MICROS rapporteert resultaten fiscaal derde kwartaal 2006

28 Apr, 2006, 19:44 BST Van MICROS Systems, Inc.

COLUMBIA, Maryland, April 28 /PRNewswire/ --

- Recordinkomen derde kwartaal, netto-inkomen en WA

MICROS Systems, Inc. (Nasdaq: MCRS), een toonaangevende leverancier van informatie systemen voor de horeca en kleinhandel, kondigde vandaag de resultaten aan van het fiscale derde kwartaal van 2006, dat eindigde op 31 maart 2006.

  
  FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN
  
  -- Vanaf het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2006 heeft MICROS de 
    Verklaring van Financiële Boekhoudnormen No. 123(R) ("FASB 123R"), 
    "Op aandelen gebaseerde betalingen," geïmplementeerd, die op 1 juli 
    2005 van kracht werden. De verklaring vereist dat bedrijven de 
    verwachtingswaarde van toelagen uitgeven, die zijn gemaakt onder 
    aandelenoptieprogramma's over de looptijdperiode van de aandelen. De 
    uitgave is niet een contante transactie. Het bedrijf nam de 
    transitiemethode "Aangepaste prospectieve aanvraag" aan, die niet 
    resulteert in een herformulering van eerder uitgegeven financiële 
    verklaringen. MICROS zal zijn netto-inkomsten en -verdiensten 
    rapporteren per aandeel gedurende het fiscale jaar 2006 op beide 
    principes van Algemeen Aanvaarde Boekhoudnormen ("GAAP") (die ook de 
    op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging bevatten, wat de 
    niet-contante uitgaven van aandelenopties vertegenwoordigt) en 
    non-GAAP (die niet de op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging 
    bevatten, wat de niet-contante uitgaven van aandelenopties 
    vertegenwoordigt), om de analyse van de onderneming en betekenisvolle 
    vergelijkingen tussen periodes te vergemakkelijken.

  -- Inkomen voor het kwartaal was US$171,1 miljoen, een toename van 
    US$17,8 miljoen, of 11,6%, over dezelfde periode afgelopen jaar.

  -- Netto-inkomen GAAP voor het kwartaal was US$15,6 miljoen. 
    Netto-inkomen GAAP voor de periode van negen maanden was US$42,2 
    miljoen.

  -- WA GAAP voor het kwartaal, per verwaterd aandeel, was US$0,38. WA 
    GAAP voor de periode van negen maanden, per verwaterd aandeel, was 
    US$1,04.

  -- Netto-inkomen voor het kwartaal, voor de op aandelen gebaseerde 
    uitbetalingsmachtiging, een non-GAAP-maatregel, was US$17,8 miljoen, 
    een toename van US$3,6 miljoen, of 25,5% over dezelfde periode een 
    jaar eerder. Netto-inkomen voor de periode van negen maanden, voor de 
    op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging, was US$47,2 miljoen, 
    een toename van US$11,6 miljoen, of 32,6% over dezelfde periode een 
    jaar eerder.

  -- WA voor het kwartaal, per verwaterd aandeel, voor de op aandelen 
    gebaseerde uitbetalingsmachtiging, een non-GAAP-maatregel, was 
    US$0,44, een verhoging van US$0,09, of 25,7% over dezelfde periode een 
    jaar eerder. WA voor de periode van negen maanden, per verwaterd 
    aandeel, voor de op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging, was 
    US$1,16, een verhoging van US$0,26, of 28,9% over dezelfde periode een 
    jaar eerder.

  -- De financiële resultaten van MICROS waren de Bedrijfsdocumentatie voor 
    het derde fiscale kwartaal.

Tom Giannopoulos, Chairman en CEO van MICROS, verklaarde: "We zijn verheugd met onze uitvoering en met het aantal nieuwe contracten met klanten, die zijn getekend in alle delen in het kwartaal. We kijken uit naar een sterk vierde kwartaal, aangezien we ons richten op een recordjaar wat betreft opbrengsten en inkomsten."

De richtlijn van MICROS voor het fiscale vierde kwartaal van 2006, dat eindigt op 30 juni 2006, is voor opbrengsten tussen US$180,0 miljoen en US$185,0 miljoen, en non-GAAP-netto-inkomen, exclusief de huidige beraamde op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging voor het vierde fiscale kwartaal, tussen US$20,5 miljoen en US$21,2 miljoen. Richtlijn voor GAAP-netto-inkomen is tussen US$18,8 miljoen en US$19,5 miljoen.

Richtlijn voor het fiscale jaar 2006, dat eindigt op 30 juni 2006, is verhoogd voor opbrengsten, zodat dat ligt tussen US$667,0 miljoen en US$672,0 miljoen en verhoogd voor non-GAAP-netto-inkomen, exclusief de huidige beraamde op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging voor het fiscale jaar, zodat dat ligt tussen US$67,7 miljoen en US$68,4 miljoen, of non-GAAP-inkomen per verwaterd aandeel tussen US$1,66 en US$1,68. Richtlijn voor GAAP-netto-inkomen is verhoogd, zodat dat ligt tussen US$60,6 miljoen en US$61,3 miljoen, of verdiensten per verwaterd aandeel van US$1,50 tot US$1,51.

