MasterCard Incorporated maakt financiële resultaten over het derde kwartaal bekend

03 Nov, 2006, 15:16 GMT Van MasterCard Incorporated

PURCHASE, New York, November 3 /PRNewswire/ --

- Nettowinst van 1,42 dollar per aandeel, of 193 miljoen dollar

- Netto inkomsten 13,9 procent omhoog naar 902 miljoen dollar

- Gross dollar volume 15 procent omhoog, aankoopvolume 17,2 procent omhoog

MasterCard Incorporated (NYSE: MA) maakte vandaag de financiële resultaten over het derde kwartaal 2006 bekend. Het bedrijf rapporteerde een netto winst van 193 miljoen dollar, of 1,42 dollar per aandeel. De netto inkomsten over het kwartaal kwamen uit op 902 miljoen dollar, een stijging van 13,9 procent vergeleken met dezelfde periode in 2005. Valutaschommelingen (veroorzaakt door de relatieve waarde van de euro tegenover de dollar) droegen ongeveer 1 procent bij aan inkomstenstijging over het kwartaal.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20061031/MCLOGO )

De hogere inkomsten in het derde kwartaal waren vooral te danken aan: de groei van het gross (bruto) dollar volume (GDV) van MasterCard, welke op basis van lokale valuta met 15 procent toenam tot 502 miljard dollar; een stijging van 18,9 procent in het aantal afgewerkte transacties; en een herstructurering van de buitenlandse transactiekosten die in april 2006 werd verwezenlijkt. Gedurende het kwartaal steeg het aankoopvolume wereldwijd op basis van lokale valuta met 17,2 procent tot 365 miljard dollar als gevolg van een hoger uitgavenpatroon van een toenemend aantal MasterCard-houders. Sinds 30 september 2006 hadden de klanten van het bedrijf 818 miljoen MasterCard kaarten uitgegeven, een toename van 12,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2005.

"Deze goede resultaten onderstrepen ons succes in het vervangen van het papieren betalingsverkeer op een zeer concurrerende betalingsmarkt, waar ter wereld dan ook", zei Robert W. Selander, president en ceo van Mastercard. "Dit is het twaalfde opeenvolgende kwartaal dat het aankoopvolume met dubbele cijfers groeit en het tiende opeenvolgende kwartaal voor het GDV. In de veertig jaar van ons bestaan hebben wij stevig geïnvesteerd in ons mondiale handelsmerk en ons betalingsnetwerk. Wij geloven dat de middenstand, consument, bedrijven en overheden de gemakkelijke en veilige oplossingen van het elektronische betalingsverkeer, die door deze investering tot stand zijn gekomen, hebben onderkend".

"Met onze wereldwijde organisatie en onze unieke structuur als concessieverlener, verwerker en adviseur richten wij onze inspanningen fulltime op het leveren van waarde toevoegende producten en diensten die de winstgevendheid van de zaken van onze klanten vergroot en hen voorzien van innovatieve programma's die aan de behoeften van hun kaarthouders en klanten tegemoetkomen en overtreffen", zei Selander. "Tegelijkertijd erkennen wij dat de beste resultaten plaatselijk geleverd worden en onze structuur stelt ons in staat oplossingen te ontwikkelen die werken voor onze klanten, waar en op welke manier dan ook zij zakendoen".

Vergeleken met dezelfde periode in 2005, daalden de totale operationele kosten met 2,6 procent naar 627 miljoen dollar gedurende het kwartaal. De impact van de gerechtelijke schikkingen in het jaar daarvoor en de aanpassing om een verandering in de verrekeningsmethode voor de op cash gebaseerde uitvoering van prestatiebeloningen weer te geven buiten beschouwing gelaten, zijn de operationele kosten gestegen met 8.8 procent. Dit kwam voornamelijk door: toename in kosten voor het inhuren van extra personeel ter ondersteuning van de klantgerichte strategie van het bedrijf; afvloeiingskosten als resultaat van een herziening van de voorgenomen plannen; hogere honoraria gerelateerd aan de gerechtelijke kosten voor de verdediging van uitstaande rechtzaken. Zoals verwacht daalden de promotie- en marktontwikkelingskosten met 4,6 procent naar 209 miljoen dollar vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden als gevolg van hogere uitgaven voor de FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2006 eerder dit jaar. Valutaschommelingen waren verantwoordelijk voor ongeveer 1 procent van de toegenomen uitgaven over het kwartaal. De totale operationele kosten, met uitzondering van speciale posten, zijn een non-US GAAP financiële richtlijn die in overeenstemming is met de meest direct vergelijkbare US Gaap richtlijn in de begeleidende financiële tabellen.

De totale inkomsten uit andere zaken bedroegen 17 miljoen dollar over het derde kwartaal 2006 tegenover 16 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2005. De stijging kwam voornamelijk voort uit de rente-inkomsten van hogere kastegoeden gerelateerd aan ontvangen opbrengsten uit de beursintroductie van het bedrijf in mei 2006. Deze stijging vloeide voort uit de winst die het bedrijf in 2005 noteerde als gevolg van een schikking betreffende een contractueel dispuut.

