Life Settlement Institute ondersteunt secundaire markt in premium financieringsprogramma's voor levensverzekeringen

05 Apr, 2005, 13:48 BST Van Life Settlement Institute

WASHINGTON, April 5 /PRNewswire/ --

- LSI wil oplettendheid en bezorgdheid met betrekking tot bepaalde elementen van bepaalde premium financieringsprogramma's verhogen

Het Life Settlement Institute heeft vandaag aangekondigd dat de ondersteuning voor de secundaire markt in levensverzekeringen geldt voor premium financieringsprogramma's die gebruikmaken van de secundaire marktwaarde van levensverzekeringen om mensen met een reële behoefte aan levensverzekeringen in staat te stellen de marktwaarde van levensverzekeringen te gebruiken. Met deze programma's worden polishouders in staat gesteld een risicodekking te verkrijgen die de benodigde bescherming biedt aan hun begunstigden. Het LSI kondigde dit aan in reactie op de twijfelachtige elementen van bepaalde nieuwe 'non-recourse' financieringsprogramma's die in strijd zijn met de te verzekeren belangen, (woeker)rente, uitkeringen bij leven, premium financiering, teruggaven of andere wetten in relatie tot verzekeringen en consumentenbescherming.

Premium financiering is lang een waardevol hulpmiddel geweest voor nalatenschapplanning. Indien deze premium financieringsprogramma's met secundaire marktwaarden correct worden samengesteld en toegepast dan kunnen ze en zullen ze voldoen aan de persoonlijke en financiële behoeften en de nalatenschapbehoeften van in aanmerking komende verzekerden. Soortgelijke premium financiering in de secundaire markt kan vooral nuttig zijn in de markt voor gevorderde nalatenschap- en bedrijfsplanning waarin cliënten normaliter over meer te verzekeren behoeften en bedrijfsmiddelen beschikken die zij niet willen liquideren.

'De secundaire marktwaarde van levensverzekeringen heeft lang deel uitgemaakt van de levensverzekeringswaarde,'zegt Michael Freedman, President van het Life Settlement Institute. 'LSI heeft altijd de enorme waarde erkend die uitkeringen bij leven verschaffen aan gebruikers van levensverzekeringen ,'voegt Freedman hieraan toe.

LSI heeft bovendien aangekondigd dat haar leden met directe ingang geen polissen kunnen kopen waarin een van de volgende elementen staan vermeld:

  
  -- De geldschieter, direct of indirect, betaalt de verzekerde of
    polishouder een bedrag op het moment dat de polis wordt verstrekt om
    de ongebruikte verzekeringscapaciteit van de verzekerde af te kopen.
  -- De geldschieter of welke willekeurige partij dan ook verkrijgt het

    eigendomsrecht op het aanvangsmoment van de polis of een willekeurig
    deel van de overlijdensuitkering die hoger is dan het verschuldigde
    bedrag.
  -- De geldschieter of welke willekeurige partij dan ook verhult of
    verbergt op andere wijze haar eigendomsbelang op het aanvangsmoment
    van de levensverzekeringspolis.
  -- De polishouder betaalt de geldschieter op de vervaldag van de lening
    meer dan de hoofdsom en rente om op die manier de polis te behouden.
  -- Een voorwaarde waarin staat dat een polis op de secundaire markt
    verkocht moet worden om aan de aflossing van de lening te kunnen
    voldoen.

De secundaire markt voor levensverzekeringen blijkt een aanzienlijk voordeel te bieden aan cliënten voor levensverzekeringen. Uitkeringen bij leven hebben aan polishouders van levensverzekeringen meer dan US$ 1 miljard boven de contante afkoopwaarde uitgekeerd bij overbodige, niet-presterende en onbetaalbare polissen.

OVER LSI

LSI is een handelsorganisatie die is toegewijd aan: het verhogen van de kennis en de oplettendheid van financiële planners en adviseurs in de branche voor uitkeringen bij leven, het verhogen van de oplettendheid van polishouders van levensverzekeringen met betrekking tot de mogelijkheid de waarde van hun polis (indien vereist) te verhogen op een andere manier dan geboden door de verstrekker van de levensverzekering, het bevorderen van het gebruik van institutionele financiering in de branche voor uitkeringen bij leven, het ondersteunen van wetten en regelgeving die het gebruik van dergelijke institutionele financiering bevorderen en frauduleuze of oneerlijke handelingen met betrekking tot uitkeringen bij leven voorkomen.

Voor meer informatie over het Life Settlement Institute kunt u contact opnemen met Michael D. Freedman +1-215-836-8303 of de website bezoeken op://www.lifesettlementinstitute.org.

  
  Contactpersoon: Michael D. Freedman
  +1-215-836-8303

Website: http://www.lifesettlementinstitute.org

BRON Life Settlement Institute