Microsoft stuurt brief naar Raad van Bestuur Yahoo!

07 Apr, 2008, 16:46 BST Van Microsoft Corp.

REDMOND, Washington, April 7 /PRNewswire/ --

Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) heeft vandaag de volgende brief gestuurd naar de Raad van Bestuur van Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO):

  
  5 april 2008

  Raad van Bestuur
  Yahoo! Inc.
  701 First Avenue
  Sunnyvale, CA 94089

Beste Leden van de Raad:

Er zijn nu ruim twee maanden voorbij sinds we ons voorstel hebben gedaan om Yahoo! over te nemen tegen een premie van 62% op zijn sluitingsprijs op 31 januari 2008, de dag voorafgaand aan onze aankondiging. Ons doel met het doen van zo'n gul aanbod was het leggen van de basis voor een snelle en uiteindelijk vriendelijke transactie. Desondanks was het tempo van de laatste twee maanden allesbehalve snel.

Hoewel er een beperkte interactie heeft plaatsgevonden tussen het management van onze twee bedrijven, waren er geen betekenisvolle onderhandelingen om tot een overeenkomst te komen. We begrijpen dat u overleg heeft gepleegd om uw alternatieven in overweging te nemen en te beoordelen, waaronder alternatieve transacties met anderen in de industrie, maar we hebben geen indicatie waargenomen dat u het management van Yahoo! de bevoegdheid hebt gegeven om met Microsoft te onderhandelen. Dit ondanks het feit dat ons voorstel het enige naar voren gebrachte alternatief is dat uw aandeelhouders volledige en eerlijke waarde voor hun aandelen biedt, elke aandeelhouder een stem geeft over de toekomst van het bedrijf en de keuze vergroot voor scheppers van content, adverteerders en consumenten.

Tijdens deze twee maanden van inactiviteit is internet blijven evolueren, terwijl de publieke aandelenmarkten en de algemene economische omstandigheden aanzienlijk zwakker zijn geworden, over het algemeen en ook voor andere op internet gerichte bedrijven in het bijzonder. Tegelijkertijd suggereren publieke indicatoren dat bezoeken aan de zoekmachine en de pagina's van Yahoo! zijn afgenomen. Tot slot heeft u nieuwe plannen aangenomen voor het bedrijf die een verandering van de leiding duurder hebben gemaakt.

Hoe men het ook bekijkt, de grote premie die we in januari hebben geboden, is vandaag zelfs nog meer van betekenis. We geloven dat de meerderheid van uw aandeelhouders deze inschatting deelt, zelfs na het bekijken van uw publieke bekendmakingen die verband houden met uw toekomstverwachtingen.

Gezien deze ontwikkelingen geloven we dat nu de tijd is aangebroken voor onze respectieve bedrijven om teams de bevoegdheid te geven een definitieve overeenkomst vorm te geven met betrekking tot een combinatie van onze bedrijven die onze respectieve aandeelhouders uitstekende waarde zal bieden, wat een efficiënter en concurrerender bedrijf creëert dat onze klanten een betere waarde en diensten zal bieden. Als we binnen de komende drie weken geen overeenkomst hebben gesloten, zullen we genoodzaakt zijn onze zaak direct naar uw aandeelhouders te brengen, waaronder een aanzet tot een proxy contest om een alternatieve kandidatenlijst van directeuren voor de raad van Yahoo! te kiezen. De substantiële premie, zoals genoemd in ons oorspronkelijke voorstel, was in de veronderstelling van van een vriendschappelijke transactie. Als wij gedwongen worden een aanbod direct naar uw aandeelhouders te brengen, zal die actie vanuit ons perspectief een ongewenste invloed hebben op de waarde van uw bedrijf, wat zal worden weerspiegeld in de voorwaarden van ons voorstel.

Wij betreuren het dat het u, door ervoor te kiezen geen substantiële onderhandelingen met ons aan te gaan, niet gelukt is een transactie, die geweldige voordelen heeft voor aandeelhouders van Yahoo! en voor werknemers, weloverwogen in beschouwing te nemen. We geloven dat het van wezenlijk belang is deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan.

