Libanese advocaat vervolgd voor toespreken Europarlement

13 Apr, 2006, 17:00 BST Van Stichting Advocaten voor Advocaten

AMSTERDAM, April 13 /PRNewswire/ --

- Delegatie Nederlandse advocaten woont proces voor militaire rechtbank bij

Muhamad Mugraby, mensenrechtenadvocaat in Libanon, staat op 17 april terecht voor het Militair Tribunaal van Beirut. Mugraby wordt door de Libanese autoriteiten beschuldigd van het belasteren van het militaire establishment en de daartoe behorende officieren. De aanleiding is dat Mugraby 4 november 2003 op uitnodiging van het Europarlement een voordracht heeft gehouden voor de Mashrek Delegatie van het Parlement over de mensenrechtensituatie in Libanon. Hij heeft daarbij kritiek geuit op het systeem van militaire tribunalen waarvoor vooral gewone burgers moeten verschijnen. Hij vertelde over mensen die gearresteerd zijn door de Libanese en Syrische regimes, omdat zij kritiek hadden op de overheid. Deze mensen zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen, waarna ze zijn berecht door militaire rechtbanken waarin militairen zitten zonder juridische achtergrond. Opvallend is dat Mugraby nu zelf zal worden berecht door degenen die hij belasterd zou hebben. Dit is niet te verenigen met het beginsel van "fair trial". De leden van die tribunalen worden benoemd door de minister van Defensie die ook de straf bepaalt. De aanklacht houdt een verregaande beperking in van de vrijheid van meningsuiting. Mugraby kan worden veroordeeld tot maximaal drie jaar gevangenisstraf.

De Nederlandse Stichting Advocaten voor Advocaten staat Mugraby al geruime tijd bij en heeft besloten 7 Nederlandse advocaten en een betrokken lid van het Engelse Lagerhuis naar Beirut af te vaardigen om het proces bij te wonen en Dr. Mugraby bij te staan.

Achtergrond

Mugraby combineert al geruime tijd een zakelijke praktijk met het pro deo bijstaan van burgers die het slachtoffer zijn van de Libanese en Syrische overheden, waarbij hij respect voor mensenrechten propageert. De overheden zijn niet blij met de kritische houding van Mugraby en hij wordt al zeker 12 jaar tegengewerkt door de Libanese regering, de voormalige Syrische bezetters, de Orde van Advocaten van Beirut en de rechterlijke macht. Er is al 10 keer eerder een strafrechtelijke vervolging tegen Mugraby ingesteld. Rond de eeuwwisseling startte Mugraby met een aantal collega's de "Campaign for Judicial Integrity". Hij gaf lezingen en schreef artikelen waarin hij de aandacht vestigt op mensenrechten. Hij is vervolgens gearresteerd. Na drie weken werd hij vrijgelaten onder internationale druk, mede vanuit de Europese Unie. Er is geprobeerd hem uit de advocatuur te verwijderen door middel van disciplinaire klachten bij de Orde van Advocaten. Na een veroordeling is het mogelijk om een advocaat te schrappen van het tableau. Dit kan volgens Libanese wetgeving echter pas ten uitvoer worden gelegd nadat de veroordeling onherroepelijk is geworden en geen hoger beroep meer mogelijk is. De Orde van Advocaten heeft geprobeerd Mugraby direct te schrappen. Daarbij werd beroep gedaan op een ad-hoc regel van de Orde waarin afgeweken zou worden van de wetgeving. Aan de echtgenote van Mugraby is ooit te kennen gegeven dat hij beter met de mensenrechtenpraktijk kon ophouden, omdat hij anders lange tijd gevangen zou worden gehouden. Zijn cliënten is geadviseerd naar een andere advocaat om te zien, wat sommigen van hen om begrijpelijke redenen doen. Een voormalig Deken van de Orde van Advocaten van Beirut verklaarde ooit op televisie dat er in Libanon geen onafhankelijke rechter is. Opvallend genoeg is dat in Libanon nauwelijks aanleiding geweest voor reacties of verbazing.

Na het vertrek van de Syriërs in het voorjaar van 2005 was de verwachting dat er verbetering zou optreden in de mensenrechtensituatie. Die verwachting was onterecht, zoals nu ook blijkt uit de vervolging van Mugraby. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen de zaak tegen Mugraby te stoppen, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch, de International Commission of Jurists, Article 19 en de stichting Advocaten voor Advocaten. Ook vanuit de politiek is er aandacht voor de kwestie. Eind 2005 heeft de EU zich in de zaak gemengd. De Commissie en het Presidium gaven de Libanese regering te verstaan dat het proces tegen Mugraby afgelast moest worden. De zaak is toen aangehouden tot 20 maart, maar op die datum werd duidelijk dat de zaak zou worden doorgezet. Mugraby had zich verweerd door de rechtmatigheid van het proces aan te vechten en daarnaast inhoudelijk verweer te voeren. Al zijn bezwaren werden verworpen. De rechtszaak wordt nu behandeld op 17 april. Het tribunaal heeft de reputatie korte metten te maken met verdachten.

Er is hoop voor steun aan Mugraby van de kant van de EU. Het Associatieverdrag tussen de EU en Libanon is op 1 april volledig in werking getreden. Daarin staat een zeer sterke bepaling over respect voor mensenrechten en democratie. Ook zijn er vragen in het Europarlement gesteld aan Commissie en Raad van Ministers over de zaak tegen Mugraby. Daarbij verklaarden zowel de Commissie als de Raad de zaak zeer hoog op te nemen en het volstrekt onacceptabel te achten dat iemand wordt vervolgd omdat hij in alle vrijheid zijn mening heeft gegeven en dat nog wel in een instituut als het Parlement. De Raad benadrukte daarbij dat er binnenkort onderhandeld gaat worden met de Libanese regering over een actieplan waarbij mensenrechten en democratie de hoogste prioriteit genieten.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.advocatenvooradvocaten.nl/projecten.html

BRON Stichting Advocaten voor Advocaten