Chris A. McWilton, chief financial officer bij MasterCard, merkte op dat: "In ons eerste kwartaal als beursgenoteerd bedrijf heeft MasterCard een sterke groei aan inkomsten en winst laten zien terwijl de bedrijfsmarges zich verbeterde. De resultaten over het derde kwartaal blijven de kracht van ons zakenmodel aantonen en het momentum in de gehele betalingsindustrie. Deze resultaten zijn in het bijzonder opmerkelijk als je ze vergelijkt met de sterke prestatie over het derde kwartaal van het vorige jaar".

Resultaten 2006 vanaf vorig jaareinde

Over de negen maanden eindigend op 30 september 2006 rapporteerde MasterCard een netto winst van 9 miljoen dollar, of 0,07 dollar per aandeel. De impact van de speciale posten buiten beschouwing gelaten, kwam de netto winst uit op 420 miljoen dollar, of 3,11 dollar per aandeel.

Speciale posten, die in het tweede kwartaal 2006 werden opgevoerd, zijn o.a.:

  
  - Een non-cash uitgave van 395 miljoen dollar, resulterend uit een
   donatie van ongeveer 13,5 miljoen aandelen uit het klasse A gewone
   aandelenpakket aan de MasterCard Foundation, wat gelijktijdig 
   plaatsvond met de IPO van het bedrijf, welke niet belastingaftrekbaar 
   is;

  - Een reserve van 23 miljoen dollar, opgenomen voor gerechtelijke
   schikkingen; en

  - 7 miljoen dollar rente-inkomsten, verdiend aan IPO-opbrengsten, die
   uiteindelijk gebruikt zijn voor de aflossing van aandelen uit het 
   klasse B gewone aandelenpakket.

De netto inkomsten en de winst per aandeel van het bedrijf, evenals de totale operationele kosten die beneden worden besproken, die geen van alle speciale posten bevatten, zijn non-US GAAP financiële richtlijnen die in overeenstemming zijn met hun meest direct vergelijkbare US GAAP richtlijnen in de begeeleidende financiële tabellen

De netto inkomsten over de negen maanden eindigend op 30 september 2006 bedroegen 2,5 miljard dollar, een stijging van 11,9 procent vergeleken met dezelfde periode in 2005. De valutaschommelingen gedurende deze periode hadden een te verwaarlozen impact op de inkomsten.

De totale operationele kosten in deze periode van negen maanden stegen, vergeleken met dezelfde periode in 2005, met 33,2 procent naar 2,3 miljard dollar. De impact van de schenking aan de MasterCard Foundation, de gerechtelijke schikkingen en de bovengenoemde verandering van de verrekeningsmethode voor prestatiebeloningen buiten beschouwing gelaten, stegen de totale operationele kosten met 13,4 procent als gevolg van de gestegen personeelskosten, honoraria en sponsoringkosten gerelateerd aan de FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2006. De valutaschommelingen gedurende deze periode hadden een te verwaarlozen impact op de operationele kosten.

De totale inkomsten uit andere zaken in deze periode van negen maanden bedroegen 41 miljoen dollar tegenover 4 miljoen dollar in dezelfde periode in 2005. Deze verandering was het gevolg van 45 miljoen dollar extra aan investeringsinkomsten, inclusief de 7 miljoen uit speciale posten, verdiend aan IPO-opbrengsten. De rentekosten namen ook met 8 miljoen dollar af tengevolge van een renteteruggaaf, gekoppeld aan een controle van de federale inkomstenbelasting en een versoepeling van de voorwaarden voor de rentereserve gerelateerd aan de belastingreserves van het bedrijf. Bovendien stond er een bedrag van 3 miljoen dollar uit om de renteaanwas te verlagen tengevolge van een gerechtelijke schikking.

MasterCars's effectieve belastingtarief van 95,9 procent voor de negen maanden eindigend op 30 september 2006 is inclusief de impact van een niet-aftrekbare schenking aan de MasterCard Foundation in de vorm van aandelen. Als wij deze impact buiten beschouwing laten, dan zou het effectieve belastingtarief van het bedrijf uitgekomen zijn op 34,6 procent tegenover 35,5 procent over dezelfde periode in 2005. Het effectieve belastingtarief, exclusief de impact van de aandelendonatie, is een non-US GAAP financiële richtlijn die in overeenstemming is met de meest direct vergelijkbare US GAAP richtlijn in de begeleidende financiële tabellen.

Audioconferentie over details resultaten derde kwartaal

Het bedrijf zal op woensdag 1 november om 9.00 a.m. EST. een audioconferentie houden om de resultaten van het derde kwartaal nader toe te lichten.

Het inbelnummer voor meer informatie over deze conferentie is +1-866-314-9013 (binnen de VS) en +1-617-213-8053 (buiten de VS) en de passcode is 60238634. Een herhaling van de conferentie zal voor een week na de vergadering te beluisteren zijn. De herhaling kan beluisterd worden door te bellen naar: +1-888-286-8010 (binnen de VS) en +1-617-801-6888 (buiten de VS) met gebruikmaking van de passcode 52185218.

