Microsoft trekt voorstel tot overname Yahoo! in

06 Mei, 2008, 15:19 BST Van Microsoft Corp.

REDMOND, Washington, May 6 /PRNewswire/ --

Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) heeft vandaag aangekondigd dat het zijn voorstel tot overname van Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO) heeft teruggetrokken.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20000822/MSFTLOGO )

"Wij blijven geloven dat onze voorgestelde overname verstandig was voor Microsoft, Yahoo! en de markt als geheel. Ons doel in het nastreven van een combinatie met Yahoo! was het bieden van een grotere keuze en innovatie op de marktplaats en het creëren van echte waarde voor onze respectieve aandeelhouders en werknemers," zei Steve Ballmer, algemeen directeur van Microsoft.

"Ondanks onze beste inspanningen, waaronder het verhogen van ons bod met ruwweg US$ 5 miljard, heeft Yahoo! geen aanstalten gedaan ons aanbod te aanvaarden. Na zorgvuldige overweging geloven we dat het door Yahoo! gevraagde bedrag voor ons niet verstandig is en het is in de beste belangen van aandeelhouders en werknemers van Microsoft en van andere belanghebbenden om ons voorstel in te trekken," zei Ballmer.

"We hebben een getalenteerd team en een boeiend plan om ons bedrijf te laten groeien via innovatieve nieuwe diensten en strategische transacties met andere bedrijfspartners. Hoewel Yahoo! onze strategie zou hebben versneld, heb ik er vertrouwen in dat we door kunnen blijven gaan naar onze doelen," zei Ballmer.

"We investeren flink in nieuwe hulpmiddelen en webervaringen, we hebben onze zoekprestaties en de tevredenheid onder adverteerders drastisch verbeterd en zullen onze schaal blijven vergroten via organische groei en partnerschappen," zei Kevin Johnson, Microsoft president voor platforms en diensten.

Hieronder staat de tekst van de brief van Steve Ballmer, CEO van Microsoft, aan Jerry Yang, CEO van Yahoo!.

3 mei 2008

  
  Mr Jerry Yang
  CEO en Chief Yahoo
  Yahoo! Inc.
  701 First Avenue
  Sunnyvale, CA 94089

Beste Jerry,

Na ruim drie maanden hebben we de afloop bereikt van het proces met betrekking tot een mogelijke combinatie van Microsoft en Yahoo!.

Ik wil eerst mijn persoonlijke dank overbrengen aan jou, je managementteam en de Raad van Bestuur van Yahoo! voor je overweging van ons voorstel. Ik waardeer de tijd en de aandacht die jullie allen hebben gegeven aan deze zaak en ik waardeer in het bijzonder de tijd die jullie er persoonlijk in hebben geïnvesteerd. Ik merk dat onze discussies vooral deze week nuttig waren en mij voor de eerste keer echt duidelijkheid boden over wat wel en niet mogelijk is.

Ik ben teleurgesteld dat Yahoo! niet is opgeschoven richting de aanvaarding van ons aanbod. Ik heb jullie voor het eerst met ons aanbod gebeld op 31 januari, omdat ik ervan overtuigd was dat een combinatie van onze twee bedrijven echte waarde zou hebben gecreëerd voor onze respectieve aandeelhouders en consumenten, uitgevers en adverteerders een grotere innovatie en keuze op de marktplaats zou hebben geboden. Ons besluit om op dat moment een premie te bieden van 62 procent weerspiegelde de kracht van deze overtuigingen.

In onze gesprekken deze week hebben we onze bereidheid overgebracht om ons aanbod te verhogen tot US$ 33,00 per aandeel, wat wederom ons geloof in deze collectieve kans weerspiegelt. Deze verhoging zou nog eens ongeveer US$ 5 miljard aan waarde hebben toegevoegd voor uw aandeelhouders, vergeleken met de huidige waarde van ons oorspronkelijke aanbod. Het zou ook een premie van ruim 70 procent hebben weerspiegeld, vergeleken met de prijs waarop jullie aandeel sloot op 31 januari. Toch bleek dat onvoldoende te zijn, aangezien jullie er in jullie uiteindelijke positie op hadden aangedrongen dat Microsoft nog eens US$ 5 miljard of meer betaalde of ten minste nog eens US$ 4 per aandeel boven ons aanbod van US$ 33,00.

