Lilly Oncology bereidt zicht voor op een sterke vertoning op ASCO 2006; richt zich op borstkanker en andere tumoren met 79 studies

24 Mei, 2006, 01:36 BST Van Eli Lilly and Company

INDIANAPOLIS, May 24 /PRNewswire/ --

- 11 studies over borstkanker; 29 studies over thoracale kanker; en 8 studies met ontwikkelingsgerichte agent

Lilly Oncology, een wereldwijde leider in de behandeling van thoracale kanker, zal belangrijke gegevens presenteren over zijn aanstaande onderzoek van de behandeling van borstkanker op de 42e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Clinical Oncology (ASCO) in Atlanta, Georgia, van 2 tot en met 6 juni 2006. Onder de 79 studies die door Lilly Oncology worden gepresenteerd, richten de gegevens van 11 klinische studies zich op de behandeling van borstkanker in een gevorderd stadium. Acht studies door Lilly bevatten gegevens over de orale onderzoeksgerichte agent enzastaurine bij meerdere tumoren.

"Met 79 abstracten om 3 moleculen van Lilly is ASCO 2006 absoluut van groot belang voor ons," zei Richard Gaynor, M.D., vice-voorzitter van het kankeronderzoek en wereldwijde leider van het oncologieplatform bij Lilly. "Eén van de dingen die mensen zullen merken is dat Lilly Oncology echt vooraan staat bij wetenschappelijke ontwikkelingen, wat blijkt uit onze innovatieve studies, waarbij biologische merkers en farmacogenomica worden gebruikt bij klinisch onderzoek met betrekking tot middelen voor chemotherapie om te streven naar de verzekering van betere uitkomsten bij patiënten."

Belangrijke abstracten van Lilly voor ASCO 2006:

  
  -- GEMZAR(R) (gemcitabine HCl)
    - Titel: Profielen uitdrukkingen kunnen reactie op chemotherapie bij
     borstkankerpatiënten voorspellen, #10008
    - Datum: Zat., 3 juni, 16.45 uur
  -- ALIMTA(R) (pemetrexed)
    - Titel: Fase II-studie van Alimta als eerste-lijnbehandeling voor
     borstkanker in een gevorderd stadium, #3077
    - Datum: Zon., 4 juni, 14.00 uur
  -- ALIMTA
    - Titel: Driejarige overlevingsupdate voor Alimta in tweede-lijn niet-
     kleincellig longkanker, #7133
    - Datum: Zon., 4 juni, 08.00 uur

ASCO-informatie Lilly Oncology

-- GEMZAR, dat zijn 10e verjaardag vierde in de VS, is het onderwerp van meer dan 155 testen, aangezien middelen van Lilly de basis zijn van nieuwe behandelingen die chemotherapie en gerichte agenten combineren

-- ALIMTA, Lilly's innovatieve middel voor chemotherapie, dat via een infuus van 10 minuten wordt toegediend en vrijwel geen haarverlies liet zien in klinische testen, is het onderwerp van 27 testen, als een andere basismiddel bij nieuwe behandelingen die chemotherapie en gerichte agenten combineren

-- Lilly Oncology bereidt zich voor om gegevens van innovatief onderzoek bekend te maken, waarbij ALIMTA en GEMZAR betrokken waren om het gebruik van biomarkers bij patiënten te evalueren om de reactie op chemotherapie bij patiënten met borstkanker te voorspellen

-- Enzastaurine wordt op dit moment onderzocht in een wereldwijde Fase III-test voor de behandeling van glioblastoma (primaire hersenkanker). Informatie over een andere Fase III-test voor enzastaurine zal nog volgen.

Zie de bijgevoegde informatiefolders voor gedetailleerde informatie over ALIMTA en GEMZAR.

Feiten over Gemzar(R)

Productomschrijving: Gemzar(R) (gemcitabine HCl) is een medicijn tegen kanker dat de processen van DNA-productie verstoort; daardoor voorkomt Gemzar dat kankercellen zich vermenigvuldigen en vertraagt of stopt het de groei van tumoren.