De live conferentie en de herhaling, samen met ondersteunend materiaal, zijn tevens toegankelijk via de Investor Relations sectie op de website van het bedrijf: www.mastercard.com

Over MasterCard Incorporated

MasterCard Incorporated ontwikkelt het mondiale handelsverkeer door een cruciale economische link aan te bieden tussen financiële instellingen, bedrijven, kaarthouders en de commercie wereldwijd. Als concessieverlener, verwerker en adviseur ontwikkelt en promoot MasterCard betalingsoplossingen, verwerkt jaarlijks bijna 14 miljard transacties en levert industrieleidende diensten op het gebied van analyses en advies aan klanten uit het bedrijfsleven en aan particulieren. Via zijn diverse merknamen, waaronder MasterCard (R), Maestro (R) en Cirrus (R) bedient MasterCard consumenten en bedrijven in meer dan 210 landen en staten. Voor meer informatie, ga naar www.mastercard.com .

Op de toekomst gerichte verklaringen

De verklaringen in dit persbericht anders dan historische feiten, inclusief verklaringen over MasterCards's plannen, strategieën, meningen en verwachtingen, zijn op de toekomst gericht en vallen binnen het kader van de safe harbour regeling van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op de toekomst gerichte verklaringen gelden slechts op de dag dat deze zijn geuit. Behalve voor de lopende verplichtingen van het bedrijf, die vallen onder de U.S. federal securities laws, is het bedrijf dienovereenkomstig niet van plan de op de toekomst gerichte informatie die de feitelijke resultaten van de operaties, veranderingen in de financiële situatie, veranderingen in de begroting, verwachtingen of veronderstellingen, veranderingen in algemene economische of industriële voorwaarden of in andere omstandigheden die zich voordoen en/of reeds aanwezig zijn sinds het opstellen van dit persbericht of een onvoorziene gebeurtenis weerspiegelen bij te werken of anderszins te herzien. Zulke op de toekomst gerichte verklaringen omvatten, zonder enige beperking:

  
  - Het vermogen van het bedrijf om het papieren betalingsverkeer mondiaal
   te vervangen;

  - Het vermogen van het bedrijf om te blijven investeren in zijn
   handelsmerk en betalingsnetwerk;

  - Het vermogen van het bedrijf gemakkelijke en veilige elektronische
   betalingsoplossingen te leveren;

  - De inzet van het bedrijf zijn klanten te voorzien van waarde
   toevoegende producten en diensten om de winstgevendheid van hun
   betalingszaken te vergroten;

  - Het vermogen van het bedrijf innovatieve programma's te leveren die aan
   de behoeften van de particuliere kaarthouders en het bedrijfsleven
   tegemoetkomen en overtreffen; en

  - De voortdurende sterke groei van inkomsten en winst van het bedrijf,
   verbetering van de bedrijfsmarges en het sterke momentum van zijn 
   zakenmodel.

Feitelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen met die beschreven in de op de toekomst gerichte verklaringen en wel om diverse redenen, inclusief de resultaten die beschreven staan in de aanvragen van het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder het jaarrapport van het bedrijf op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2005, de kwartaalrapporten op Form 10-Q en recente rapporten op Form 8-K, die zijn gedeponeerd bij de SEC gedurende 2006, evenals redenen zoals moeilijkheden, vertragingen of het onvermogen van het bedrijf om zijn boven beschreven strategische initiatieven te realiseren. Ook andere dan hierboven beschreven factoren kunnen de oorzaak zijn dat de resultaten van het bedrijf wezenlijk verschillen met die werden verwacht.

  
			  MASTERCARD INCORPORATED 
       GECONSOLIDEERDE BALANS (niet gecontroleerd) 
           (alle bedragen in USD)                    
 
                        30 september 31 december 
                            2006    2005 
                           (In duizenden, behalve 
                           gegevens per aandeel)       
                   ACTIVA                  
                                 
  Kas en equivalenten                $1,421,139  $545,273 
  Verhandelbare aandelen, tegen reële waarde:                 
   Verhandelen                     18,658   22,472 
   Beschikbaar voor verkoop              884,617   714,147 
  Debiteuren                      444,946   347,754 
  Uitstaande betalingen van leden           237,049   211,775 
  Voor de leden bewaarde effecten           113,835   97,942 
  Vooruit betaalde onkosten              153,866   167,209 
  Overige vlottende activa               84,336   121,326 
   Totaal Vlottende Activa             3,358,446  2,227,898 
  Eigendom, fabriek en uitrusting, tegen kostprijs             
   (met aftrek van geaccumuleerde waardevermindering 
   van $214,530en $373,319)              240,315   230,614
  Uitgestelde inkomstenbelasting            239,877   225,034 
  Goodwill                       210,308   196,701 
  Overige immateriële vaste activa (met aftrek van              
   aflossingen van $297,844 and $272,913)       268,688   273,854 
  'Held-to-maturity' staatsobligaties         193,465   194,403 
  Vooruit betaalde onkosten              206,911   201,132 
  Overige activa                    153,940   150,908 
                              
