MELDING VAN TERUGGEROEPEN PRODUKT: SEVERIN roept een bepaald aantal elektrische waterkokers terug omwille van mogelijk brandgevaar

26 Aug, 2004, 12:10 BST Van Severin

SUNDERN, Germany, August 26 /PRNewswire/ -- SEVERIN, fabrikant van elektrische huishoudelijke apparatuur, roept elektrische waterkokers terug met modelnummers WK 3480, WK 3481, WK 3484, WK 9658 en WK 9659, die specifieke codes BQ, CQ en DQ vertonen voor de produktiemaanden van februari, maart en april 2004.

Deze specifieke modellen bevatten een defect onderdeel (afkomstig van een andere fabrikant), dat het apparaat moet uitschakelen in geval van oververhitting. De goede werking van dit onderdeel kan niet verzekerd worden. Vermits gebruikers dikwijls de ketel aanzetten zonder te kijken of hij gevuld is met water, zou het defecte onderdeel kunnen leiden tot oververhitting of zelfs zou de ketel kunnen in brand schieten, met het bijkomende gevaar van rook en vlammen. Daarom roept SEVERIN de hierboven vernoemde modellen terug.

Het vermogenetiket met de relevante informatie erop kan gevonden worden onderaan het apparaat. Het modelnummer, bestaande uit een combinatie van zes letters en cijfers (bv. WK 3480), vormt de eerst lijn van dit etiket. De produktiecode bevindt zich onderaan rechts van het etiket. Elektrische ketels met modelnummers die verschillen van de hierboven aangeduide nummers zijn niet betrokken bij deze terugroeping en kunnen verder zonder enig gevaar gebruikt worden.

SEVERIN dringt er bij alle eigenaars van een elektrische ketel met het bepaalde modelnummer en de specifieke produktiecode op aan om het apparaat van nu af aan niet meer te gebruiken, de stekker te verwijderen uit het stopcontact en het (gratis) terug te zenden naar SEVERIN Service.

  
  N.V. DANCAL S.A.
  Bavikhoofsestraat 72
  8520 Kuurne
  Tel: +32-(056)-71-54-51
  Fax: +32-(056)-70-04-49

Het apparaat zal onderzocht worden door onze Klantendienst, het defecte onderdeel zal vervangen worden en het apparaat zal gratis naar u teruggestuurd worden.

Meer informatie kan bekomen worden via het Internet bij www.severin.com

BRON Severin