Microfinanciering: Investeringen met een sociaal rendement

12 Jun, 2008, 09:00 BST Van Oikocredit

HYDERABAD, India, June 12 /PRNewswire/ --

- 32e algemene jaarvergadering Oikocredit in Hyderabad

Tijdens de 32e algemene jaarvergadering van Oikocredit - wereldwijd een van de toonaangevende financiers van de microkredietsecetor - is besloten dat voor het 15e opeenvolgende jaar Oikocredit een dividend van 2% aan haar leden zal uitkeren. Voor wie dit vergelijkt met de hogere uitkeringen die sommige nieuwe microkredietfondsen beloven, kan dit verrassend zijn.

Investeerders kiezen echter voor Oikocredit vanwege haar sociale visie en ontvangen graag een bescheiden financieel rendement naast het hoogste sociale rendement. Oikocredit is opgericht als vereniging met winstoogmerk, maar niet met het doel de hoogste winst voor haar aandeelhouders te realiseren; het voordeel is eerder voor Oikocredits projectpartners, zoals microfinancieringsinstellingen en landbouwcoöperaties. Zo heeft Oikocredit het huidige succesvolle en duurzame niveau kunnen bereiken. De duurzame groei is ook terug te zien in de belangrijkste cijfers van 2007: 135 miljoen euro is uitbetaald aan nieuwe projecten en Oikocredit heeft een totaal uitstaand kapitaal van 277 miljoen euro.

Ondanks een indrukwekkende toename van 22% van Oikocredits netto-kaptiaalinstroom en een totaal ledenkapitaal van 319 miljoen euro in 2007, blijft de vraag naar krediet sneller groeien dan het aanbod. Naarmate de microfinancieringsinstellingen duurzamer worden en ze meer mensen met kleine leningen bereiken, neemt ook de behoefte aan kapitaal van de sector toe. Een toename van de fondsen is niet alleen noodzakelijk om aan deze vraag te voldoen, maar is ook nodig om de ontwikkeling van instrumenten te bekostigen die de sociale prestaties van de sector meten en controleren. Voor Oikocredit is en blijft het meten van de sociale prestatie en het controleren van de sociale visie en de werkelijke impact van haar partners de hoogste prioriteit.

India, roepie-leningen om risico's met wisselkoersen te vermijden

Oikocredit is al meer dan twintig jaar in India actief. In 2004 richtte Oikocredit een plaatselijke dochteronderneming op: Maanaveeya Holdings & Investments (P) Ltd. Vanaf dat moment kan Oikocredit in India ook roepie-leningen verstrekken. Het grote voordeel van een roepie-lening ligt bij de leners: zij hoeven hierdoor niet meer de wisselkoersrisico's te dragen. In de afgelopen vier jaar heeft Oikocredit een portefeuille opgebouwd van 32 microfinancieringspartners met een uitstaand kapitaal van 1,60 miljard roepies (26 miljoen euro). Momenteel onderzoekt Maanaveeya de mogelijkheid andere bedrijven zoals fair trade-organisaties aan te spreken.

Fair trade en microfinancieringen

Oikocredit gaat verder dan alleen microfinancieringen en verschaft ook diensten voor organisaties die zich op werkende arme mensen richten. Naast landbouwcoöperaties steunt Oikocredit ook fair trade-organisaties en -producenten. Tijdens de algemene ledenvergadering namen leden deel aan een levendig debat waarin de relatie tussen fair trade en microfinanciering werd onderzocht: een onderwerp dat vooral interessant is in de Indiase context waar de microfinanciering bloeit, terwijl juist in de fair trade-sector gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden in India.

Oikocredit: particulier kapitaal voor ontwikkeling

Oikocredit, vandaag de dag door de CGAP erkend als een van de grootste particuliere fondsen voor microfinancieringen, is een coöperatieve financiële instelling. Oikocredit biedt leningen of investeringskapitaal voor microfinancieringsinstellingen, coöperaties en kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden, gericht op het financieren van ontwikkeling. Oikocredit wordt gefinancierd met particulier vermogen van individuen en organisaties die investeren in aandelen Oikocredit. Directe leden van de coöperatie zijn kerken en organisaties die aan kerken gelieerd zijn, projectleden en de steunverenigingen van Oikocredit. Individuen investeren via een steunvereniging.

BRON Oikocredit