   Totaal Activa                  $4,871,950 $3,700,544 
                                     
         PASSIVA EN AANDEELHOUDERSVERMOGEN                
  Crediteuren                     $193,153  $185,021 
  Uitstaande betalingen aan leden           201,353   175,021 
  Voor de leden bewaarde effecten           113,835   97,942 
  Verplichtingen volgens U.S. merchant lawsuit en           
   andere gerechtelijke schikkingen - lopend      117,400   189,380 
  Overlopende passiva                 852,038   850,657 
  Overige vlottende passiva               76,908   58,682 
   Totaal vlottende Passiva             1,554,687  1,556,703 
  Uitgestelde inkomstenbelasting            64,071   61,188 
  Verplichtingen volgens U.S. merchant lawsuit en           
   andere gerechtelijke schikkingen - lopend      447,287   415,620 
  Lange termijnschuld                 229,588   229,489 
  Overige passiva                   251,509   263,776 
   Totaal passiva                  2,547,142  2,526,776 
  Verplichtingen en Beleid                     
  Minderheidsbelang                   4,620    4,620 
  Aandeelhoudersvermogen                         
  Klasse A gewone aandelen, $.0001 pariwaarde; geautoriseerd          
   3,000,000,000 aandelen, 79,631,922 en geen aandelen            
  uitgegeven en uitstaand, respectievelijk          8      - 
  Klasse B gewone aandelen, $.0001 pariwaarde; geautoriseerd          
   1,200,000,000 aandelen, 55,337,407 en 134,969,329           
  Aandelen uitgegeven en uitstaand, respectievelijk     6     14 
  Klasse M gewone aandelen, $.0001 pariwaarde, geautoriseerd          
   1,000,000 aandelen, 1,568 en geen aandelen uitgegeven en           
  uitstaand, respectievelijk                 -      - 
  Extra paid-in kapitaal               3,296,698   974,605 
 
  Ingehouden winsten (gecumuleerde tekort)     (1,070,098)  145,515 
  Gecumuleerde 'other comprehensive income', excl. belasting:          
  Cumulatieve aanpassing wisselkoersverschillen 
  buitenlandse valuta                  96,007   50,818 
  Netto niet gerealiseerd verlies op verhandelbare             
   Aandelen beschikbaar voor verkoop          (1,880)   (2,543) 
  Netto niet gerealiseerde winst (verlies) op derivaten          
   bekend als hedges                   (553)    739 
  Totaal gecumuleerde 'other comprehensive income', excl.         
   belasting                      93,574   49,014 
   Totaal Aandeelhoudersvermogen          2,320,188  1,169,148 
  Totaal Passiva en Aandeelhoudersvermogen     $4,871,950 $3,700,544 
 
 
 
              MASTERCARD INCORPORATED 
      GECONSOLIDEERDE ACTIVITEITENOVERZICHT (NIET GECONTROLEERD)
              (alle bedragen in USD) 
                                     
                   Drie Maanden     Negen Maanden 
                   Eindigend op     Eindigend op   
                   30 september     30 september 
                   2006   2005    2006   2005 
                 (In duizenden, behalve gegevens per aandeel) 
                               
  Netto inkomsten         $901,969 $791,605 $2,486,911 $2,221,710 
  Operationele kosten                          
 
  Algemene en administratieve   392,883  350,064 1,105,881  975,867 
  Publicitaire en markt- 
   ontwikkeling          209,187  219,190  698,936  622,447 
  Gerechtelijke schikkingen       -  48,188   23,250   48,188 
  Schenkingen aan de                    
   MasterCard Foundation         -     -  400,285     - 
  Waardevermindering en
  aflossingen            25,139  26,270   75,052   83,366 
 
   Totaal operationele kosten   627,209  643,712 2,303,404 1,729,868 
  Operationele inkomsten      274,760  147,893  183,507  491,842 
  Overige inkomsten (uitgaven)                         
  Netto inkomsten uit investeringen 34,398  16,084   84,089   39,612 
  Rente-uitgaven          (16,757) (17,573)  (43,465)  (51,906) 
  Overige netto inkomsten (uitgaven) (292)  17,553    303   15,998 
   Totaal overige inkomsten     17,349  16,064   40,927   3,704 
  Winst voor inkomstenbelasting  292,109  163,957  224,434  495,546 
  Uitgaven inkomstenbelasting    99,105  57,872  215,146  175,919 
 
  Netto Winst           $193,004 $106,085   $9,288  $319,627 
 
  Basis Netto Winst per Aandeel   $1.42   $.79    $.07   $2.37 
 
  Basis gewogen gemiddelde 
   uitstaande aandelen       135,684  134,969  135,312  134,969 
 
  Verwaterde netto winst per aandeel $1.42   $.79    $.07   $2.37 
 
  Verwaterde gewogen gemiddelde                    
   uitstaande aandelen       136,134  134,969  135,511  134,969 
  
              MASTERCARD INCORPORATED 
       GECONSOLIDEERD OVERZICHT CASH FLOWS (NIET GECONTROLEERD) 
              (alle bedragen in USD)
 