Om de geconsolideerde financiële verklaringen, die zijn gepresenteerd in overeenstemming met GAAP, aan te vullen, presenteert het Bedrijf de netto-inkomsten en -verdiensten van MICROS per verwaterd aandeel, voor de op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging, wat de niet-contante uitgaven aandelenopties zijn. Deze non-GAAP-presentatie van netto-inkomsten en -verdiensten per aandeel werd geleverd om het begrip te verhogen van de historische financiële prestatie van het Bedrijf en de perioden te vergelijken. Het Bedrijf gelooft dat deze presentatie nuttige informatie levert.

Het aandeel van MICROS wordt verhandeld via NASDAQ onder het symbool MCRS. Sommige niet op historische feiten gebaseerde verklaringen hierin zijn vooruitziende verklaringen die betrekking hebben op risico's en onzekerheden. Voorbeelden van een vooruitziende verklaring zijn de verklaringen in de paragrafen waar MICROS richtlijnen aangeeft voor het fiscale vierde kwartaal van 2006, dat eindigt op 30 juni 2006, en zijn fiscale jaar 2006, dat eindigt op 30 juni, 2006, en het citaat van dhr. Giannopoulos. MICROS is ondergeschikt aan, onder andere, de volgende onzekerheden en risico's: vraag naar producten en aanvaarding door de markt; invloed van concurrerende producten en taxaties op marges; ontwikkelingsvertragingen van producten en technologische moeilijkheden; beheersen van uitgaven, aangezien MICROS continu uitbreidt; het vermogen om op aanvaardbare voorwaarden het recht te verkrijgen door anderen gepatenteerde technologie op te nemen in de producten en diensten van MICROS; het risico dat er echte of waargenomen zwakheden in de veiligheid zitten bij de producten van MICROS; ongunstige resultaten in juridische geschillen, die resulteren in geldelijke verplichtingen die hoger zijn dan de reserves; onvoorziene belastingverplichtingen; de effecten van terroristische activiteit en gewapend conflict; de effecten van grote milieurampen, zoals orkanen en tsunami's; het verzwakken in algemene economische toestanden die nadelig van invloed zijn op de vraag naar hardware of software voor computers; en valutafluctuaties.

Alle informatie in dit bericht dateert van 27 april, 2006. MICROS onderneemt geen verplichting om vooruitziende verklaringen bij te werken om de verklaring in overeenstemming te brengen met feitelijke resultaten of veranderingen in de verwachtingen van MICROS.

Voor meer informatie met betrekking tot risico's en onzekerheden, die verbonden zijn met de onderneming van MICROS, raadpleeg de secties "Discussie en Analyse van Management van Financiële Toestand en Resultaten van Activiteiten" en "Risico's van Zaken en Investering" van de SEC-aanvragen van MICROS, inclusief, maar niet beperkt tot, de jaarlijkse rapportage op Form 10-K en kwartaalrapportages op Form 10-Q, waarvan exemplaren kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling voor investeerdersrelaties van MICROS op +1-443-285-8059 of op MICROS's website op http://www.micros.com.

  
               MICROS SYSTEMS, INC.
         VERKORTE GECONSOLIDEERDE ACTIVITEITENVERKLARINGEN
   (Ongecontroleerd - in duizenden US$, behalve per hoeveelheden aandelen)

                   Derde kwartaal     Negen maanden
                  Einde op 31 maart,   Einde op 31 maart,
                  2006    2005    2006    2005

  Inkomsten:                               
   Hardware           $56.087  $49.871  $152.585  $131.804 
   Software           28.788   28.762   85.045   75.183 
   Diensten           86.266   74.719   249.493  218.257 
  Totale inkomsten        171.141  153.352   487.123  425.244 
                                     
  Verkoopkostprijs:                            
   Hardware           38.234   32.628   103.371   88.220 
   Software            6.051   6.704   18.458   17.965 
   Diensten (i)         41.773   36.226   119.978  105.040 
  Totale verkoopkostprijs     86.058   75.558   241.807  211.225 
                                     
  Brutomarge           85.083   77.794   245.316  214.019 
                                     

  Verkoop, algemene en                         
   administratieve uitgaven    51.834   48.540   151.492  134.397 
  Uitgaven onderzoek en                       
   ontwikkeling          6.475   7.201   19.162   20.864
  Ontwaarding en afschrijving   2.450   2.681    7.557   7.627
  Aandelenoptieuitgaven (i)    2.402     --    6.502     -- 
  Totale exploitatiekosten    63.161   58.422   184.713  162.888 
                                     
