Mijlpaal in de reglementering van de tarieven van Oostenrijkse elektriciteitsnetwerken: overeenkomst tussen netwerkexploitanten en instantie E-Control over een op stimulansen gebaseerd reglementeringssysteem

14 Jul, 2005, 19:05 BST Van E-Control

WENEN, Oostenrijk, July 14 /PRNewswire/ --

- Het nieuwe, op stimulansen gebaseerde, reglementeringssysteem gaat op 1 januari 2006 in en garandeert een stabiel raamwerk voor zowel distributiebedrijven als de consument

Intense onderhandelingen tussen de Oostenrijkse instantie E-Control en de plaatselijke distributienetwerkbedrijven hebben geresulteerd in een overeenkomst over de details van een op stimulansen gebaseerd reglementeringssysteem, dat veel lijkt op het systeem dat wordt gebruikt in andere Europese landen zoals Nederland, het VK en Noorwegen. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem het huidige jaarlijkse tarievenstellingsproces op basis van de 'cost plus'-methode gaat vervangen.

"Ik ben bijzonder blij dat wij erin zijn geslaagd een systeem te ontwikkelen dat de Oostenrijkse netwerktarieven op een vergelijkbaar niveau gaat brengen met de internationale tarieven en tegelijkertijd bedrijven gaat belonen voor hun behaalde efficiëntiewinst," zegt een zeer tevreden Walter Boltz, Chief Executive van E-Control, die vol lof was over de constructieve besprekingen met de bedrijven.

Hoe het systeem werkt

De netwerktarieven worden per jaar verlaagd met een factor x, die afhankelijk is van de efficiëntie van de bedrijven en varieert van 1,95% tot 5,45% per jaar. De overzichtsperiode gaat 4 jaar duren en wordt gevolgd door een tweede overzichtsperiode van ten minste nog 4 jaar.

Eerdere tariefaanpassingen hebben geresulteerd in een totale verlaging in de tarieven van de Oostenrijkse distributienetwerken van ongeveer 20% of 450 miljoen euro per jaar. Het nieuwe systeem gaat de distributietarieven tot 5% per jaar verder verlagen. Naar verwachting zal dit de Oostenrijkse distributietarieven dichter bij het Europese gemiddelde brengen.

  
  Contactpersoon: 
  
  Bettina Ometzberger, 
  E-Control Press Office, 
  Tel: +43-(0)1-24724, rechtstreeks nummer 202

BRON E-Control