MediaRing is tevreden met steun van adviseur Pacific Internet voor prijs aanbod

04 Jul, 2006, 15:44 BST Van MediaRing Ltd

NEW YORK, July 4 /PRNewswire/ --

- Spoort investeerders aan om voor de deadline van 10 juli aandelen aan te bieden

MediaRing Ltd (Bloomberg: MR SP, Reuters: MRNG.SI; "MediaRing"), een toonaangevende aanbieder van VoIP-telefoniediensten in Azië, heeft vandaag de bevinding van de onafhankelijke financieel adviseur van Pacific Internet ontvangen dat het aanbod van MediaRing om uitstaande aandelen van Pacific Internet ("PacNet") te verkrijgen voor $9,50 per stuk vanuit een financieel gezichtspunt eerlijk is en de aanbeveling door de raad van bestuur van PacNet dat aandeelhouders met een "korte termijn"-visie het aanbod aanvaarden. MediaRing benadrukte echter dat de aanbeveling door alle aandeelhouders zou moeten worden overwogen.

De herziene tenderaanbodprijs van MediaRing van $9,50 netto contant per aandeel betekent een premie van 47,1% bij de prijs van het aandeel PacNet op 24 februari, de laatste handelsdag op de Nasdaq voordat MediaRing zijn intentie aankondigde om het aanbod te doen, en een premie van 19,5% bij de sluitingsprijs van PacNet op 21 juni, de dag voordat MediaRing de prijs van zijn aanbod herzag.

Chief Executive Officer, Khaw Kheng Joo, verklaarde: "Dit is een bevestiging van de prijs van ons aanbod. We hebben altijd gezegd dat aandeelhouders van PacNet worden geconfronteerd met een keuze tussen een buitengewoon royaal aanbod en een ongetoetst businessplan, waarvan de succesvolle uitvoering afhankelijk is van risico's en onzekerheid. In feite zou de positieve aanbeveling van de bestuursraad van PacNet door alle aandeelhouders moeten worden overwogen en aangenomen."

Dhr. Khaw vervolgde: "We sporen de aandeelhouders van PacNet aan om de volgende belangrijke punten serieus te overwegen en ons aanbod te aanvaarden:

- MediaRing doet een royaal contant aanbod, terwijl het businessplan van PacNet nog steeds niet getoetst is, er jaren over zal doen om substantiele opbrengsten te genereren en waarbij succes niet is verzekerd.

- PacNet bleef terughoudend met het verschaffen van bijzonderheden over wanneer lange-termijninvesteerders voor hun geduld zullen worden beloond.

- PacNet begeeft zich in zeer concurrerende markten vol risico's. Aandeelhouders moeten zichzelf afvragen of PacNet de capaciteit heeft om hun plannen te verwezenlijken.

- Er zijn nog altijd geen alternatieve aanbiedingen of concrete voorstellen beschikbaar voor alle aandeelhouders. Het premie-aanbod van MediaRing is het enige ter tafel gebrachte aanbod.

- Er is geen garantie dat aandelen van PacNet op de huidige prijsniveaus zullen blijven en niet zullen dalen als ons herziene aanbod eenmaal verloopt."

MediaRing herhaalde dat de huidige prijs van zijn aanbod definitief is en niet zal worden herzien(1) en spoorde investeerders aan om hun aandelen aan te bieden voor de deadline van 17.00 uur Eastern Standard Time op 10 juli.

Deze publicatie is noch een aanbod tot aankoop noch een verzoek voor een aanbod om waardepapieren te verkopen. De verzoeken en het aanbod voor de aankoop van gewone aandelen PacNet worden alleen gedaan volgens een Aanbestedingsverklaring op Schedule TO (inclusief het Aanbod tot Aankoop, Brief van Overbrenging en andere gerelateerde gegevens met betrekking tot het tenderaanbod), ingediend bij de SEC door MediaRing op 12 mei 2006. Houders van aandelen PacNet zouden nauwkeurig de Aanbestedingsverklaring (en gerelateerde gegevens) moeten lezen, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, omdat dat belangrijke informatie bevat. Houders van aandelen PacNet en investeerders kunnen gratis exemplaren met die gegevens (en alle andere documenten die MediaRing bij de SEC heeft ingediend) downloaden op de website van SEC op www.sec.gov, of van D.F. King & Co., Inc, de Information Agent voor het aanbod.

De Directors van MediaRing (inclusief diegenen die uitgebreid toezicht op deze publicatie kunnen hebben overgedragen) hebben alle redelijke zorgvuldigheid in acht genomen om er zeker van te zijn dat de feiten, die in deze publicatie zijn vermeld, eerlijk en precies zijn en dat er geen essentieel feit uit deze publicatie is weggelaten en dienovereenkomstig aanvaarden zij gezamenlijk en afzonderlijk verantwoordelijkheid.

Waar informatie werd gehaald uit gepubliceerde of anderszins openbaar beschikbare bronnen (inclusief, zonder beperking, informatie met betrekking tot PacNet), is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Directors van MediaRing om er door redelijke navraag zeker van te zijn dat zulke informatie nauwkeurig en correct uit zulke bronnen werd gehaald of, wat het geval kan zijn, nauwkeurig werd weergegeven of gereproduceerd in deze publicatie.

Over MediaRing

Met kantoren in Singapore, Cambodja, Sjanghai, Peking, Hong Kong, Indonesië, Japan, Maleisië, Taiwan en Sunnyvale (VS) is MediaRing een toonaangevende pure-play speler op het gebied van internettelefonie in Azië en bezit een groeiend deel van de wereldwijde VoIP-markt. Door zijn sterke technologische mogelijkheden en zijn uitgebreide distributienetwerk brengt MediaRing voicediensten van hoge kwaliteit naar carriers, ondernemingen, serviceproviders en consumenten met zijn brede reeks dienstenaanbiedingen. Zijn extensieve partnerschappen met carriers over de hele wereld maken gesprekstotstandbrengingen wereldwijd mogelijk. Als pionier in VoIP-diensten met unieke eigendomstechnologie haalt MediaRing meer dan 95% van zijn inkomsten buiten Singapore.

Over Pacific Internet

Gebaseerd op zijn publieke dossiers is Pacific Internet Limited de grootste serviceprovider voor internetcommunicatie in het Aziatische en Pacifische gebied wat betreft het geografische bereik, die onafhankelijk is van telefoonmaatschappijen. PacNet is direct aanwezig in Singapore, Hong Kong, China, de Filipijnen, Australië, India, Thailand en Maleisië. PacNet levert een uitgebreide reeks data-, voice- en videodiensten aan zowel zakelijke ondernemingen als consumenten.

(1) Krachtens toepasbare regels en reguleringen heeft MediaRing geen toestemming om het aanbod verder te herzien en/of het aanbod na 11 juli nog te verlengen, tenzij er een concurrerend aanbod is en/of met de toestemming van de Singapore Securities Industry Council. MediaRing behoudt het recht om zijn aanbod te verlengen en/of te herzien in geval van een concurrerend aanbod.

BRON MediaRing Ltd