Matrika Devkota benoemd tot winnaar van de 2e jaarlijkse Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award

10 Okt, 2013, 15:00 BST Van Museum Dr. Guislain

- Belgisch Museum en Janssen Research & Development, LLC, eren transformatieve activistische werkzaamheden van Devkota

GENT, België, 10 oktober 2013 /PRNewswire/ -- Matrika Devkota, de Nepalese oprichter van de organisatie Koshish, is gekozen als de winnaar van 2013 van de Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award voor zijn onvermoeibare inzet om stigmatisering te bestrijden, door mensen die lijden aan een psychische aandoening te empoweren om op te treden als hun eigen pleitbezorger. Het Dr. Guislain Award-programma is een gezamenlijk project van het Museum Dr. Guislain en Janssen Research & Development, LLC. Janssen biedt financiële steun en steun in natura voor het programma. De winnaar van de onderscheiding ontvangt een prijs van $50.000 dollar die moet worden gebruikt voor verdere werkzaamheden ter vermindering van maatschappelijk stigma over psychische gezondheid en aandoeningen van de hersenen.

"De Dr. Guislain Award vertegenwoordigt het werk van de pleitbezorgers voor geestelijke gezondheid wereldwijd om de vaak onzichtbare gevolgen van stigmatisering te bestrijden," aldus Siri Hustvedt, jurylid van de Dr. Guislain Award-selectiecommissie en auteur van een boek over haar eigen neurologische ziekte. "Devkota is een lichtend voorbeeld voor ons allen die hopen om stigmatisering te beëindigen, en we zijn verheugd om zijn belangrijke werk in de geestelijke gezondheidsgemeenschap te eren."

Dhr. Devkota richtte Koshish op in 2004, nadat hij de noodzaak erkende van een maatschappelijke ondersteuningsorganisatie die de rechten van patiënten met een psychische aandoening bevorderde. Het woord 'koshish' betekent in het Nepalees 'een inspanning leveren' en de organisatie levert een inspanning om psychische gezondheidsproblemen en psychosociale stoornissen in de mainstream te brengen. De organisatie fungeert vaak als lobbyist namens hen die lijden aan een psychische aandoening, en streeft ernaar om het beleid en de publieke perceptie rond deze condities te verbeteren, terwijl patiënten worden aangemoedigd om op te treden als hun eigen pleitbezorger.

"Het is lonend om te werken namens patiënten die geconfronteerd worden met significant stigma als gevolg van een psychische aandoening," verklaarde Devkota. "Door onze verschillende inspanningen hebben we het begin van ingrijpende wijzigingen aangebracht in de infrastructuur voor en het beleid ten aanzien van psychische aandoeningen in Nepal. Ik zie ernaar uit mijn werk voort te zetten en de rechten van degenen die met stigmatisering te maken hebben als gevolg van een psychische aandoening te bevorderen."

Koshish benadrukt ondersteuning op gemeenschapsniveau, waaronder een klinische, psychologische en sociale benadering voor de behandeling van psychische aandoeningen. De organisatie biedt een verscheidenheid aan diensten voor patiënten, inclusief een gemeenschapsgebaseerd zelfhulpprogramma, vervoersdiensten naar huis en een ondersteuningsprogramma voor gelijken. Koshish maakt ook gebruik van sociale media om boodschappen van belangenbehartiging en acceptatie te verspreiden voor patiënten die lijden aan een psychische aandoening.

Koshish is een niet-gouvernementele organisatie geregistreerd in het district van Kathmandu, met goedkeuring van de Nepal Social Welfare Council in 2008. NGO-steun voor psychische ziekte is cruciaal in Nepal, omdat minder dan 1 procent van de overheidsuitgaven bestemd is voor de behandeling van psychische aandoeningen.

"Dhr. Devkota's hartstochtelijke pleidooi voor mensen met een psychische aandoening heeft tastbaar verschil gemaakt voor patiënten die leven met aanzienlijke psychische ziekte in Nepal," gaf broeder Rene Stockman, algemeen directeur van het Museum Dr. Guislain, te kennen. "Zijn werk heeft patiënten de mogelijkheid gegeven om voor zichzelf op te komen en heeft bijgedragen aan betere publieke kennis over psychische ziekte."

De Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award is genoemd naar en eert de erfenis van Dr. Joseph Guislain (1797-1860), de eerste Belgische psychiater om wetenschappelijk onderbouwde behandeling voor patiënten met een psychische aandoening te bieden en een fervent pleitbezorger van patiënten. Zowel Museum Dr. Guislain als Janssen zijn organisaties met een rijk erfgoed en langdurige betrokkenheid bij onderzoek naar, behandeling van en onderwijs op het gebied van psychische aandoeningen. Al meer dan 25 jaar bestaat het Museum om het publiek voorlichting te geven over geestesziekten en de met de behandeling daarvan verband houdende misverstanden en vooroordelen te corrigeren.