Geschiedenis: Gemzar is ontdekt en ontwikkeld door wetenschappers bij Eli Lilly and Company, heeft drie regulatorische goedkeuringen in de Verenigde Staten en is ook goedgekeurd voor gebruik in meer dan 90 landen over de hele wereld.

-- In de Verenigde Staten is Gemzar sinds 1996 goedgekeurd voor de behandeling van pancreatische kanker in een gevorderd stadium en, in combinatie met cisplatine, sinds 1998 voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker in een gevorderd stadium. In 2004 werd Gemzar, in combinatie met Taxol(R) (paclitaxel), goedgekeurd voor de eerste-lijnsbehandeling van secundaire borstkanker.

-- In de meeste Europese landen is Gemzar sinds 1996 goedgekeurd als enkel middel of in combinatie met cisplatine voor de behandeling van vergevorderde niet-kleincellige longkanker. Gemzar is sinds het midden van de jaren 90 in de meeste Europese landen ook goedgekeurd als enkel middel voor de behandeling van pancreatische kanker. Bovendien is Gemzar, in combinatie met Taxol, in meer dan 60 landen goedgekeurd voor de behandeling van secundaire borstkanker.

-- In augustus 2004 hebben regelgevingsambtenaren voor verscheidene Europese markten, waaronder Duitsland, Zweden, Denemarken, Finland, België, Hongarije, Portugal en Roemenië, Gemzar in combinatie met carboplatine goedgekeurd voor de behandeling van Terugkomende epitheliale ovariale kanker.

-- Gemzar werd, in combinatie met cisplatine, recentelijk goedgekeurd in Mexico als eerste-lijnsbehandeling voor plaatselijke secundaire baarmoederkanker in een gevorderd stadium, de voornaamste voorzaak van sterfgevallen door kanker bij vrouwen in ontwikkelingslanden. Bovendien is een stralingscombinatie van Gemzar en cisplatine goedgekeurd door Mexicaanse regelgevers voor patiënten met plaatselijke baarmoederkanker in een gevorderd stadium, die niet chirurgisch kan worden verwijderd. Dit geeft de eerste goedkeuring aan voor deze ziekte en de zesde indicatie voor Gemzar in verscheidene landen sinds de oorspronkelijke lancering ervan in 1996 in de Verenigde Staten voor pancreatische kanker.

-- Gemzar is in verscheidene landen goedgekeurd voor de behandeling van blaaskanker.

Belangrijke statistische gegevens: bijna negen van de tien patiënten bij wie pancreatische kanker is vastgesteld in de Verenigde Staten en de EU worden op dit moment behandeld met Gemzar. Ongeveer één op de vier patiënten bij wie niet-kleincellige longkanker is vastgesteld in de Verenigde Staten krijgt op dit moment een op Gemzar gebaseerde behandeling. Wereldwijde verkopen van Gemzar bedroegen $1,3 miljard in 2005.

Hoe Gemzar wordt toegediend: het gebruikte behandelschema hangt af van de algemene fysieke gezondheid van de patiënt, het type kanker en in welk stadium het werd vastgesteld. Het is gebruikelijk dat patiënten als lopende patiënt twee of drie weken achter elkaar één keer per week een infuus van Gemzar krijgen, gevolgd door een week zonder behandeling.

Overig klinisch onderzoek: Gemzar is het middelpunt van klinisch onderzoek voor vele typen kanker, inclusief stomachaal en lymfoom.

  
  Bezoek Gemzar.com voor volledige beschrijvende informatie
  Gemzar(R) (gemcitabine HCl), Lilly.
  Taxol(R) (paclitaxel), Bristol-Myers Squibb
  Bijgewerkt: maart 2006

Feiten over Alimta(R)

Productomschrijving: Alimta(R) (pemetrexed), een antifolaat, blokkeert tegelijk drie aparte enzymendoelen, die belangrijk zijn voor de vorming van fundamentele bouwstenen waardoor kankercellen groeien en zich splitsen.

