Mark Mullin volgt Pat Baird op als CEO van AEGON Amerika

12 Nov, 2009, 06:35 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, November 12 /PRNewswire/ -- Mark Mullin is met ingang van 1 januari 2010 benoemd tot CEO van AEGON Amerika en als lid van AEGON's Management Board. Hij volgt in deze functies Pat Baird op.

Mark Mullin begon zijn carrière bij AEGON in 1987. Sindsdien heeft hij binnen AEGON verschillende functies bekleed, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In 2002 werd hij benoemd tot President en CEO van Diversified Investment Advisors, de divisie die in de Verenigde Staten pensioenproducten en -diensten aanbiedt. Vier jaar later werd hij verantwoordelijk voor de beleggingsfondsen en annuity activiteiten. In januari van dit jaar volgde zijn benoeming tot President van AEGON Amerika, in welke hoedanigheid hij nauw samenwerkte met CEO Pat Baird.

"Mark is uitstekend gekwalificeerd om leiding te geven aan AEGON Amerika, in deze nog altijd bijzondere tijden op 's werelds grootste levensverzekerings- en pensioenmarkt", aldus voorzitter Raad van Bestuur Alex Wynaendts. "We zijn Pat veel dank verschuldigd voor zijn leiderschap en alles wat hij heeft gedaan om ons Amerikaanse bedrijf te laten groeien. Mark gaat een toegewijde, klantgerichte organisatie leiden, met toonaangevende markposities, een gevarieerde mix aan activiteiten en een uitgebreid distributienetwerk. Mark's grondige kennis van AEGON zal hem zeer van pas komen als hij samen met zijn team de positie van AEGON in de Verenigde Staten en elders in Amerika verder gaat versterken."

Als President en CEO van AEGON Amerika is Mark Mullin verantwoordelijk voor de activiteiten van AEGON in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië. Hij wordt tevens lid van AEGON's Management Board. In deze hoedanigheid zal Mark Mullin verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde levenherverzekeringsactiviteiten. Alex Wynaendts zal binnen de Management Board de verantwoordelijkheid voor de Aziatische regio overnemen van Pat Baird. De benoeming van Mark Mullin tot lid van de Management Board moet nog worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

"Ik ben zeer vereerd met deze kans om voort te bouwen op de vooruitgang die de afgelopen jaren binnen AEGON Amerika is bereikt", aldus Mark Mullin. "Meer dan ooit vragen onze klanten om hoogwaardige producten en diensten die hen meer controle geven over hun financiële toekomst, onafhankelijk van marktontwikkelingen en onvermijdelijke economische volatiliteit. Ik verheug me er op te kunnen samenwerken met de getalenteerde en toegewijde collega's binnen onze organisatie als we verder bouwen aan AEGON's toonaangevende positie, die aan deze vraag van onze klanten tegemoet komt."

Bij AEGON Amerika werken ongeveer 14.500 mensen, die ruim dertig miljoen polishouders van dienst zijn. Tot AEGON Amerika behoren ook de activiteiten van Transamerica, AEGON's toonaangevende merk voor consumenten in de Verenigde Staten.

Pat Baird begon zijn carrière bij AEGON USA in 1976 en bekleedde de functies van Executive Vice President en Chief Operating Officer, Chief Financial Officer en Director of Tax, voordat hij in maart 2002 werd benoemd tot CEO en President van AEGON USA. Sinds het begin van 2007 is Pat Baird lid van AEGON's Management Board. Pat Baird is ook verantwoordelijk geweest voor de uitbouw van AEGON's activiteiten in Canada en Mexico. Onlangs heeft hij zijn eenjarige periode als voorzitter van de American Council of Life Insurers (ACLI) afgesloten, de overkoepelende organisatie van levensverzekeraars in de Verenigde Staten. Komend jaar zal hij lid zijn van het Executive Committee van ACLI.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com

Biografie Mark Mullin

President & CEO, AEGON Amerika, lid Management Board AEGON

Leeftijd: 46 jaar

Nationaliteit: Amerikaan

Voordat Mark Mullin in 1987 bij AEGON in dienst trad werkte hij als beleggingsanalist bij Penn Mutual Life Insurance Company. Hij heeft binnen AEGON verschillende functies bekleed, zowel in de Verenigde Staten als op het hoofdkantoor in Den Haag. In 1995 werd hij benoemd bij Diversified Investment Advisors, gevestigd in Purchase in de staat New York. In 2002 werd hij benoemd tot President en CEO van Diversified Investment Advisors en hoofd van AEGON's pensioenbedrijven in de Verenigde Staten. In januari van dit jaar werd hij benoemd tot President van AEGON Amerika.

Mark Mullin is afgestuurd in Engels en internationale studies aan de LaSalle Universiteit in Philadelphia, alsmede aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland. Tevens heeft hij zijn masters Financiën behaald aan de Loyola Universiteit in Baltimore. Als President van AEGON USA is Mark Mullin lid geweest van zowel de Risk Committee als de Capital Committee van AEGON USA. Op dit moment is hij voorzitter van de Management Board van AEGON Amerika.

Verder is Mark Mullin verantwoordelijk geweest voor verschillende business units, waaronder Diversified Investment Advisors, Transamerica Retirement Services, Transamerica Retirement Management, Transamerica Investment Management, Transamerica Fund Advisors, Transamerica Capital Management en Extraordinary Markets.

Loopbaan Mark Mullin bij AEGON

1987: Treed in dienst bij AEGON als Senior Securities Analyst (Baltimore, Verenigde Staten)

1989 - 1993: Portefeuillemanager en teamleider bij Private Placements (Baltimore, Verenigde Staten)

1993 - 1995: Senior internationaal portefeuillemanager (Den Haag)

1995 - 2001: Chief Investment Officer en hoofd strategische allianties bij Diversified Investment Advisors (Purchase, Verenigde Staten)

2002 - 2006: President en CEO van Diversified Investment Advisors en hoofd pensioenen AEGON USA (Purchase, Verenigde Staten)

2006 - 2009: Executive Vice President AEGON USA en verantwoordelijk voor pensioenen, annuity activiteiten en beleggingsfondsen in de Verenigde Staten

Januari 2009: Benoeming tot President van AEGON Amerika

Januari 2010: Benoeming tot CEO van AEGON Amerika en lid van de Management Board van AEGON

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 29.000 medewerkers en meer dan 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR       Kw3 2009    Jaar 2008
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      351 miljoen   1,6 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    484 miljoen   2,6 miljard                      
  Totaal bruto stortingen  6,8 miljard   40,8 miljard
  Inkomsten genererende
  beleggingen
  (per einde verslagperiode) 354 miljard   332 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

    - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
     beleggingsportefeuilles; en

    - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
     bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de 
     daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze 
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;

  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder
   de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de 'emerging markets';

  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

  - uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die
   we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te 
   veranderen;

  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar 
   onze producten beïnvloeden;

  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar 
   te maken; en

  - de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
   Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze 
   financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven.

  
  Contact

  Media: 
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations: 
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.