                               Negen maanden 
                               Eindigend op   
                               30 september 
                               2006   2005 
                               (In duizenden) 
  Operationele Activiteiten 
  Netto inkomsten                    $9,288  $319,627 
  Aanpassingen om netto inkomsten af te stemmen op netto
  cash voortvloeiend uit operationele activiteiten: 
  Waardevermindering en aflossingen           75,052   83,366 
  Schenking in de vorm van gewone aandelen
  aan de MasterCard Foundation             394,785      - 
  Op aandelen gebaseerde betalingen           13,372      - 
  Uitgestelde inkomstenbelasting            18,962   (55,162) 
  Overige                        7,440    8,261 
  Veranderingen in operationele activa en passiva: 
   Verhandelbare effecten                3,814    4,502 
   Debiteuren                     (90,419)  (84,937) 
   Uitstaande betalingen van leden           (10,589)   14,561 
   Vooruit betaalde onkosten              18,146   (22,761) 
   Overige vlottende activa               9,503     552 
   Vooruit betaalde kosten, (niet vlottend)       (4,253)  (92,229) 
   Crediteuren                      5,695     735 
   Uitstaande betalingen aan leden           13,890   (13,739) 
   Beding van aanwas gerechtelijke schikking, incl. 
   stijging ingecalculeerde rente           (40,313)   68,286 
   Overlopende passiva                  1,026   125,226 
   Netto verandering in overige activa en passiva    21,384   (7,861) 
  Netto cash voortvloeiend uit operationele 
  activiteiten                     446,783   348,427 
  Investeringsactiviteiten                         
  Aanschaf van eigendom, fabriek en uitrusting     (38,599)  (27,604) 
  Gefinancierde software                (24,338)  (29,860) 
 
  Aanschaf van verhandelbare aandelen 
   beschikbaar voor verkoop             (2,525,682) (2,172,562) 
  Opbrengsten uit verkoop en looptijd voor 
  verhandelbare aandelen beschikbaar voor verkoop  2,349,978  2,102,454 
  Overige investeringsactiviteiten            (881)    861 
  Netto cash gebruikt in investeringsactiviteiten   (239,522)  (126,711) 
  Financieringsactiviteiten                         
   Cash ontvangen uit verkoop van gewone aandelen,      
   vrij van uitgiftekosten             2,449,910      - 
   Betaling in cash voor aflossing van 
   gewone aandelen                 (1,799,937)     - 
  Netto cash voortvloeiend uit financierings-
  activiteiten                     649,973      - 
  Effect van veranderingen in de wisselkoers op cash 
  en cashequivalenten                  18,632   (19,724) 
  Netto stijging in cash en cashequivalenten      875,866   201,992 
  Cash en cashequivalenten - aan begin van periode   545,273   328,996 
  Cash en cashequivalenten - aan einde van periode $1,421,139  $530,988 
 
 
                    
         MASTERCARD INCORPORATED OPERATIONELE PRESTATIE 
                    
         Voor de 3 maanden eindigend op 30 september 2006 
 
   Alle MasterCard Credit,          Aankoop       Aankoop 
   Charge en Debet     GDV    Groei  Volume   Groei Transacties 
   Programma's     (Miljarden) (Lokaal)(Miljarden)(Lokaal)(Miljoenen) 
 
    Azië / Pacific     $70    6.1%  $42   17.3%   546 
    Canada          19   13.0%   17   13.7%   199 
    Europa         135   12.9%   99   13.3%  1,280 
    Latijns-Amerika     31   25.2%   15   27.6%   336 
    Zuid-Azië/Midden-Oosten 
    Afrika          8   44.6%   5   33.4%    73 
    Verenigde Staten    238   17.3%  187   18.6%  2,892 
    Wereldwijd       502   15.0%  365   17.2%  5,327 
     
    MasterCard Credit en Charge     
    Programma's 
     Verenigde Staten   155    5.0%  129    6.6%  1,505 
     Wereldwijd      370    8.7%  287   11.7%  3,585 
   
   
    MasterCard Debet Programma's 
     Verenigde Staten    82   50.4%   58   58.8%  1,387 
     Wereldwijd      132   37.3%   77   43.7%  1,743 
 
 
  Alle MasterCard,   
  Credit Charge Cash       Cash             Uitgezochte  
  en Debet   Volume  Groei Transacties Accounts  Kaarten  Locaties 
  Programma's(Miljarden)(Lokaal)(Miljoenen)(Miljoenen)(Miljoenen)(Miljoenen) 
 
    Azië / 
    Pacific  $29   -6.8%   138    140    153    7.1 
    Canada    3    9.1%    5     28     33    0.7 
    Europa    36   12.0%   228    132    145    7.6 
    Latijns- 
    Amerika   16   23.1%   115     70     83    2.2 
    Zuid-Azië / 
    Midden-Oosten 
    Afrika    3   65.1%    28     22     25    0.7 
    Verenigde 
    Staten   51   12.5%   245    325    380    6.5 
    Wereldwijd 138    9.5%   759    716    818   24.8 
   
   
    MasterCard Credit 
    en Charge Programma's 
 
     Verenigde 
     Staten  26   -2.2%    17    236    285 
     Wereldwijd 83   -0.4%   282    578    670 
   
    MasterCard Debet 
    Programma's 
 
     Verenigde 
     Staten  25   33.8%   228     89     95 
     Wereldwijd 54   29.1%   478    137    148 
   