Na verder te hebben nagedacht over de gesprekken van deze week werd het mij ook duidelijk dat het niet verstandig is voor Microsoft om ons aanbod direct naar jullie aandeelhouders te brengen. Deze aanpak zou noodzakelijkerwijs een langdurige proxy contest met zich meebrengen en uiteindelijk een ruilaanbod. Onze discussies met jullie hebben ertoe geleid dat wij concluderen dat jullie in de tussentijd stappen zouden ondernemen waardoor Yahoo! ongewenst zou worden om door Microsoft overgenomen te worden.

Wij slaan met bijzondere zorg jullie klaarblijkelijke plan gade om te reageren op een "vijandig" bod, door een nieuwe overeenkomst na te streven die met zich mee zou brengen of ertoe zou leiden dat betaalde internetzoektermen die van wezenlijk belang zijn worden uitbesteed aan Google, terwijl die nu worden aangeboden door Yahoo!. Naar onze mening zou een dergelijke overeenkomst met de dominante zoekprovider een overname van Yahoo! om een aantal redenen voor ons ongewenst maken:

  
  -- Ten eerste zou het de eigen strategie van Yahoo! en de uitvoerbaarheid
    op de lange termijn fundamenteel ondermijnen door adverteerders aan te
    moedigen om Google te gebruiken, in tegenstelling tot jullie betaalde
    zoeksysteem Panama. Dit zou ook jullie advertentiestrategieën voor 
    zoeken en weergeven fragmenteren, evenals het ecosysteem dat hen 
    omringt. Dit zou het vertrouwen in jullie bedrijf voor weergegeven 
    advertenties om toekomstige groei te voeden, ondermijnen.

  -- In het licht hiervan zou het het vermogen van Yahoo! schaden om de
    getalenteerde technici te behouden die werken aan advertentiesystemen 
    die belangrijk zijn in ons belang in een combinatie van onze 
    bedrijven.

  -- Daarnaast zou het een hoop regulatorische en juridische problemen
    opwekken die geen overnemend bedrijf, inclusief Microsoft, zou willen
    overerven. Onder andere zou dit het marktaandeel consolideren met de
    reeds dominante betaalde zoekprovider op een manier die competitie en
    keuze op de marktplaats zou reduceren.

  -- Effectief zou dit Google ook in staat stellen om prijzen te bepalen
    voor wezenlijke zoektermen op zowel hun als jullie zoekplatforms en 
    tijdens het proces prijzen verhogen die worden berekend aan 
    adverteerders op Yahoo. Naast resulterende juridische problemen lijkt 
    dit onverstandig vanuit een zakelijk perspectief, tenzij men dit 
    eigenlijk eenvoudigweg wenst te gebruiken als middel om ten gunste van 
    Google uit de betaalde zoekhandel te stappen.

  -- Het zou kansen op een combinatie met andere zoekproviders, die nog
    niet vertrouwen op de zoekdiensten van Google, kunnen uitsluiten.

Dienovereenkomstig brengt jullie kennelijke plan om een dergelijke overeenkomst na te streven in geval van een proxy contest of een ruilaanbod mij tot het harde besluit een dergelijk pad niet na te streven. In plaats daarvan trek ik hierbij formeel het voorstel van Microsoft tot de overname van Yahoo! in.

We zullen ons blijven ontwikkelen en ons handelen bij Microsoft blijven innoveren en laten groeien met het getalenteerde team dat we nu hebben en mogelijk via strategische transacties met andere bedrijfspartners.

Zelfs vandaag geloof ik nog steeds dat ons aanbod het enige naar voren gebrachte alternatief blijft dat jullie aandeelhouders volledige en eerlijke waarde voor hun aandelen biedt. Door na te laten een overeenkomst met ons te bereiken, hebben jullie en jullie aandeelhouders significante waarde laten liggen.

