MDS Nordion zal zijn installaties uitbreiden om binnen Europa te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar middelen die voor medische beeldvorming zijn bestemd.

21 Maa, 2007, 18:45 GMT Van MDS Nordion Van ,MDS Inc.

OTTAWA, Canada, March 21 /PRNewswire/ --

- Aansluitend bij een eerdere berichtgeving kan MDS Nordion nu aanvullend melden dat de nieuwe installaties te Fleurus (België) een leidende rol zullen spelen bij het leveren van Glucotrace(R) voor een expanderende markt.

MDS Nordion, één van de leidinggevende wereldleveranciers in zake medische isotopen en farmaceutisch-radioactieve producten m.b.t. moleculaire beeldvorming, investeert 5,8 miljoen US $ / 4,5 miljoen EUR om zijn productie-eenheden te Fleurus (België) uit te breiden, en hoopt op die manier te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar een medisch imagerymiddel dat kan worden gebruikt én voor het stellen van een diagnose én voor het behandelen van kankergevallen.

Het middel Fluorin-18 Fludeoxyglucose of Fdg wordt op de markt gebracht en verhandeld door MDS Nordion onder de naam Glucotrace(R). Glucotrace(R) wordt gebruikt binnen het kader van een uiterst verfijnde medische beeldvormingtechniek, m.n. PET, of tomografie met behulp van positronenemissies. Aangezien het aantal kankergevallen in Europa blijft stijgen wordt de PET-technologie altijd maar vaker toegepast om zowel kankergevallen op te sporen als om de evolutie van de behandelde patiënt op de voet te volgen.

Als farmaceutisch hulpmiddel voor het stellen van een voorlopige diagnose heeft Glucotrace(R) een beperkte levensduur. Het is bijgevolg van levensbelang over de vereiste capaciteit te kunnen beschikken om Glucotrace(R) met strenge inachtneming van de gewenste termijnen aan ziekenhuizen en klinieken te kunnen leveren

Dankzij bovenvermelde ontwikkeling zal MDS Nordion zijn klanten zowel in Frankrijk als in de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) kunnen bedienen.

"De nieuwe productie-eenheden zullen MDS Nordion de mogelijkheid verschaffen aan de groeiende vraag van zijn klanten te voldoen, alsook zijn huidige marktaandeel uit te breiden", aldus STEVE WEST, voorzitter van MDS Nordion. "Wij verplichten ons ertoe Glucotrace(R) op een extreem betrouwdbare manier te leveren aan de binnen Europa bij de medische beeldvorming betrokken gemeenschap.

Dankzij die investering en kapitaalverhoging zal MDS Nordion binnen de te Fleurus al bestaande installaties een groter productiecentrum creëren voor Glucotrace(R).

De investering zal tevens een optimalisering van de huidige capaciteiten in de hand werken. nl. dankzij een cyclotron met hogere productiemogelijkheden qua Fdg.

Op dit ogenblik produceert MDS Nordion Glucotrace(R) binnen het raam van een joint-venture met de Luikse Universiteit (ULg), ca. 80 km ten westen van Fleurus. Samen met de bestaande locatie binnen de Luikse Universiteit zullen de nieuwe installaties van MDS Nordion een belangrijke stijging toelaten van de voor Europa bestemde productiecapaciteiten, alsook de nodige productieflexibiliteit teweegbrengen om aan de groeiende vraag van de markt te kunnen voldoen.

De eerste producties van Glucotrace(R) in de nieuwe installaties te Fleurus zouden midden 2008 moeten starten. Glucotrace(R) geniet van de vereiste goedkeuringen en mag in heel Europa worden verkocht.

Omtrent MDS Nordion

MDS Nordion (www.mds.nordion.com) is één van de leidinggevende bedrijven in zake medische isotopen, bestralingen en aanverwante technologieën. Het gaat om een afdeling van MDS Inc.

(TSX:MDS)(NYSE: MDZ). MDS Inc. is m.b.t. de biologische wetenschappen een bedrijf van wereldformaat dat binnen zijn marktsegment producten levert en diensten verleent aan klanten die er gebruik van maken om medicijnen te ontwikkelen, om een diagnose te stellen of nog om ziektegevallen te behandelen. Wij zijn één der leidinggevende en belangrijkste prestatieplichtigen op het gebied van contractueel farmaceutisch onderzoek, medische isotopen voor moleculaire beeldvorming, radiotherapie en ontledingsmiddelen. MDS Nordion telt meer dan 5600 hooggekwalificeerde employés over 28 landen. Voor verdere informatie bezoek www.mdsinc.com of bel naar 001-888-MDS-7222, 24u/24u.

BRON MDS Nordion; MDS Inc.