  Inkomsten uit activiteiten   21.922   19.372   60.603   51.131 
  Bijzondere baten                      
   (kosten), netto         1.430    (254)   2.608   1.081 
  Inkomsten voor belastingen,                         
   minderheidsbelangen, en                       
   aandelenvermogen in nettowinst                       
   uit filialen          23.352   19.118   63.211   52.212 
  Inkomsten belastingprovisie   7.589   4.777   20.544   16.029 
                                     
  Inkomsten voor
   minderheidsbelangen                        
   en aandelenvermogen in                     
   nettowinst uit filialen    15.763   14.341   42.667   36.183 
  Minderheidsbelangen
   en aandelenvermogen                    
   in nettowinst uit filialen    (169)   (163)    (517)   (591)
  Nettoinkomsten (GAAP)     $15.594  $14.178   $42.150  $35.592 
  Nettoinkomsten per gewoon
   aandeel - verwaterd (GAAP)   $0,38   $0,35    $1,04   $0,90 
  Gewogen gemiddelde
   aantal aandelen
   uitstaand - verwaterd     40.730   40.038   40.648   39.503 

                                     
  Afstemming van GAAP-netto-inkomen en WA, en netto-inkomen en WA voor
   Op aandelen gebaseerde uitbetalingsmachtiging, d.w.z. kosten 
   aandelenopties 
          
  Netto-inkomsten (GAAP)     $15.594  $14.178   $42.150  $35.592 
  Voeg toe achter:                              
  (i) Kosten aandelenopties                       
     COGS - dienst         25           25    
       Verkoop, algemene en                    
       administratieve                       
       kosten         2.329     -    6.359     -
       Kosten onderzoek                        
       en ontwikkeling      73     -     143     -
     Kosten aandelenopties                      
     inclusief in kosten                     
     activiteiten        2.402     -    6.502     -
   Totale kosten aandelenopties  2.427     -    6.527     - 
                                  
  Trek af:                              
     Totale belastingeffect op        
     kosten aandelenopties    227         1,472  
  Nettoinkomsten (voor
   op aandelen gebaseerde                      
   uitbetalingsmachtiging)    $17.794  $14.178   $47.205  $35.592 
  Nettoinkomsten per gewoon
   Aandeel - verwaterd
   (voor op aandelen gebaseerde                     
   uitbetalingsmachtiging)     $0,44   $0,35    $1,16   $0,90


               MICROS SYSTEMS, INC.
               GECONSOLIDEERDE BALANS
            (Ongecontroleerd - in duizenden)

                           31 maart,   30 juni, 
                            2006     2005 
  ACTIVA                                
  Huidige activa:                           
     Contanten en equivalenten contanten     $182.998   $153.521 
     Te ontvangen rekeningen, netto        150.077    131.423 
     Inventaris, netto               45.153    42.664 
     Uitgestelde inkomstenbelastingen        13.111    10.883 
     Vooruitbetaalde uitgaven
     en andere huidige activa           27.074    28.934 
       Totale huidige activa           418.413    367.425 
                                     

  Vermogen, fabriek en machines, netto        23.382    21.308 
  Uitgestelde inkomstenbelastingen, niet huidig    13.679    18.195 
  Goodwill                      104.680    86.781 
  Immateriële activa, netto              10.764    10.958 
  Aangeschaft en intern ontwikkelde kosten             
   software, netto                  37.071    40.160 
  Overige activa                    2.525     2.401 
                                     
  Totale activa                   $610.514   $547.228 
                                     
                                     
  VERPLICHTINGEN EN AANDELENVERMOGEN AANDEELHOUDERS                 
  Huidige verplichtingen:                         
     Bankkredietlijnen               $1.728    $2.387 
     Te betalen rekeningen             37.433    38.253 
     Gegroeide uitgaven en andere huidige       
     verplichtingen                81.256    74.543
     Huidig deel van kapitaal huurverplichtingen    142      162 
     Te betalen inkomstenbelastingen         7.991     3.260 
     Uitgestelde inkomstenbelastingen         362      362 
     Uitgestelde dienstenopbrengsten        74.070    58.022 
       Totale lopende verplichtingen      202.982    176.989 
                                     
  Kapitaal huurverplichtingen, netto van huidig deel   361      251 
  Uitgestelde inkomstenbelastingen, niet lopend    14.648    16.105 
  Overige niet lopende verplichtingen         7.907     5.905 
  Verbintenissen en contingenties                    
   Minderheidsbelangen                3.010     2.807 
                                     
  Aandelenvermogen aandeelhouders:                        
     Gewoon aandeel                  485      482 
     Kapitaal boven pari              94.401    99.990 
     Ingehouden winst               281.470    239.320 
     Geaccumuleerd overig globale inkomen      5.250     5.379 

       Totaal aandelenvermogen aandeelhouders  381.606    345.171 
                                     
  Totale verplichtingen en
   aandelenvermogen aandeelhouders         $610.514   $547.228 

Website: http://www.micros.com

BRON MICROS Systems, Inc.