         Voor de 9 maanden eindigend op 30 september 2006 
 
   Alle MasterCard Credit,           Aankoop      Aankoop 
   Charge en Debet      GDV   Groei  Volume  Groei Transacties 
   Programma's      (Miljarden) (Lokaal)(Miljarden)(Lokaal)(Miljoenen) 
    Azië / Pacific     $209    8.0%  $120   16.0%  1,533 
    Canada          54   14.6%   47   15.7%   559 
    Europa          375   14.2%  276   14.3%  3,646 
    Latijns-Amerika      89   26.6%   42   29.7%   946 
    Zuid-Azië/Midden-Oosten 
    Afrika          22   49.0%   13   34.3%   206 
    Verenigde Staten     675   16.2%  528   17.4%  7,977 
    Wereldwijd       1,424   15.3% 1,025   16.9%  14,866 
   
    MasterCard Credit en 
    Charge Programma's 
     Verenigde Staten    451    7.1%  373    8.5%  4,319 
     Wereldwijd      1,063   10.6%  816   12.9%  10,197 
   
   
    MasterCard Debet Programma's 
 
     Verenigde Staten    224   40.2%  155   46.5%  3,658 
     Wereldwijd       361   31.7%  210   35.9%  4,670 
 
 
   Alle MasterCard Credit, Cash         Cash    
   Charge en Debet    Volume  Groei Transacties  Accounts  Kaarten 
   Programs     (Miljarden)(Lokaal) (Miljoenen) (Miljoenen)(Miljoenen) 
 
    Asië / Pacific    $89   -1.1%    404     140    153 
    Canada         8   8.2%    14     28    33 
    Europa         99   14.0%    649     132    145 
    Latijns-Amerika    47   24.0%    333     70    83 
    Zuid-Azië/Midden-Oosten 
    Afrika         9   79.5%    75     22    25 
    Verenigde Staten   147   12.0%    689     325    380 
    Wereldwijd      398   11.3%   2,164     716    818 
   
   
    MasterCard Credit en 
    Charge Programma's 
     Verenigde Staten   78   0.8%    49     236    285 
     Wereldwijd     247   3.7%    833     578    670 
   
   
    MasterCard Debet 
    Programma's 
     Verenigde Staten   69   27.8%    641     89    95 
     Wereldwijd     151   26.3%   1,332     137    148   
         Voor de 3 maanden eindigend op 30 september 2005 
 
   Alle MasterCard Credit,          Aankoop      Aankoop 
   Charge en Debet      GDV   Groei  Volume  Groei Transacties 
   Programma's      (Miljarden)(Lokaal)(Miljarden)(Lokaal)(Miljoenen) 
 
    Azië / Pacific      $65   10.0%  $35   13.8%   453 
    Canada          16   13.4%   14   17.7%   180 
    Europa          116   13.8%   85   12.8%  1,168 
    Latijns-Amerika      25   33.3%   11   32.4%   275 
    Zuid-Azië/Midden-Oosten 
    Afrika          6   43.1%   4   29.2%    57 
    Verenigde Staten     203   10.1%  158   14.0%  2,289 
    Wereldwijd        431   12.7%  307   14.6%  4,422 
   
   
    MasterCard Credit en Charge     
    Programma's 
     Verenigde Staten    148    6.3%  121   10.8%  1,432 
     Wereldwijd       336   10.7%  254   13.5%  3,252 
   
   
    MasterCard Debet Programma's 
     Verenigde Staten    55   21.9%   36   26.3%   857 
     Wereldwijd       95   20.0%   53   20.0%  1,170 
 

   
   Alle MasterCard Credit, Cash       Cash    
   Charge en Debet    Volume Groei  Transacties Accounts  Kaarten 
   Programma's    (Miljarden)(Lokaal) (Miljoenen) (Miljoenen)(Miljoenen) 
 
    Azië / Pacific    $30   5.9%    119     127    140 
    Canada         2   -6.9%     5     25    31 
    Europa         31   16.6%    207     110    124 
    Latijns-Amerika    14   34.1%    102     57    70 
    Zuid-Azië / Midden-Oosten 
    Afrika         2   79.5%    15     14    17 
    Verenigde Staten    45   -1.9%    191     295    346 
    Wereldwijd      124   8.2%    638     629    726 
   
    MasterCard Credit en 
     Charge Programma's 
     Verenigde Staten   27  -10.6%    17     228    273 
     Wereldwijd      82   3.0%    272     527    613 
   
    MasterCard Debet 
    Programma's 
     Verenigde Staten   18   14.0%    173     67    72 
     Wereldwijd      42   20.1%    366     101    113 
 
   
         Voor de 9 maandenden eindigend op 30 september 2005 
   
   Alle MasterCard Credit,          Aankoop      Aankoop 
   Charge en Debet      GDV   Groei Volume  Groei Transacties 
   Programma's      (Miljarden)(Lokaal)(Miljarden)(Lokaal)(Miljoenen) 
 
    Azië / Pacific     $193    8.0%  $104   15.0%  1,293 
    Canada          44   14.1%   37   16.6%   498 
    Europa          334   13.2%  246   13.9%  3,317 
    Latijns-Amerika      68   34.7%   31   31.8%   764 
    Zuid-Azië/Midden-Oosten 
    Afrika          15   34.7%   10   26.1%   161 
    Verenigde Staten     581   12.6%  450   15.6%  6,568 
    Wereldwijd       1,235   13.3%  878   15.7%  12,602 
   
