Microsoft geeft commentaar op aankondiging Yahoo!

10 Apr, 2008, 16:09 BST Van Microsoft Corp.

REDMOND, Washington, April 10 /PRNewswire/ --

Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) heeft vandaag de volgende verklaring uitgegeven van Brad Smith, de General Counsel van Microsoft, met betrekking tot een aankondiging vandaag door Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO):

"Elke definitieve overeenkomst tussen Yahoo! en Google zou meer dan 90% van de zoekadvertentiemarkt consolideren in handen van Google. Dit zou de markt veel minder concurrerend maken, in tegenstelling tot ons eigen voorstel om Yahoo! te verwerven. We zullen nauwkeurig al onze opties beoordelen. Ons voorstel blijft het enige alternatief dat naar voren is gebracht dat aandeelhouders van Yahoo! volledige en eerlijke waarde voor hun aandelen biedt, elke aandeelhouder een stem in de toekomst van het bedrijf geeft en de keuze voor scheppers van content, adverteerders en consumenten vergroot."

Over Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT), opgericht in 1975, is de wereldleider in software, diensten en oplossingen die mensen en bedrijven hun volledige potentieel helpen realiseren.

Dit bericht bevat geen aanbod tot de aankoop of de uitnodiging van een aanbod tot de koop van effecten of een uitnodiging tot een stem of een goedkeuring. Dit materiaal is geen vervanging van het prospectus/de volmachtverklaring dat/die Microsoft Corporation zou indienen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") als er een overeenkomst wordt bereikt tussen Microsoft Corporation en Yahoo! Inc. of andere documenten die Microsoft Corporation zou kunnen indienen bij de SEC en naar aandeelhouders van Yahoo! zou kunnen versturen in verband met de voorgestelde transactie. INVESTEERDERS EN EFFECTENBEZITTERS VAN YAHOO! INC. WORDEN DRINGEND AANGESPOORD ZULKE BIJ DE SEC INGEDIENDE DOCUMENTEN ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN WANNEER ZIJ BESCHIKBAAR WORDEN, OMDAT ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZULLEN BEVATTEN.

Investeerders en effectenbezitters zullen gratis exemplaren kunnen krijgen van documenten die door Microsoft Corporation zijn ingediend bij de SEC op de website, die wordt bijgehouden door de SEC, op www.sec.gov. Gratis exemplaren van zulke documenten zijn ook verkrijgbaar door een verzoek in te dienen bij Investor Relations Department, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.

Microsoft Corporation en zijn directeuren en bestuurders kunnen, evenals andere personen, worden beschouwd als deelnemers aan het verzoek van volmachten met betrekking tot de voorgestelde transactie. Informatie met betrekking tot de directeuren en bestuurders van Microsoft Corporation is beschikbaar in het jaarverslag op Form 10-K voor het jaar dat is geëindigd op 30 juni 2007, dat bij de SEC werd ingediend op 3 augustus 2007, en de volmachtverklaring voor zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2007, die op 21 september 2007 werd ingediend bij de SEC. Andere informatie met betrekking tot de deelnemers aan een verzoek tot volmacht en een omschrijving van hun directe en indirecte belangen, door het bezit van effecten of op een andere manier, zullen in een ingediende volmachtverklaring in verband met de voorgestelde transactie staan.

Verklaringen in dit bericht die "vooruitzichten" zijn, zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en aannames die afhankelijk zijn van risico's en onzekerheden. Daadwerkelijke resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen vanwege factoren als het vermogen van Microsoft Corporation om de synergieën en de waardecreatie te bereiken die door de voorgestelde transactie worden verwacht, het vermogen van Microsoft Corporation om direct en effectief de bedrijven van Yahoo! Inc. en Microsoft Corporation te integreren, het tijdstip om de voorgestelde transactie te realiseren en noodzakelijke acties om vereiste regulatorische goedkeuringen te verkrijgen, evenals de diversie van de tijd van het management met betrekking tot aan de transactie verwante zaken. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot risico's en onzekerheden die worden geassocieerd met Microsoft Corporation de secties "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" en "Risk Factors" van de SEC-dossiers van Microsoft Corporation, inclusief, maar niet beperkt tot het jaarverslag op Form 10-K en de kwartaalverslagen op Form 10-Q, waarvan exemplaren kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Microsoft Corporation op +1-800-285-7772 of op de website van Microsoft Corporation op http://www.microsoft.com/msft.

Alle informatie in dit bericht dateert van 9 april 2008. Microsoft Corporation neemt geen verplichting op zich om vooruitzichten aan te passen zodat de verklaring overeenkomt met daadwerkelijke resultaten of veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20000822/MSFTLOGO)

Website: http://www.microsoft.com

BRON Microsoft Corp.