Microfinanciën: Het einde van El Dorado voor investeerders?

05 Maa, 2010, 08:00 GMT Van PlaNIS

PARIJS, March 5, 2010 /PRNewswire/ -- PlaNIS, een entiteit van PlaNet Finance Group toegewijd aan het adviseren van SRI (Socially Responsible Investment (sociaal verantwoordelijke investeringsfondsen, heeft opgemerkt dat de sector microfinanciën de laatste eeuw haar voordeel heeft gedaan van een aanhoudende groei door een verhoogde belangstelling van vele internationale investeerders. In 2008 zijn de Europese fondsen activa, toegewijd op microfinanciën, met 31% gegroeid dankzij privé-investeerders en openbare entiteiten.

In 2009, in een economisch lastige omgeving beschadigd door de crisis, zijn de SRI-fondsen die toegewijd zijn aan microfinanciën, het werven van hun fondsen blijven uitbreiden, met een volumegroei van 16% als resultaat (een uitmuntend cijfer in vergelijking met de creditpost management markt). Tegenwoordig vertegenwoordigen de SRI Europese fondsen meet dan 6 miljard Amerikaanse dollar.

Ondanks dat zijn de verdiensten voor SRI-fondsen toegewijd aan microfinanciën in 2009, in tegenstelling tot voorgaande jaren, sterk afgenomen tot een ratio tussen de 1,74% en de 2,31%, wat daarvoor een gemiddelde van 4% was.

Deze resultaten kunnen worden uitgelegd door:

- Een verhoogd krediet/gerelateerd risico: openstaande betalingen gerelateerd aan een hoog risico portfolio, gegenereerd door het niet terugbetalen van kredieten dat in bepaalde gebieden tot 20% bedroeg.

Dit alles heeft ertoe geleid dat sommige fondsen erg weinig toevoer hebben gekregen.

- De groeiende overliquiditeit van verschillende microfinanciën fondsen, leidend naar de verlaging van hun opbrengst: vertraging van MFI's ontwikkeling, gecombineerd met een meer gereguleerd kredietbeleid, heeft geleid tot de verlaging van hun financiële vraag. Momenteel schat PlaNIS de totale niet gebruikte liquiditeit op 1 miljard Amerikaanse dollar, wat ongeveer 20% van het bezit onder management vertegenwoordigt.

- Volatiliteit plaatselijke valuta

Daarom dienen SRI-fondsen in microfinanciën voorzichtig te zijn vooraleer te investeren en dienen ze met specialisten te werken om de risico's te matigen.

Ondanks de lastige marktomstandigheden is PlaNIS in staat geweest goede resultaten te behouden in 2009. Haar portfolio is met ongeveer 30% uitgebreid (van 119M USD tot 153M USD) en met een gemiddelde opbrengst van de financieringsprogramma's in vergelijking met de geadviseerde fondsen is het uitgekomen op ongeveer 9%.

Deze resultaten komen voort uit haar grote mogelijkheid wat betreft besteding, haar hoge niveau van expertise over de markt en haar portfolio dat is samengesteld uit veelbelovende MFI's.

NIEUWS :

PlaNIS is een partner van MicroFinancial Services World. Georganiseerd door Hanson Wade en voorgezeten door Xavier Reille van CGAP, is MicroFinancial Services World de grootste verzameling van beoefenaars van microfinanciën en sociaal verantwoordelijke investeerders in Europa. Het congres zal van 10 tot 12 mei 2010 plaatsvinden in Amsterdam.

Website: http://www.mfs-world.com

Over PlaNIS:

In 2009 bereikte PlaNIS 300 MFI's in 40 countries. 70 Investeringsvoorstellen werden opgesteld en bijna 50 miljoen Amerikaanse dollar werd uitgeleend aan MFI's. PlaNIS adviseert momenteel 9 microfinanciën fondsen en beheert een portfolio ter waarde van 153 miljoen Amerikaanse dollar, verdeeld over 75 MFI's in 30 landen, waarvan 4 van deze fondsen worden beheerd door responsAbility, de belangrijkste partner van PlaNIS.

PlaNIS is onderdeel van PlaNet Finance Group en heeft de mogelijkheid om haar voordeel te doen van de 13 jaar ervaring en expertise op het gebied van microfinanciën.

http://www.planetfinancegroup.org

    
    MicroFinancial Services World
    Charlotte Whewell
    charlotte.whewell@hansonwade.com
    +44(0)20-3141-8700

BRON PlaNIS