Maar een overeenkomst zit er duidelijk niet in.

Nogmaals bedankt voor de tijd die we samen hebben doorgebracht met de bespreking hiervan.

  
  Vriendelijke groeten,
  /s/ Steven A. Ballmer

  Steven A. Ballmer
  Algemeen directeur
  Microsoft Corporation

Over Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT), opgericht in 1975, is de wereldleider in software, diensten en oplossingen die mensen en bedrijven hun volledige potentieel helpen realiseren.

Dit bericht bevat geen aanbod tot de aankoop of de uitnodiging van een aanbod tot de koop van effecten of een uitnodiging tot een stem of een goedkeuring. Dit materiaal is geen vervanging van het prospectus/de volmachtverklaring dat/die Microsoft Corporation zou indienen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") als er een overeenkomst wordt bereikt tussen Microsoft Corporation en Yahoo! Inc. of andere documenten die Microsoft Corporation zou kunnen indienen bij de SEC en naar aandeelhouders van Yahoo! zou kunnen versturen in verband met de voorgestelde transactie. INVESTEERDERS EN EFFECTENBEZITTERS VAN YAHOO! INC. WORDEN DRINGEND AANGESPOORD ZULKE BIJ DE SEC INGEDIENDE DOCUMENTEN ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN WANNEER ZIJ BESCHIKBAAR WORDEN, OMDAT ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VOORGESTELDE TRANSACTIE ZULLEN BEVATTEN.

Investeerders en effectenbezitters zullen gratis exemplaren kunnen verkrijgen van alle documenten die door Microsoft Corporation zijn ingediend bij de SEC op de website die wordt bijgehouden door de SEC op www.sec.gov. Gratis exemplaren van zulke documenten zijn ook verkrijgbaar door een verzoek in te dienen bij Investor Relations Department, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.

Microsoft Corporation en zijn directeuren en bestuurders kunnen, evenals andere personen, kunnen geacht worden deel te nemen aan het verzoek tot volmachten met betrekking tot de voorgestelde transactie. Informatie met betrekking tot de directeuren en bestuurders van Microsoft Corporation is beschikbaar in het jaarverslag op Form 10-K voor het jaar dat is geëindigd op 30 juni 2007, dat bij de SEC werd ingediend op 3 augustus 2007, en de agenda voor zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2007, die op 21 september 2007 werd ingediend bij de SEC. Andere informatie met betrekking tot de deelnemers aan een verzoek tot volmachten en een omschrijving van hun directe en indirecte belangen, door het bezit van effecten of op een andere manier, zullen in een ingediende agenda voor algemene aandeelhoudersvergadering in verband met de voorgestelde transactie opgetekend staan.

Verklaringen in dit bericht die "vooruitziende verklaringen" zijn, zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en aannames die afhankelijk zijn van risico's en onzekerheden. Daadwerkelijke resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen door factoren als het vermogen van Microsoft Corporation om de synergieën en de waardecreatie te bereiken die door de voorgestelde transactie worden verwacht, het vermogen van Microsoft Corporation om direct en effectief de bedrijven van Yahoo! Inc. en Microsoft Corporation te integreren, het tijdstip waarop de voorgestelde transactie wordt gerealiseerd en noodzakelijke acties om vereiste regulatorische goedkeuringen te verkrijgen, evenals de tijd die door het management wordt besteed aan aan de transactie verwante zaken. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot risico's en onzekerheden die worden geassocieerd met Microsoft Corporation de secties "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" en "Risk Factors" van de SEC-dossiers van Microsoft Corporation, inclusief, maar niet beperkt tot het jaarverslag op Form 10-K en de kwartaalverslagen op Form 10-Q, waarvan exemplaren kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Microsoft Corporation op (800) 285-7772 of op de website van Microsoft Corporation op http://www.microsoft.com/msft.

Alle informatie in dit bericht dateert van 3 mei 2008. Microsoft Corporation neemt geen verplichting op zich om vooruitzichten aan te passen zodat de verklaring overeenkomt met daadwerkelijke resultaten of veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf.

Website: http://www.microsoft.com

BRON Microsoft Corp.