Liquidatieverrekening aandeelhouders en uitbetaling optiehouders van het voormalige SBS Broadcasting S.A. verwacht op 8 november 2005

07 Nov, 2005, 20:52 GMT Van TVSL S.A. (formerly SBS Broadcasting S.A.)

LUXEMBURG, November 7 /PRNewswire/ -- TVSL S.A. en liquidation (voorheen SBS Broadcasting S.A.) kondigde vandaag aan dat naar verwachting op 8 november 2005 de opbrengst van de recent afgeronde verkoop van activa en bepaalde andere bedragen aan aandeelhouders worden uitgekeerd en dat de houders van aandelenopties van het voormalige SBS op deze datum worden uitbetaald. Het bedrag van de liquidatieverrekening dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd bedraagt 46.072 euro per aandeel bedragen of, voor aandeelhouders die vooraf hebben gekozen om in dollars te worden uitbetaald, 55.087 dollar per aandeel. Het totale bedrag data dat elke aandeelhouder en optiehouder toekomt zal vóór betaling tot op een cent naar beneden worden afgerond. Geregistreerde aandeelhouders op 18 oktober 2005, einddatum van de verkoop van activa, evenals optiehouders worden uitbetaald via overschrijving of via de post door middle van een cheque.

Aandeelhouders die op een andere datum dan 18 oktober 2005 waren geregistreerd hebben geen recht op uitkering van de liquidatie-verrekening door het voormalige SBS. Aandeelhouders die na 18 okotober 2005 aandelen van het voormalige SBS hebben aangekocht of na deze datum geregistreerde aandeelhouders zijn geworden zullen een regeling moeten treffen met de houders van deze aandelen op de registratiedatum om zo een deel van de opbrengst van de liquidatieverrekening te ontvangen.

Vanaf de schorsing op 13 oktober 2005, werd de Nasdaq-notering van de gewone aandelen van het voormalige SBS beëndigd, en de handel in het aandeel op Euronext Amsterdam geschorst. Beëindiging van de notering op Euronext Amsterdam wordt verwacht op 8 november 2005, na uitbetaling van de liquidatieverrekening en uitbetaling voor de geschrapte opties.

Indien aandeel- of optiehouders vragen hebben in verband met deze betalingen, kunnen ze contact opnemen met Georgeson Shareholder, de informatieverstrekker, op de volgende telefoonnummers:

Georgeson Shareholder

Kosteloos in de Verenigde Staten: +1-866-328-5441

Banken en tussenpersonen: +1-212-440-9800

Bellers in Europa: 00-800-5555-6666

De voormalige betalingsgemachtigde van SBS in Nederland voor liquidatieverrekeningen is Deutsche Bank AG, Afdeling Amsterdam, Herengracht 450-454, 1017 CA, Amsterdam, Nederland (telefoonnummer: +31-20-555-4461).

De liquidatie van het voormalige SBS zal zo snel mogelijk worden vervolledigd, na aflossing van de resterende schuldenlast, waarna de uitgegeven en uitstaande aandelen zullen worden geschorst. Het voormalige SBS verwacht geen verdere verrekeningen voor aandeelhouders.

Op de toekomst gerichte verklaringen

De verklaringen in dit persbericht betreffende de timing van de liquidatieverrekening, uitkeringen aan optiehouders en de vervollediging van het liquidatieproces zijn op de toekomst gericht. De timing van deze gebeurtenissen kan veranderen. Voor informatie betreffende de factoren die de timing van deze gebeurtenissen kunnen beïnvloeden kunt u de aandeelhouderscirculaire, die beschikbaar is op de website van SBS op www.sbsbroadcasting.com, raadplegen.

BRON TVSL S.A. (formerly SBS Broadcasting S.A.)