Leuvense Software kan ziekenhuizen jaarlijks honderden miljoenen euro opleveren

03 Feb, 2005, 10:56 GMT Van YUSE

LEUVEN, België, February 3 /PRNewswire/ --

- YUSE Matrix Box Is Baanbrekende Innovatie

Het Belgische softwarehuis YUSE, een pionier in de automatisering van medische zorgprocessen, wil de Europese ziekenhuizen het elektronische tijdperk binnenleiden. Haar paradepaardje is de 'YUSE Matrix Box', een geïntegreerd (multidisciplinair) automatiseringspakket voor alle zorgprocessen binnen de ziekenhuisorganisatie. Onderzoek wijst uit dat ziekenhuizen enorm aan kwaliteit en efficiëntie kunnen winnen. Nu start het bedrijf een gelijkaardig onderzoek in Nederland.

Wat de YUSE Matrix Box (YMB) uniek maakt is de mogelijkheid het volledige zorgtraject van de patiënt, van bij de eerste consultatie tot het einde van de behandeling, te structureren en informatiseren. Dit traject wordt het klinisch pad genoemd. De software beschikt over de meest uitgebreide functionaliteiten: Operatiecomplex, SEH-afdeling, Intensive Care, Anesthesie, Verpleegafdeling, Polikliniek, Medisch dossier,...

Bovendien worden de repetitieve klinische paden éénmalig ingebracht in het programma, waarna alle afdelingen het multidisciplinaire zorgprogramma kunnen opvolgen. Dit pad bepaalt de procedures en stuurt zo de zorgverstrekking.

Jo Vandebergh (CEO) licht de visie van YUSE toe: "Ziekenhuizen staan aan de vooravond van de informatisering van de zorgprocessen. Hier en daar worden er al zogenaamde eilandsystemen geïmplementeerd. Dit zijn afzonderlijke programma's die onderling vrijwel nooit compatibel zijn. Los van de traditionele problemen zoals verschillende technologieën, koppelingen, veiligheid van de patiëntendata,... is deze benadering niet efficiënt aangezien ze volledig haaks staat op het klinisch pad van de patiënt. De enige oplossing is dan ook een ziekenhuisbrede, geïntegreerde software waarin de patiënt centraal staat."

ONDERZOEK IN BELGIË

YUSE startte een onderzoek op naar de impact van de YUSE Matrix Box op de kwaliteit, de efficiëntie en de verbetering van de werkomstandigheden. Een 12-tal afdelingen, gespreid over 10 Belgische ziekenhuizen, zijn tot op heden onderzocht. De eerste fase van het onderzoek spitste zich toe op de Spoedafdeling, het Operatiekwartier en de Intensieve Zorgen. De resultaten werden telkens bevestigd en goedgekeurd door de projectverantwoordelijken van de ziekenhuizen zelf. Nadien werden de cijfers geëxtrapoleerd naar alle Belgische ziekenhuizen.

De resultaten zijn verbluffend. Het onderzoek wijst uit dat als alle Belgische ziekenhuizen de YUSE Matrix Box zouden gebruiken, dit voor maar liefst 1 miljard euro aan efficiëntieverbetering zou opleveren.

In samenwerking met de medewerkers en de verantwoordelijken van de afdelingen, werden scenario's uitgewerkt voor de invulling van deze opbrengsten. Doel hiervan is het tegemoet komen aan drie specifieke doelstellingen: het verbeteren van de patiëntenzorg, de efficiëntie van de ziekenhuisorganisatie en de werkomstandigheden van de artsen en verpleegkundigen. Zo kan de gewonnen tijd geïnvesteerd worden in meer "aan-bedtijd", meer tijd voor vorming, voor pauzes en voor ontwikkeling van zorgprogramma's.

SMK NIJMEGEN: DE NEDERLANDSE PRIMEUR

Vanaf 1 februari start YUSE een grootschalig onderzoek op in de Nederlandse ziekenhuizen. Het bedrijf verwacht dat de resultaten in de lijn zullen liggen van de Belgische cijfers.

In de Sint-Maartens kliniek te Nijmegen gebeurde twee jaar geleden al een beperkte studie. Beperkt, maar blijkbaar zeer overtuigend, want SMK opteerde meteen voor de implementatie van de YUSE Matrix Box. De module Operation Room, DBC en een gedeelte van Planning & Appointments zijn vandaag reeds operationeel, het overige deel is in implementatiefase. Bijzonder is ook dat de Sint-Maartenskliniek als eerste Nederlandse ziekenhuis voor 100% DBC's afrekenen.

KWALITEIT GAAT ER MET 39% OP VOORUIT

Voor de SEH-afdeling werd een kwaliteitsverbetering van 35% gerapporteerd, voor het Operatiecomplex 41% en de Intensive Care 39%. Door het gebruik van de YUSE Matrix Box zou ook de werkdruk, wat toch een uitdrukkelijke vraag is van de witte sector, aanzienlijk verlagen.

BESLUIT

Kwaliteitsverhoging, meer efficiëntie, betere werkomstandigheden... Het ziet ernaar uit dat de YUSE Matrix Box wel eens voor een revolutie in de ziekenhuiswereld zou kunnen zorgen. Het UMC te Utrecht, het grootste academisch ziekenhuis van Nederland, heeft het alvast begrepen. Het sloot onlangs een contract af met het softwarehuis. Om de service aan Nederlandse ziekenhuizen te kunnen optimaliseren, opent YUSE op 1 maart zijn kantoren in Amsterdam.

­Praktische informatie

Elektronisch persdossier http://www.yuse.be/pressrelease/

BRON YUSE