Janssen's sponsoring van deze prijs geeft haar al meer dan 50 jaar durende inzet weer voor het helpen zoeken naar oplossingen voor patiënten met een psychische aandoening. De onderscheiding is een belangrijk onderdeel van het Healthy Minds-initiatief van de Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson. Dit initiatief heeft tot doel om de samenwerking tussen biotechnologische, farmaceutische en publieke partners aan te moedigen om de ontdekking van nieuwe therapeutische oplossingen voor ziekten en aandoeningen van de hersenen te versnellen, evenals de geestelijke gezondheidsgemeenschap en diverse belangenorganisaties en projecten te ondersteunen.

"Janssen is verheugd om het uitstekende educatieve werk en de belangenbehartiging van Matrika Devkota en zijn inzet voor de bestrijding van stigmatisering in verband met psychische ziekte in heel Nepal te erkennen," verklaarde Husseini K. Manji, MD, Global Therapeutic Area Head voor Neuroscience, Janssen Research & Development, LLC. "Dhr. Devkota is een voorbeeld van de beste kwaliteiten van pleitbezorgers wereldwijd die continu werken om mensen met hersenaandoeningen te helpen, een doel dat in lijn is met ons werk bij Janssen."

De prestaties van dhr. Devkota worden vandaag op World Mental Health Day gevierd tijdens een ceremonie in het Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai, India.

De ceremonie zal een speciale vertoning van de reizende tentoonstelling Breaking the Chains of Stigma omvatten. Deze tentoonstelling bevat een algemeen overzicht van de geschiedenis van de geestelijke gezondheid en een selectie van kunstwerken die gemaakt zijn door patiënten met een psychische ziekte.

Museum Dr. Guislain gaf de oproep tot kandidaatstelling voor de Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award uit op 24 januari 2013. Meer dan 40 nominaties werden ontvangen uit de hele wereld, waarna een jury van internationale pleitbezorgers voor geestelijke gezondheid en gerenommeerde instanties op het gebied overleg voerden om de winnaar te kiezen.

Over de Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award
Personen, organisaties of projecten over de hele wereld die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd wat betreft het omgaan met of het bevorderen van het bewustzijn ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg, komen in aanmerking voor de Dr. Guislain 'Breaking the Chains of Stigma' Award. De onderscheiding wordt toegekend aan een persoon (personen), organisatie of project die/dat:

  • op cultureel en/of sociaal vlak een uitzonderlijke bijdrage heeft (hebben) geleverd aan de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin;
  • een echte bijdrage heeft (hebben) geleverd aan het verminderen van stigma rond geestelijke gezondheidscondities;
  • de aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg heeft (hebben) bevorderd; en
  • dit allemaal heeft (hebben) gedaan met passie, creativiteit en innovatie.

De jury bestaat uit:

  • Lisa Appignanesi, de in Londen gevestigde auteur, voormalig president van de Engelse PEN, voorzitter van de trustees van het Freud Museum in Londen
  • Siri Hustvedt, essayist, romanschrijver en dichter
  • Dr. Steven Hyman, directeur van het Stanley Center for Psychiatric Research aan het Broad Institute of MIT & Harvard, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van One Mind for Research
  • Patrick Kennedy, voormalig Amerikaans congreslid en de mede-oprichter/mede-voorzitter van One Mind for Research
  • Dr. Alan Leshner, Chief Executive Officer van de Amerikaanse Vereniging voor de Bevordering van de Wetenschap
  • Dr. Bernard Sabbe, Professor medische psychologie en psychiatrie aan de universiteit van Antwerpen, en psychiater/psychotherapeut in Sint-Norbertus Psychiatrisch Ziekenhuis in Duffel

Over Museum Dr. Guislain
Het Museum Dr. Guislain werd opgericht in 1986 in Gent, België. De exposities van het Museum behandelen de geschiedenis van de psychiatrie in een permanente collectie en via een reeks halfjaarlijkse veranderende thematentoonstellingen. Het museum beschikt over een scala van psychiatrische foto's, twee eeuwen van uitgebreide archieven en een uitgebreide bibliotheek die een optekening is van de geschiedenis van de psychiatrie. Het Museum streeft er uitvoerig naar om het publiek voorlichting te geven over psychische ziekte en de met de behandeling daarvan verband houdende misverstanden en vooroordelen te corrigeren. Het Museum Dr. Guislain trekt jaarlijks 65.000 bezoekers.

Over Dr. Joseph Guislain
Dr. Joseph Guislain (1797-1860) was een gedreven activist voor patiënten met een psychische aandoening en de eerste Belgische psychiater om wetenschappelijk onderbouwde behandeling te bieden voor deze personen. Als gepassioneerd pleitbezorger voor mensen met een psychische aandoening werkte Dr. Guislain onvermoeibaar om op te komen voor de rechten van patiënten en te helpen bij het verbeteren van hun maatschappelijke positie. Hij doceerde en publiceerde uitgebreid over geestesziekten en genoot aanzienlijke erkenning door zijn tijdgenoten.

Voor meer informatie over de Dr. Guislain Award kunt u terecht op www.drguislainaward.org.

Contact:
Patrick Allegaert
Museum Dr. Guislain
+32 479.33.28.67
allegaert.patrick@gmail.com

BRON Museum Dr. GuislainGerelateerde links

http://www.drguislainaward.org