Methanol fabriek in Delfzijl overgenomen voor biomethanol productie

02 Nov, 2006, 18:55 GMT Van Econcern

UTRECHT, Holanda, November 2 /PRNewswire/ -- BioMethanol Chemie Holding (BV), een consortium van Econcern, de NOM, OakInvest, Ir. S. Doorn en Ir. P. Hamm, is de nieuwe eigenaar van de methanol fabriek in Delfzijl. Na enkele aanpassingen zal de fabriek voor de productie van biomethanol gebruikt worden.

Markt voor biobrandstof groeit snel

De te produceren biomethanol van BioMethanol Chemie Holding draagt bij aan het behalen van de Europese richtlijn, die bepaalt dat in 2010 5,75% van het totaal aan transportbrandstof uit biobrandstoffen moet bestaan - een aandeel dat nu nog geen 2% bedraagt. Ad van Wijk, CEO van Econcern, licht toe: "De markt voor biobrandstoffen is een snelgroeiende markt, niet alleen als gevolg van de Europese verplichting maar ook vanwege hoge olie- en gasprijzen. We zijn zeer verheugd dat wij met deze fabriek een substantiële bijdrage kunnen leveren aan deze groei".

BioMethanol Chemie Holding

Paul Hamm, mede-initiator van het consortium en tijdelijk CEO van BioMethanol Chemie Holding, legt uit: "De fabriek zal zo snel mogelijk opgestart worden, aanvankelijk met de productie van fossiele methanol. In de komende negen maanden worden de benodigde aanpassingen doorgevoerd en zal de fabriek alleen nog maar biomethanol produceren, waarmee het 's werelds eerste biomethanol fabriek zal zijn. In de eerste fase wordt er 100 kT biomethanol geproduceerd, wat in de daaropvolgende fases aanzienlijk zal toenemen."

Ed van de Beek, executive vice president van de NOM, verklaard: "Ik ben erg blij met de heropening van de fabriek. Dit betekent niet alleen het behoud van belangrijke chemische industrie in Nederland, maar het feit dat de fabriek biomethanol gaat produceren draagt ook aanzienlijk bij aan de ontwikkeling van duurzame energie in Noord-Nederland, ook wel bekend als het 'Energy Valley'concept."

Noot voor de redactie:

Econcern (www.econcern.com)

Econcern is de holding waartoe Ecofys, Ecostream, Evelop en Ecoventures behoren. De missie van deze Europese bedrijven is 'een duurzame energievoorziening voor iedereen'. Econcern levert unieke projecten en innovatieve diensten en producten voor een duurzame energievoorziening. De holding is met zo'n 450 werknemers actief in dertien landen. Econcern is één van Europa's 500 snelst groeiende bedrijven.

N.V. NOM

De NOM verstrekt risicodragende financiering en participeert in Noord-Nederlandse bedrijven, biedt begeleiding bij investeringen, subsidies en locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. De NOM heeft ruim EUR 90 miljoen geïnvesteerd in circa 130 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, FrÅ-slan of Drenthe.

OakInvest

OakInvest beheert de private equity activiteiten van een aantal industriële families in de Benelux en doet dit in samenwerking met Praxis, een toonaangevend multi-client family office gevestigd in België (www.praxisnv.be). De investeringsstrategie van OakInvest is het handelen over industrieën en diverse investeringen, als een goed geïnformeerde financiële partner. OakInvest investeert bij voorkeur naast andere private equity en industriële spelers die zich onderscheiden door een sterke visie op het proces van waardecreatie binnen hun aandachtsmarkten.

Ir. Sieb Doorn

Doorn begon zijn loopbaan bij Akzo in 1970 en vervulde daar vele functies binnen de technologie en research. In 1974 en 1978 was hij ondermeer lid van het start up team van de methanolfabrieken. Bij Akzo Nobel eindigde hij zijn loopbaan als manager technologie bij Twaron Products. Thans heeft hij zijn eigen firma: Wendelin b.v., die actief is in kunststoffen, onderzoek en ontwikkeling op chemisch en agrarisch gebied voor derden en de teelt en export van tulpenbollen, een hobby die professioneel werd.

Ir.Paul L.A.Hamm

Ir Hamm startte zijn carrière als Delft's Chemisch Technoloog in de papierindustrie in 1972. Na 5 jaar werd hij bestuurder van een kleine machineproducent, welk bedrijf hij in de loop van 20 jaar, als directeuraandeelhouder uitbouwde tot een wereldbedrijf. In 1997 startte Ir. Hamm bij DSM en werd daar aangesteld als business groep directeur, verantwoordelijk voor een breed pakket van business, waaronder ook de representatie van DSM als boardlid in "Methanor", een VOF waar DSM 1 van de drie partners was. In 2004, verliet Paul Hamm DSM om zijn industriële activiteiten, als investeerder en als consultant, weer op te pakken, onder andere als voorzitter van het Nederlandse Energie Transitie Platform voor Groen Basismateriaal (een platform georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken).

BRON Econcern