Mijlpaal voor Europese payment processor

13 Okt, 2005, 09:30 BST Van Interpay

UTRECHT, Netherlands, October 13 /PRNewswire/ --

- Interpay voldoet aan standaarden Europese Centrale Bank

Interpay focust zich steeds meer op de Europese markt door bij het inrichten van de eigen systemen nadrukkelijk rekening te houden met Europese normen. Met succes, zo bleek uit een toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB). Interpay behaalt op alle relevante standaarden die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft opgesteld een uitstekend resultaat. DNB spreekt over de unieke kavelsettlementmethode en open toegangscriteria.

Uit de rapportage van DNB in haar Kwartaalbericht van september 2005 blijkt dat het Clearing & Settlement Systeem (CSS) van Interpay voldoet aan de standaarden van de ECB voor systeemkritische retailbetaalsystemen. Het gaat daarbij om tien Core Principles die alle aspecten van een organisatie omvatten: van beveiliging en bestuurseffectiviteit tot beheersing van financiële risico's en juridische zaken.

Deelnemers lopen bij Interpay geen kredietrisico tegenover elkaar. De in Europa unieke kavelsettlementmethode waarmee Interpay werkt, zorgt voor een frequente verevening van verzamelde betaalopdrachten - de zogeheten kavels - en een snelle beschikbaarheid van boekingsinformatie. Daarbij stelt het TOP systeem van DNB eerst vast of op de rekening van de betaler voldoende saldo of kredietruimte aanwezig is.

Opmerkelijk zijn ook de toegangscriteria die Interpay stelt voor deelname aan CSS. Interpay stelt zich open voor alle toetreders uit de Europese markt die aan deze criteria voldoen. Het toetsingsrapport omschrijft Interpay als een transparante organisatie. Genoemd worden de objectieve en openbare toegangscriteria waarmee Interpay de juiste balans vindt tussen veiligheid en open toegang, de heldere inzage in financiële risico's die Interpay de deelnemers verschaft, en de effectiviteit en transparantie van de bestuursorganisatie. Verder noemt het rapport de hoge prioriteit die Interpay geeft aan beveiliging, betrouwbaarheid en continuïteit.

Interpay behaalde op acht Core Principles het maximale resultaat. Eén was niet van toepassing op de Interpay-situatie en voor het Core Principle 'juridische basis' kreeg Interpay de kwalificatie dat het CSS grotendeels voldoet.

Noot voor de redactie

Interpay draagt al jarenlang zorg voor de betrouwbare en efficiënte verwerking van het Nederlandse betalingsverkeer. Met een geavanceerde infrastructuur verwerkt Interpay jaarlijks zo'n 3,1 miljard girale transacties en ruim 1,2 miljard autorisaties voor PIN-betalingen. Interpay vervult een belangrijke rol in het betalingsverkeer, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Wat betreft het aantal verwerkte transacties neemt Interpay binnen Europa de derde positie in. Interpay wil deze sterke marktpositie behouden en verder uitbouwen via groei en internationale samenwerking. Interpay volgt de ontwikkelingen in de Europese markt nauwlettend en heeft haar organisatie zodanig ingericht dat zij haar klanten ook op het gebied van grensoverschrijdend betalingsverkeer optimaal van dienst kan zijn. In lijn met de wens van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank start Interpay in 2008 met de verwerking van pan-Europese betaalproducten.

www.interpay.nl

BRON Interpay