Mecom breidt belang in wegener uit

21 Aug, 2007, 08:00 BST Van Mecom Group plc

LONDON, August 21 /PRNewswire/ -- Dit is een openbare mededeling van Mecom Group plc ingevolge artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (het "Bte"). Dit is geen openbare mededeling dat een openbaar bod wordt uitgebracht, maar een mededeling dat Mecom Group Plc haar belang in Koninklijke Wegener N.V. heeft uitgebreid.

Mecom Group plc ("Mecom") kondigt aan zij haar belang in Koninklijke Wegener N.V. ("Wegener") heeft uitgebreid van 23,7% tot 29,50% van de (certificaten van) gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van Wegener (de "Gewone Aandelen") door aankopen van Bestinver Gestion, SGIIC S.A. van in totaal 2.634.812 Gewone Aandelen tegen een prijs van EUR 17,50 per Gewoon Aandeel op maandag 20 augustus 2007.

Mecom is voornemens om eventueel meer Gewone Aandelen aan te kopen.

Zoals is aangekondigd in eerdere persberichten zal het openbaar bod van Mecom op alle uitstaande Gewone Aandelen uiterlijk op 28 augustus 2007 worden uitgebracht.

Disclaimer

Dit persbericht bevat geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige effecten in het kapitaal van Koninklijke Wegener N.V. Ingeval een dergelijk aanbod wordt gedaan, dan zullen de bijzonderheden daarvan in een biedingsbericht worden uiteengezet, dat alle voorwaarden van het aanbod zal bevatten, inclusief de wijze waarop het aanbod kan worden aanvaard. Het biedingsbericht worden alsdan kosteloos aan alle houders van effecten in het kapitaal van Wegener toegezonden.

Dit persbericht bevat geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige aandelen of andere effecten in het kapitaal van Mecom Group plc en hierop mag niet worden afgegaan, geheel of gedeeltelijk, in verband met het sluiten van enige overeenkomst terzake. Dit persbericht is geen prospectus en houders van certificaten van gewone aandelen in Koninklijke Wegener N.V. dienen geen aandelen in Mecom Group plc te nemen anders dan op basis van informatie in het prospectus en het biedingsbericht die te zijner tijd zullen worden gepubliceerd.

Dit persbericht bevat in het bijzonder geen aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige aandelen in het kapitaal van Mecom Group plc aan enige persoon in enige jurisdictie waar zo'n aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn en derhalve dienen personen die dit persbericht ontvangen zich op de hoogte te stellen van mogelijk van toepassing zijnde wet- en regelgeving in hun jurisdictie en deze in acht te nemen. In het bijzonder dient dit persbericht niet vanuit of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Italië of Japan te worden verspreid. Indien een bod wordt gedaan, zal het niet direct of indirect worden gedaan vanuit of in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Italië of Japan.

Dit persbericht verschijnt eveneens in het Engels. Dit is geen letterlijke vertaling van het Engelstalige persbericht. Bij verschillen prevaleert de Engelse versie.

BRON Mecom Group plc