Marco Keim benoemd tot directievoorzitter AEGON Nederland

14 Apr, 2008, 08:30 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 14 /PRNewswire/ -- AEGON N.V. heeft Marco Keim benoemd tot directievoorzitter van AEGON Nederland en tot lid van de Management Board van AEGON N.V(1). De benoeming gaat in op 1 juni 2008. Marco Keim (45) is sinds 2002 directievoorzitter van Zwitserleven, de Nederlandse divisie van Swiss Life.

"We zijn verheugd dat Marco de nieuwe directievoorzitter van AEGON Nederland wordt. Hij heeft als manager een sterke reputatie opgebouwd en hij heeft een brede ervaring in de verzekeringssector. Nederland is een belangrijke markt voor ons, waarvoor we ambitieuze groeidoelstellingen hebben opgesteld. We zijn er van overtuigd dat Marco Keim de beste man voor deze positie is", zegt Alexander Wynaendts, die binnenkort voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V. wordt.

AEGON is in Nederland een van de toonaangevende levensverzekerings- en pensioenbedrijven. Op het gebied van collectieve pensioenen is AEGON Nederland marktleider. Afgelopen jaar kwam bijna een vijfde van AEGON's beheerde vermogen en meer dan 17% van het operationeel resultaat vóór belastingen voor rekening van AEGON Nederland. Bij AEGON Nederland werken ongeveer 6.200 mensen.

"De functie van directievoorzitter van AEGON Nederland zie ik als een natuurlijke vervolgstap in mijn carrière. Na negen mooie jaren bij Zwitserleven wordt het tijd voor nieuwe impulsen. En die kan ik kwijt bij AEGON. Niet alleen in Nederland, maar ook meer internationaal als lid van de Management Board. Samen met alle medewerkers van AEGON Nederland wil ik graag verdere invulling en leiding geven aan de hoge ambities die daar bestaan", zegt Marco Keim.

De benoeming van Marco Keim is onder voorbehoud van de goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

(1) De Management Board van AEGON N.V. bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en de directievoorzitters van AEGON USA, AEGON UK en AEGON Nederland.

Biografie

Marco b.a. KEIM

Directievoorzitter AEGON Nederland

Leeftijd: 45; nationaliteit: Nederlandse

Marco Keim begon zijn loopbaan bij Coopers & Lybrand/Van Dien Accountants. Nadat hij zijn studies aan Nyenrode, de Universiteit van Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam had afgerond, heeft hij zijn loopbaan voortgezet bij vliegtuigbouwer Fokker Aircraft en bij de reizigersorganisatie van de Nederlandse Spoorwegen, NS Reizigers B.V. In 1999 werd Marco Keim lid van de directie van Zwitserleven, de Nederlandse divisie van Swiss Life. Na ongeveer een half jaar werd hij tevens directeur Marketing & Sales. In 2002 werd Marco Keim benoemd in zijn huidige functie, directievoorzitter van Zwitserleven.

1987-1990: Assistent-accountant bij de internationale praktijk van Coopers & Lybrand/Van Dien Accountants.

1990-1996: Diverse functies bij Fokker Aircraft, eerst als Financial Services Manager bij Aircraft Financing & Trading Holding, en vervolgens als Manager Account Development bij Fokker Aircraft.

1996 - 1999: NS Reizigers, onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, als hoofd Marketing Services en lid van het directieteam Marketing en Verkoop.

1999: Zwitserleven, de Nederlandse divisie van Swiss Life als lid van de directie. In 2002, volgde de benoeming tot directievoorzitter van Zwitserleven. Hij is tevens lid van de Europese Management Board van Swiss Life.

Marco Keim is bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars en voorzitter van de Raad van Commissarissen van ESC N.V., de organisatie die het pensioenfonds administreert van (voormalig) Shell medewerkers op Curaçao.

Opleiding:

Post doctoraal accountancy - Vrije Universiteit Amsterdam (1990)

Doctoraal bedrijfseconomie - Erasmus Universiteit Rotterdam (1988)

Doctoraal rechten - Universiteit van Utrecht (1988)

BBA - Universiteit Nyenrode (1983)

OVER AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON ongeveer 30.000 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

OVER AEGON NEDERLAND

AEGON Nederland is een van de toonaangevende aanbieders van levensverzekeringen en pensioenen, met miljoenen klanten en ongeveer 6.200 medewerkers. Het hoofdkantoor van AEGON Nederland is gevestigd in Den Haag, maar de onderneming heeft tevens vestigingen in Leeuwarden, Groningen en Nieuwegein. Het operationeel resultaat vóór belastingen van AEGON Nederland bedroeg in 2007 EUR 362 miljoen, terwijl de waarde nieuwe productie EUR 51 miljoen bedroeg.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

  
  CONTACT

               AEGON, Den Haag

  Analisten &       +31(0)70-344-83-05
  beleggers

  Media          +31(0)70-344-83-44

  E-mail          gca-ir@aegon.com

  Website         http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.