch pad genoemd. De software beschikt over de meest uitgebreide functionaliteiten: Operatiekwartier, Spoedafdeling, Intensieve Zorgen, Anesthesie, Verpleegafdeling, Polikliniek, Medisch dossier,...

Bovendien worden de repetitieve klinische paden éénmalig ingebracht in het programma, waarna alle afdelingen het multidisciplinaire zorgprogramma kunnen opvolgen. Dit pad bepaalt de procedures en stuurt zo de zorgverstrekking.

Jo Vandebergh (CEO) licht de visie van YUSE toe: "Ziekenhuizen staan aan de vooravond van de informatisering van de zorgprocessen. Hier en daar worden er al zogenaamde eilandsystemen geïmplementeerd. Dat zijn afzonderlijke programma's die onderling vrijwel nooit compatibel zijn. Los van de traditionele problemen zoals verschillende technologieën, koppelingen en veiligheid van de patiëntendata,... is deze benadering een doodlopende straat omdat ze volledig haaks staat op het klinisch pad van de patiënt. De enige oplossing is dan ook een ziekenhuisbrede, geïntegreerde software waarin de patiënt centraal staat."

NATIONAAL ONDERZOEK

YUSE startte in samenwerking met een 25-tal ziekenhuizen een nationaal onderzoek op naar de impact van de YUSE Matrix Box op de kwaliteit, de efficiëntie en de verbetering van de werkomstandigheden. Omdat de tussentijdse resultaten indrukwekkend zijn, werd beslist om ze vroegtijdig bekend te maken.

Een 12-tal afdelingen, gespreid over 10 ziekenhuizen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn tot op heden onderzocht. De eerste fase van het onderzoek heeft zich toegespitst op de Spoedafdeling, het Operatiekwartier en de Intensieve Zorgen. De resultaten werden telkens bevestigd en goedgekeurd door de projectverantwoordelijken van de ziekenhuizen zelf. Nadien werden de cijfers geëxtrapoleerd naar alle Belgische ziekenhuizen.

De onderzoeksmethodologie en de eerste resultaten kwamen tot stand in samenwerking met de 'Vlerick Leuven Gent Management School'. Het team, onder leiding van Prof. Paul Gemmel, kreeg niet alleen de grootste onderscheiding maar sleepte bovendien de KPMG-prijs in de wacht voor het beste project van 2004.

VERBLUFFENDE RESULTATEN

De resultaten zijn verbluffend. Het onderzoek wijst uit dat als alle Belgische ziekenhuizen de YUSE Matrix Box zouden gebruiken, dat voor maar liefst 1 miljard euro aan efficiëntieverbetering zou opleveren. De kwaliteit neemt gemiddeld met 39% toe.

In samenwerking met de medewerkers en de verantwoordelijken van de afdelingen, werden scenario's uitgewerkt voor de invulling van deze opbrengsten. Zo kan de gewonnen tijd geïnvesteerd worden in meer "aan bedtijd", meer tijd voor vorming van artsen en verpleegkundigen, voor pauzes en voor ontwikkeling van zorgprogramma's. Het is duidelijk dat dit de kwaliteit van de medische zorg ten goede komt. Zowel patiënten als artsen varen er wel bij.

KWALITEIT GAAT ER MET 39% OP VOORUIT

Voor de spoedafdeling werd een kwaliteitsverbetering van 35% gerapporteerd, voor het Operatiekwartier 41% en de Intensieve Zorgen 39%. Door het gebruik van de YUSE Matrix Box zou ook de werkdruk, wat toch een uitdrukkelijke vraag is van de witte sector, aanzienlijk verlagen. De getuigenissen van enthousiaste gebruikers uit verschillende Belgische ziekenhuizen (zie bijlage) liegen er niet om.

BESLUIT

Meer patiëntenzorg, meer efficiëntie, betere werkomstandigheden... Het ziet ernaar uit dat de YUSE Matrix Box wel eens voor een revolutie in de ziekenhuiswereld zou kunnen zorgen. Het UMC te Utrecht, het grootste academisch ziekenhuis van Nederland, heeft het alvast begrepen. Het sloot onlangs een contract af met YUSE.

­Praktische informatie

Elektronisch persdossier http://www.yuse.be/pressrelease

BRON YUSE