   
    MasterCard Credit en Charge 
    Programma's 
     Verenigde Staten    421    5.1%  344    9.0%  4,085 
     Wereldwijd       961    9.0%  723   12.6%  9,229 
   
   
    MasterCard Debet Programma's 
     Verenigde Staten    160   38.7%  106   43.6%  2,483 
     Wereldwijd       274   31.7%  155   32.5%  3,373 
 
   
   Alle MasterCard Credit, Cash       Cash    
   Charge en Debet    Volume  Groei Transacties Accounts Kaarten 
  Programs      (Miljarden)(Lokaal)(Miljoenen) (Miljoenen)(Miljoenen) 
    Azië / Pacific    $89   0.8%    325     127    140 
    Canada         7   2.0%    14     25    31 
    Europa         88   11.2%    587     110    124 
    Latijns-Amerika    38   37.2%    290     57    70 
    Zuid-Azië/Midden-Oosten 
    Afrika         5   57.0%    39     14    17 
    Verenigde Staten   131   3.6%    578     295    346 
    Wereldwijd      357   7.9%   1,832     629    726 
   
   
    MasterCard Credit en 
    Charge Programma's 
     Verenigde Staten   77   -9.4%    50     228    273 
     Wereldwijd     238   -0.8%    765     527    613 
   
   
    MasterCard Debet 
    Programma's 
     Verenigde Staten   54   30.0%    528     67    72 
     Wereldwijd     120   30.8%   1,067     101    113 

Opmerking: de som van de bedragen in de bovenstaande tabellen kan door afrondingen afwijken; groei representeert verandering in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voetnoot

Het bovenstaande overzicht betreft informatie over de prestatieresultaten van de betalingsprogramma's van MasterCard International Incorporated en MasterCard Europe sprl (verzamelnaam: "MasterCard), de belangrijkste operationele dochtermaatschappijen van MasterCard Incorporated, over de perioden van drie en negen maanden die eindigden op 30 september 2006 en op 30 september 2005.

De tabel geeft een overzicht van de gross (bruto) dollar volume ("GDV"), aankoopvolume, cash volume en het aantal aankooptransacties, cash transacties, accounts, kaarten en, op regionale basis, de plaatsen waar MasterCard (R) en MasterCard Electronic kaarten geaccepteerd worden. De groeicijfers over eerdere perioden worden erbij vermeld voor op volume gebaseerde data.

Debet transacties met kaarten van Maestro (R) , Cirrus (R), Mondex (R) en andere merkkaarten zijn niet in de bovenstaande tabellen opgenomen.

Toelichting op de tabel: GDV bestaat uit aankoopvolume plus cash volume en omvat de impact van het overschrijven en het gemak ervan; "aankoopvolume" staat voor het totale aankoopbedrag in dollars (inclusief de plaats waar de transactie plaats vond) dat voldaan is met een kaart van MasterCard; Een aantal van deze kaarten zijn virtuele creditcards die gebruik maken van betalingsrekeningen van MasterCard, een mogelijkheid waarmee de officiële kaarten normaal gesproken niet mee zijn uitgerust. Uitgezochte locaties omvatten winkels, ATM's en andere plaatsen waar contant geld verkregen kan worden.

Het MasterCard betalingsproduct bestaat uit credit, charge (oplaad) en debet programma's en gegevens over deze programma's zijn in de tabellen terug te vinden. Debet programma's omvatten o.a. MasterCard debet programma's waarbij de voornaamste manier waarop de kaarthouder kan bevestigen dat hij de bezitter is van de kaart gebeurt door het ondertekenen van een verkoopsbon of het invoeren van een pincode.

De bedragen in Amerikaanse dollars zijn berekend aan de hand van een van te voren vastgestelde wisselkoers tussen de dollar en de lokale valuta waarin de volumes van MasterCard zijn opgesteld. Deze wisselkoersen zijn geschat op kwartaalbasis door de gemiddelde wisselkoers te nemen van ieder kwartaal. Echter, MasterCard rapporteert periodiek de 'rate of change' van het GDV, aankoopvolume en cash volume, uitsluitend gebaseerd op informatie over de desbetreffende lokale valuta, om zo de impact die zulke 'rates of change' hebben op de waardeverhouding tussen buitenlandse valuta en de Amerikaanse dollar in te calculeren.

De gegevens betreffende het GDV, het aankoopvolume, de aankooptransacties, het cash volume en de cash transacties, weergegeven in de respectievelijke kolommen, zijn afgeleid van verkregen informatie van MasterCard-leden die door MasterCard wordt geverifieerd en voor een deel wordt vergeleken met de informatie die verkregen wordt middels de verwerkingssystemen van de transactie. De gegevens op de account-, kaart- en uitgezochte locatiekolommen zijn afgeleid van verkregen informatie van MasterCard-leden en is onderhevig aan een gelimiteerde verificatie door MasterCard. Bepaalde informatie over de uitgezochte locaties worden verschaft door derden en wordt niet onafhankelijk door MasterCard geverifieerd. Alle gegevens zijn onderhevig aan revisie en verbetering door de leden van MasterCard vanaf de datum van uitgifte.