Goedkeuringen en andere regulatorische mijlpalen:

-- In augustus 2004 werd Alimta door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) versneld goedgekeurd als tweede-lijnsbehandeling voor plaatselijke of secundaire niet-kleincellige longkanker in een gevorderd stadium.

-- In februari 2004 werd Alimta, in combinatie met cisplatine, door de FDA goedgekeurd als eerste behandeling voor kwaadaardig pleuraal mesothelioom, een kanker aan de binnenkant van de longen, die vaak wordt geassocieerd met blootstelling aan asbest.

-- Alimta is, met cisplatine, ook goedgekeurd voor de behandeling van kwaadaardig pleuraal mesothelioom in Canada, Israël, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië. In Australië is Alimta ook goedgekeurd als enkel middel voor de behandeling van tweede-lijns-niet-kleincellige longkanker.

-- In september 2004 werd Alimta/cisplatin door de Europese Commissie goedgekeurd bij kwaadaardig pleuraal mesothelioom en Alimta als enkel middel bij tweede-lijns-niet-kleincellige longkanker. Deze goedkeuring voor een duale indicatie geeft een regulatorisch begin weer voor Eli Lilly and Company. Verscheidene landen hebben Alimta nu goedgekeurd voor gebruik bij kwaadaardig pleuraal mesothelioom en tweede-lijns-niet-kleincellige longkanker.

Klinische gegevens:

Mesothelioma: in de grootste Fase III-test, die is uitgevoerd bij kwaadaardig pleuraal mesothelioom, verhoogde Alimta/cisplatin de gemiddelde overleving van de patiënt naar 12,1 maanden, langer dan elke behandeling tot op heden. In totaal 50,3 procent van de met Alimta/cisplatin behandelde patiënten waren een jaar later nog in leven, vergeleken met 38 procent, die alleen met cisplatine werden behandeld.

Tweede-lijnsbehandeling van niet-kleincellige longkanker: in de grootste tot op heden uitgevoerde directe Fase III-test bij tweede-lijns-niet-kleincellige longkanker heeft Alimta de volgende resultaten aangetoond in relatie tot Taxotere, wat op het moment van de test de huidige zorgstandaard in deze omgeving was:

-- Een respons op Alimta (krimp van de tumor) van 9,1 procent.

-- Alimta zorgde voor een mediane overlevingstijd van 8,3 maanden en een progressieloze overlevingstijd van 2,9 maanden. Progressieloze overleving geeft het aantal maanden weer na behandeling dat de ziekte van een patiënt in remissie blijft, zonder dat de ziekte erger wordt.

-- Met Alimta behandelde patiënten ervoeren minder derde- of vierdegraads neutropenie (een verlaging van de witte bloedcellen die infecties en koorts kan veroorzaken, wat dus ziekenhuisopname vereist), minder neutropenie met koorts, minder ziekenhuisopnamen door ongunstige voorvallen, minder haarverlies en minder gebruik van steunzorg. Zoals bij de meeste middelen voor chemotherapie ervoeren patiënten met Alimta en Taxotere weinig lage-bloedcellen. Patiënten met Alimta ervoeren wel hogere derde- of vierdegraads Alanine Transaminase (ALT), een proefmeting van de leverfunctie, vergeleken met Taxotere.

Overig klinisch onderzoek: Alimta is op dit moment het middelpunt van klinisch onderzoek over de eerste-lijnsbehandeling van niet-kleincellige longkanker en kanker van de karteldarm en de borst.

Hoe Alimta wordt toegediend: patiënten krijgen als lopende patiënt iedere drie weken 10 minuten lang een enkel infuus met Alimta (500mg/m2). Alle patiënten die Alimta krijgen, krijgen supplementen van foliumzuur en vitamine B12. Onderzoekers hebben ontdekt dat deze voedingssuppletie de bijwerkingen van Alimta aanzienlijk vermindert, zonder dat er een negatieve invloed is op het effect van het doden van kankercellen.

Bezoek Alimta.com voor volledige beschrijvende informatie; Alimta(R) (pemetrexed), Lilly

Taxotere(R) (docetaxel, Sanofi-Aventis)

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20031219/LLYLOGO )

BRON Eli Lilly and Company