<< De FAO moet de bundelende kracht worden achter het toekomstige voedsel- en landbouwbeleid. >>

15 Dec, 2008, 07:00 GMT Van momagri

PARIJS, December 15 /PRNewswire/ -- Op uitnodiging van de Franse permanente vertegenwoordiging van de VN voedsel- en landbouworganisatie binnen de FAO, heeft momagri op dinsdag 9 december in Rome haar strategische voorstellen voorgelegd aan de ambassadeurs van een dertigtal Lidstaten in een poging een Internationaal Voedsel- en Landbouwbeleid vast te stellen.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20081013/324331 )

Gezien de steeds terugkerende financiële crises en landbouwcrises hebben Pierre Pagesse, Christian Pèes en Jacques Carles, respectievelijk president, vicepresident en algemeen afgevaardigde van momagri, gewezen op de urgentie van het samenstellen van een internationale task force betreffende de FAO, met als taak de mondiale landbouwmarkten in goede banen te leiden.

Wereldwijd wordt de landbouw in feite geconfronteerd met dezelfde problemen: de vernietigende invloed van de steeds dalende en stijgende prijzen op de landbouwmarkten die versterkt wordt door de financiële losbandigheid van de markten. De resultaten van het economisch model van momagri tonen aan dat de wisselvalligheid van de landbouwprijzen zal toenemen wanneer afdoende internationale maatregelen uitblijven.

Pierre Pagesse heeft daarom de nadruk gelegd op << het belang van het opstellen van bestuurlijke regels die de principes van de markteconomie afstemmen op de specifieke kenmerken van de Landbouw. << De Landbouw is de enige economische sector die het principe van dumping, te weten verkoop tegen verlies, tot algemeen goed heeft gemaakt. De markten van de landbouwproducten functioneren niet volgens dezelfde wet- en regelgeving als de goederen- en dienstenmarkten. Zij zijn onderhevig aan een extreme prijsvolatiliteit die een bedreiging vormt voor het voortbestaan van alle landbouweconomieën. De landbouwers kunnen hun taak als voedselverschaffer niet vervullen in een markt die volledig losgeslagen is. Ze hebben behoefte aan de duidelijkheid die slechts geboden kan worden door een internationaal landbouwbeleid dat de markten onder controle houdt.

In het licht van deze situatie heeft Jacques Carles een aantal beleidsinstrumenten gepresenteerd alsmede de voorstellen van momagri om mee te werken aan het instellen van een Internationaal Voedsel- en Landbouwbeleid. Met deze voorstellen kan een << interventiebeleid uit de kast gehaald worden dat bescherming biedt aan de landbouwers van de welgestelde landen en tegelijkertijd een reële kans creëert voor de ontwikkeling van de voedingsteelt >>.

Zoals Christian Pèes aanduidde: << de tijd is aangebroken om de ideologische blokkades achter ons te laten, waardoor vrije en protectionistische markteconomieën tegenover elkaar komen te staan. Wij zouden regels moeten vaststellen waarmee een ware wereldwijde collaps van de voedingsmarkt voorkomen kan worden >>.

<< Zo niet, dan zou de wereld in ieder geval de crisis moeten beheersen die ontstaat door het terugkerend protectionisme, wat dan het enige middel in handen van de Landen zou zijn waarmee ze een voedselcrisis voor hun volk kunnen afwenden>>.

momagri vindt dat de FAO het overkoepelend orgaan moet worden van een dergelijk beleid en wenst de aangegane gezamenlijke overdenking in deze richting voort te zetten met de verantwoordelijke personen.

momagri, een beweging voor een wereldvoedselorganisatie, is een denktank onder leiding van Pierre Pagesse, president van Limagrain, die personen uit de landbouwwereld, maar ook uit andere disciplines(gezondheid, ontwikkeling, beleid en defensie, ...), bijeenbrengt. Zijn doelstelling is het bevorderen van een marktregulering door het creëren van nieuwe evaluatiemethodes (economisch model, indicatoren,...) en door het opstellen van voorstellen voor een internationaal voedsel- en landbouwbeleid.

http://www.momagri.org

BRON momagri