Een gedeelte van de gegevens die weergegeven worden in de account- en kaartkolommen weerspiegelen de impact van dagelijkse veranderingen van portefeuille onder de leden en andere praktijken die onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot een te mooie weergave van de onderliggende gegevens.

De tabel bevat informatie betreffende MasterCard transacties die niet door MasterCard zelf worden verwerkt en transacties die voor MasterCard weinig inkomsten opleveren, waaronder de Pin point-of-sale (het ter plekke afrekenen met de pinpas) volumes voor de MasterCard debet programma's in VS en voor de credit programma's in de Azië / Pacific regio.

Informatie over eerdere prestaties kan gevonden worden in de "Investor Relations" sectie op de website van MasterCard: www.mastercard.com .

  
  Afstemming tussen netto inkomsten, winst per aandeel en totale 
   operationele onkosten

  (USD miljoen)   Voor de drie maanden   Voor de drie maanden
             eindigend op       eindigend op     YOY 
           30 September 2006     30 september2005   Groei 
 
              Speciale        Speciale   
          Actueel Items Aangepast Actueel Items Aangepast Aangepast 
  Opbrengst    $902   -   $902  $792  -   $792  13.9% 
  Algemeen en     
   Administratief  393   -    393   350  19 a   331  18.7% 
  Promotie en 
   Marketing    209   -    209   219  -    219  (4.6%) 
  Gerechtelijke      
   Schikkingen    -    -    -    48  48 b   -    NM 
  Schenkingen    -    -    -    -  -    -    NM 
  Waardevermindering   
   en Aflossingen  25   -    25   27  -    27  (4.3%) 
  Totaal operationele   
   onkosten     627   -    627   644  67    577   8.8% 
  Operationele
   inkomsten    275   -    275   148  67    215  27.9% 
  Inkomsten uit 
   investeringen   34   -    34   16  -    16  112.5% 
  Overige inkomsten    
   (uitgaven)     -   -     -   18 (17) c   1   NM 
  Netto Inkomsten  193   -    193   106  33    139  38.8% 
  Winst Per 
   Aandeel     1.42   -   1.42  0.79 0.24   1.03  37.3% 
   
                          
  (USD miljoen)  Voor de negen maanden  Voor de negen maanden 
             eindigend op       eindigend op     YOY 
           30 september 2006    30 september 2005    Groei 
 
             Speciale         Speciale         
         Actueel  Items Aangepast Actueel Items Aangepast Aangepast 
 
  Opbrengst   $2,487   -   $2,487 $2,222  -   $2,222  11.9% 
  Algemeen en     
   Administratief 1,106   -   1,106   976  19 a   957  15.6% 
  Promotie en   
   Marketing    699   -    699   623  -    623  12.3% 
  Gerechtelijke      
   Schikkingen    23  23 b    -   48  48 b    -   NM 
  Schenkingen    400  395 d    5 e   -  -     -   NM 
  Waardevermindering   
   en Aflossingen  75   -     75   83  -     83  (10.0%) 
  Totaal operationele   
   onkosten    2,303  418   1,885  1,730  67   1,663  13.4% 
  Operationele 
   Inkomsten    184  418    602   492  67    559   7.7% 
  Inkomsten uit 
   Investeringen   84  (7) f   77   40  -     40  92.5% 
  Overige inkomsten     
   (uitgaven)     -   -     -   16 (17) c   (1)   NM 
  Netto Inkomsten   9  411 g   420   320  33    353  19.0% 
  Winst Per 
   Aandeel     0.07 3.04 g   3.11  2.37 0.24    2.61  19.0%     
 
 
  a Aanpassing om de verandering in de verrekeningsmethode voor de op cash 
   gebaseerde uitvoering van prestatiebeloningen weer te geven. 
 
  b Gerechtelijke schikkingen                       
 
  c Winsten uit schikking of contractueel dispuut 
 
  d Schenking in de vorm van gewone aandelen aan de MasterCard Foundation      
 
  e Schenking in cash aan de MasterCard Foundation          
 
  f Rente-inkomsten uit IPO-opbrengsten gereserveerd voor aflossingen         
 
  g Netto effect van belastingen op speciale posten is te verwaarlozen            
 
  NM = not meaningful (niet van belang)
 
  Afstemming op effectief belastingtarief 
                                     
                   GAAP             Non-GAAP  
               GAAP  Effectief Aandelen- Non-GAAP Effectief 
              Actueel Bel.tarief donatie  Aangepast Bel.tarief 
  Negen maanden eindigend op  
   30 september 2006: 
  Inkomsten voor 
   inkomstenbelasting    $224   95.9%   $395   $619  34.6% 
  Uitgaven Inkomstenbel.(1)  215             214 
  Netto Inkomsten      $ 9            $405 
 
  (1) De uitgaven inkomstenbelasting zijn berekend met en zonder de impact 
    van donatie in aandelen aan de Foundation. 

Voor meer informatie over deze afstemmingen verwijzen wij u naar MasterCard Incorporated's Form 8-K gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission op 1 november 2006.

Website: http://www.mastercard.com

BRON MasterCard Incorporated