Mediasite Webcasting Platform gebruikt om Ontwerpsessies voor het Europees Space Agency te documenteren

01 Feb, 2012, 02:02 GMT Van Sonic Foundry, Inc.

AMSTERDAM, February 1, 2012 /PRNewswire/ --


Gelijktijdige Designdienst neemt de sessies op ter controle

(ISE booth #3A120) - Sonic Foundry, Inc. (NASDAQ: SOFO), de vertrouwde marktleider voor bedrijfs webcasting en lecture capture, kondigde vandaag aan dat zijn Mediasite webcasting platform gekozen werd door de gelijktijdige designdienst (CDF) om de kwaliteit en consistentie van de kennisdesignsessies voor het Europees Space Agency (ESA) te verbeteren.

De gelijktijdige designdienst (CDF) is aeen state-of-the-art dienst uitgerust met een network van computers, multimedia toestellen en softwaretools, die een team van deskundigen uit verschillende disciplines toelaten om de gelijktijktijdige engineering method toe te passen om toekomstige ruimtemissies uit te tekenen.

Opgericht in 1998, is CDF een essentieel onderdeel van ESA's interne missiebeoordelingsproces, met meer dan 150 ruimtemissiestudies voltoid en het houden van talrijke presentaties en workshops voor nationale ruimteagentschappen, -industries en -academies. Na versceidene pogingen om een interne oplossing te ontwikkelen voor het opnemen van presentaties, koos CDF Mediasite voor haar geautomatiseerd webcasting platform en robuuste beheerssysteem voor inhoud.

"Onze besluitvorming gebeurt in harmonie en omvat alle vooruitzichten. Dit vereist samenwerking en interactiviteit tussen de verschillende technische diensten," zei John Gunner, gelijktijdige infrastructuur en communicatie-technieker voor CDF. "Het opnemen van de waardevolle 'mediagesprekken' tussen deze diensten verbetert het begrip van het totale systeemdesign. Mediasite, een waardevol mediakennis beheerssysteem verbetert verder nog de kwaliteit en consistentie van de output van de CDF."

Teams van deskundigen van de dienst ruimte-engineering werken eraan om gelijktijdig engineeringmethodes om toekomstige ruimtemissies te ontwerpen en tegelijk te voorzien in een collaboratieve, gezamenlijke en simultane engineeringswerkomgeving.

"Het beschikbaar hebben van de Mediasite inhoud van alle sessies verzekert dat er een permanent bestand wordt bewaard voor toekomstige uitleg en herziening," zei John Gunner.  "Tot dusver is de respons van het kernteam van CDF zeer positief, en geruiken de ploegleiders de inhoud regelmatig om hen te helpen de ontwerpkeuzes te begrijpen en als consistentiecontrole."

ESA heft reeds aangetoond dat verbeterde kwaliteit in de vroege stadia van een ruimtemissie de kosten doorheen de gehele ontwikkelingscyclus verminderen en sinds de lancering van het CDF-mediasiteprogramma in Augustus, heeft het nu de mogelijkheid om de beslissingen en afwegingen gemaakt tijdens de conceptuele fase van een design.

"Waardevolle media zullen een bron van onschatbare waarde zijn bij missieontwerpen, een leerhulp voor toekomstige ploegleden, en een bron voor het opleiden van ploegleiders die een sleutelonderdeel zijn van het gelijktijdige engineeringproces hier bij ESA," zei John Gunner. "Mediasite inhoud is reeds gebruikt om het gelijktijdige engineerinproces te tonen aan bezoekers van het CDF."

Voor het gebruik van Mediasite, werden sommige van CDF's inhoud niet opgenomen. The CDF plant om een process te ontwikkelenom alle opnames te catalogiseren en indexeren om een effectief kennisbeheer voor gebruikers van het CDF te verzekeren.

"Het is lonend om niet enkel de uitbreiding van de ontwerpkennisbibliotheek, gecreeerd door het Europese  Ruimteagentschap te steunen, maar ook de baanbrekende manieren waarop ze de samenwerking, communicatie en efficiëntie verhogen," zei Gary Weis, CEO van Sonic Foundry. "Sonic Foundry is er trots op een onderneming van dit bedrijf als partner te hebben omdat zij hun missie vooruithelpen."

Over het Europees Ruimteagentschap

Het Europees Ruimteagentschap is Europa's toegang tot de ruimte. Haar missie is om vorm te geven aan de ontwikkeling van Europa's ruimtemogelijkheid en te verzekeren dat investeren in de ruimte voordelen blijft opleveren voor de inwoners van Europa en de wereld.

Over Sonic Foundry®, Inc.

Sonic Foundry (NASDAQ: SOFO, http://www.sonicfoundry.com) is de vertrouwde marktleider voor bedrijfswebcasting en lecture capture, die videocommunicatie-oplossingen voor opleidingen, zaken en overheden leveren. Aangedreven door het gepatenteerde Mediasite webcasting platform en Mediasite Events group, de onderneming machtigt mensen om de manier waarop ze online communiceren te transformeren, video webcasts om tijd en ruimte te overbruggen, onderzoek te bespoedigen en prestaties te verbeteren. Product- en dienstennamen hierin genoemd zijn handelsmerken van Sonic Foundry, Inc. of hun respectievelijke eigenaars.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn, kunnen vooruitziende verklaringen zijn.  Omdat zulke vooruitziende verklaringen risico's en onzekerheden inhouden, kunnen feitelijke resultaten verschillen van deze uitgedrukt of geïmpliceerd in zo'n vooruitziende verklaringen. Factoren die kunnen veroorzaken dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen omvatten, maar zijn niet beperkt tot onzekerheden horende bij de voortgezette marktaanvaarding van Sonic Foundry's producten, haar mogelijkheid om met success aanzienlijke inkomsten te verwerven van mediadiensten en/of systemen, het effect van nieuwe concurrenten in de markt, integratie van verworven zaken en andere risicofactoren die van tijd tot tijd worden geïdentificeerd in de ingediende rapporten bij de Veiligheids- en Uitwisselingscommissie.

BRON Sonic Foundry, Inc.