Matthew in Fractious Phrases

01 Dec, 2008, 07:30 GMT Van www.baucis.nl

GRONINGEN, Nederland, December 1 /PRNewswire/ --

- De logica en de wetenschapsgeschiedenis op semantisch niveau in de wereldliteratuur

Van de vier (canonieke) evangeliën heeft Het evangelie van Mattheüs destijds het meest in aanzien gestaan. Om die reden staat dit evangelie ook in het eerste deel van de serie 'wereldliteratuur tussen kunst en wetenschap' centraal.

Als de tekst van het evangelie van Mattheüs als uitgangspunt wordt genomen maar ook gebeurtenissen die in de periode waarin het evangelie is geschreven centraal hebben gestaan in het onderzoek worden betrokken, kan worden aangetoond dat eigentijdse (ook politiek-)wetenschappelijke ontwikkelingen (ook op semantisch niveau) in het evangelie terug te 'lezen' zijn.

De conclusie van de wetenschappelijke analyse wordt op de omslag van het boek als volgt samengevat:

Als het gaat om de beoordeling van de tekst, is die zowel 'profetisch' als 'bizar' te noemen: wanneer ook de 'gevolgen' van de 'Heilige Schrift' in het onderzoek worden betrokken. Dan moet geconcludeerd worden dat (in de relatie tussen goddelijke voorbestemming/ menselijke uitverkiezing) ook in de geschiedkundige werkelijkheid de paradox is gerealiseerd: op basis van deze (ook/ vooral op de eeuwigheid spottende) tekst is millennialang de (op de erfelijkheid gegrondveste) predestinatieleer niet alleen verkondigd, vervolgens in een theorie 'gevat' maar tenslotte ook meedogenloos uitgevoerd.

In de Engelse vertaling van het onderzoek (translation of section "Als het gaat om...meedogenloos uitgevoerd")

If we include the 'consequences' of the 'sacred scriptures' in the study, and in a judgement of the text, the Gospel can be called both prophetic and bizarre. Then we must conclude that (in the relationship between divine predestination and human election) the paradox is also manifest in historical reality: this text, which largely derides the eternal, has served as a foundation on which the doctrine of predestination, based on inborn qualities, has not only been preached for centuries, it has been embedded in a theory and, ultimately, has been mercilessly implemented.

Zowel de Nederlandse tekst als de Engelse vertaling kunnen volgens het 'printing on demand' principe worden besteld bij de uitgever/ auteur:

http://www.baucis.nl

BRON www.baucis.nl