  
  Hoogachtend,

  Steven A. Ballmer
  Chief Executive Officer
  Microsoft Corporation

Over Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT), opgericht in 1975, is de wereldleider in software, diensten en oplossingen die mensen en bedrijven hun volledige potentieel helpen realiseren.

Dit bericht bevat geen aanbod tot de aankoop of de uitnodiging van een aanbod tot de koop van effecten of een uitnodiging tot een stem of een goedkeuring. Dit document is geen vervanging van het prospectus/de agenda voor de algemene aandeelhoudersvergadering dat/die Microsoft Corporation zou indienen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") als er een overeenkomst wordt bereikt tussen Microsoft Corporation en Yahoo! Inc. of andere documenten die Microsoft Corporation zou kunnen indienen bij de SEC en naar aandeelhouders van Yahoo! zou kunnen versturen in verband met de voorgestelde transactie. INVESTEERDERS EN AANDEELHOUDERS VAN YAHOO! INC. WORDEN DRINGEND AANGESPOORD ZULKE BIJ DE SEC INGEDIENDE DOCUMENTEN ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN WANNEER ZIJ BESCHIKBAAR WORDEN, OMDAT ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZULLEN BEVATTEN.

Investeerders en effectenbezitters zullen gratis exemplaren kunnen verkrijgen van alle documenten die door Microsoft Corporation zijn ingediend bij de SEC op de website die wordt bijgehouden door de SEC op www.sec.gov. Gratis exemplaren van zulke documenten zijn ook verkrijgbaar door een verzoek in te dienen bij Investor Relations Department, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.

Microsoft Corporation en zijn directeuren en bestuurders kunnen, evenals andere personen, kunnen geacht worden deel te nemen aan het verzoek tot volmachten met betrekking tot de voorgestelde transactie. Informatie met betrekking tot de directeuren en bestuurders van Microsoft Corporation is beschikbaar in het jaarverslag op Form 10-K voor het jaar dat is geëindigd op 30 juni 2007, dat bij de SEC werd ingediend op 3 augustus 2007, en de agenda voor zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2007, die op 21 september 2007 werd ingediend bij de SEC. Andere informatie met betrekking tot de deelnemers aan een verzoek tot volmachten en een omschrijving van hun directe en indirecte belangen, door het bezit van effecten of op een andere manier, zullen in een ingediende agenda voor algemene aandeelhoudersvergadering in verband met de voorgestelde transactie opgetekend staan.

Verklaringen in dit bericht die "vooruitziende verklaringen" zijn, zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en aannames die afhankelijk zijn van risico's en onzekerheden. Daadwerkelijke resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen door factoren als het vermogen van Microsoft Corporation om de synergieën en de waardecreatie te bereiken die door de voorgestelde transactie worden verwacht, het vermogen van Microsoft Corporation om direct en effectief de bedrijven van Yahoo! Inc. en Microsoft Corporation te integreren, het tijdstip waarop de voorgestelde transactie wordt gerealiseerd en noodzakelijke acties om vereiste regulatorische goedkeuringen te verkrijgen, evenals de de tijd die door het management wordt besteed aan aan de transactie verwante zaken. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot risico's en onzekerheden die worden geassocieerd met Microsoft Corporation de secties "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" en "Risk Factors" van de SEC-dossiers van Microsoft Corporation, inclusief, maar niet beperkt tot het jaarverslag op Form 10-K en de kwartaalverslagen op Form 10-Q, waarvan exemplaren kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Microsoft Corporation op +1-800-285-7772 of op de website van Microsoft Corporation op http://www.microsoft.com/msft.

Alle informatie in dit bericht dateert van 5 april 2008. Microsoft Corporation neemt geen verplichting op zich om vooruitzichten aan te passen zodat de verklaring overeenkomt met daadwerkelijke resultaten of veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20000822/MSFTLOGO )

Website: http://www.microsoft.com

BRON Microsoft Corp.