Midden- en Oost-Europese bedrijven blijven optimistisch over de economische vooruitzichten op langere termijn

04 Feb, 2009, 18:44 GMT Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, February 4 /PRNewswire/ -- Uit een enquête die in november 2008 door de Economist Intelligence Unit werd uitgevoerd namens de vooraanstaande wereldwijde kredietverzekeraar Atradius, blijkt dat bedrijven niet verwachten dat hun activiteiten in Midden- en Oost-Europa de komende drie jaar aanzienlijk zullen verslechteren, ondanks de bezorgdheid over de regionale economie.

Slechts 40% van de respondenten verwacht dat de economische terugval in Midden- en Oost-Europa de komende 12 maanden een matig effect zal hebben op hun bedrijfsactiviteiten, terwijl 30% verwacht dat het effect groot of zeer groot zal zijn.

Hoewel twee derde van de bedrijven enige problemen verwacht wat betreft de financiering van hun activiteiten in Midden- en Oost-Europa, verwacht slechts 14% dat dit zal leiden tot een vermindering van hun activiteiten in de regio en is slechts 15% voornemens een kapitaalsverhoging door te voeren.

61% van de respondenten schat dat hun jaarlijkse inkomsten uit handels- en investeringsactiviteiten in de regio de komende drie jaar met meer dan 6% zullen stijgen, en 90% verwacht een jaarlijkse winstgroei in de regio over dezelfde periode. Dit kan ten dele een afspiegeling zijn van de verwachting van bedrijven dat de economieën in Midden- en Oost-Europa zich in 2010-11 zullen beginnen te herstellen na een moeilijk 2009, of dat veel respondenten het effect van de economische terugval nog niet volledig in hun plannen hebben verwerkt.

Bedrijven die al actief zijn in Midden- en Oost-Europa, willen over het algemeen hun aanwezigheid in de regio de komende drie jaar diversifiëren. Hoewel Polen een belangrijke prioriteit blijft, zijn bedrijven steeds meer geïnteresseerd in de Balkan, een regio die op het vlak van hervormingen en economische ontwikkeling achtergebleven is bij de Centraal-Europese markten maar waarvan verwacht wordt dat ze de kloof zal verkleinen.

Het rapport "Testing times - investing and trading in Central and Eastern Europe" is het resultaat van een enquête onder 300 senior executives van bedrijven in West-Europa, de VS en opkomende markten die momenteel zaken doen of van plan zijn zaken te doen in Midden- en Oost-Europa. Dit is het laatste in een reeks rapporten die in opdracht van Atradius werden opgesteld om bedrijven te informeren over de kansen en risico's van de handel met opkomende markten.

Verwacht wordt dat de bevolking in Midden- en Oost-Europa de komende decennia scherp zal dalen. Daarmee heeft deze regio een nadeel ten opzichte van Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, waar eerdere enquêtes aangaven dat bedrijven een groeiende bevolking als een belangrijk voordeel zagen. De negatieve gevolgen van de krimpende bevolking in Midden- en Oost-Europa voor bedrijven kunnen echter tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door de toenemende welvaart van deze markten. Bemoedigender is dat 25% van de respondenten het belang van veranderende technologieën noemt als een kans: in Midden- en Oost-Europese landen is er nog altijd heel wat ruimte voor economische ontwikkeling door het wegwerken van hun technologische achterstand op geavanceerde economieën.

Hoewel de beoordeling van de respondenten globaal genomen positief was, wezen zij ook op een aantal tekortkomingen in de regelgeving. De overdreven of ondoorzichtige bureaucratie vormt nog steeds een groot obstakel. Andere belangrijke zaken die ondernemingen zorgen baren, zijn onder meer de gebrekkige infrastructuur, het tekort aan vaardigheden en de stijgende loonkosten. Met name corruptie zorgt voor problemen in Roemenië en Bulgarije. Er wordt algemeen erkend dat de toetreding tot de EU de handelsomstandigheden in de nieuwe lidstaten heeft versoepeld, hoewel de non-tarifaire belemmeringen voor de handel met de nieuwe EU-lidstaten een probleem blijven en de handel met niet-lidstaten moeilijker is geworden. Verdere stappen in de Europese integratie ­- het lidmaatschap van de Schengenzone van open binnengrenzen en de toetreding tot de eurozone - worden door de respondenten als zeer belangrijk beschouwd.

Het verslag "Testing times - investing and trading in Central and Eastern Europe" kan worden gedownload onder "Publications" op http://www.atradius.com.

Over Atradius:

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten en is aanwezig in meer dan 40 landen. De producten en diensten van Atradius zijn bedoeld om zijn klanten minder bloot te stellen aan wanbetalers. Met totale inkomsten van circa EUR 1,8 miljard en een marktaandeel van 31% van de wereldwijde kredietverzekeringssector, beschermt Atradius bedrijven over de hele wereld tegen het risico van wanbetaling dat verbonden is aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius heeft met zijn 160 kantoren toegang tot kredietinformatie over 52 miljoen ondernemingen wereldwijd, op basis waarvan dagelijks 22.000 beslissingen inzake kredietlimieten worden genomen.

http://www.atradius.com

BRON Atradius N.V.