Minder praten bevordert innovatie

08 Nov, 2007, 11:51 GMT Van De Vet Management

TILBURG, Nederland, November 8 /PRNewswire/ --

- Promotie Arne de Vet over creativiteit en innovatie

Een paar minuten stil nadenken tijdens een bijeenkomst versterkt het innovatief vermogen van een groep. Dit kan het aantal nieuwe ideeën zelfs verdubbelen, vooral in een groep waarin minimaal één persoon relatief introvert is. Dit concludeert Arne de Vet in zijn proefschrift over het effect van stil nadenken op creativiteit en innovatie.

Innovatie is voor de meeste ondernemingen van levensbelang. Tegelijkertijd krijgen teams en (team)vergaderingen een steeds grotere rol. Managers zetten een gezamenlijke brainstormsessie op de agenda wanneer zij nieuwe ideeën willen ontwikkelen. En ook door de toenemende werkdruk is er steeds minder tijd voor individuele reflectie. Arne de Vet onderzocht of minder praten en meer tijd om rustig alleen na te denken innovatie zou kunnen bevorderen. Zijn studie van social en cognitieve psychologieliteratuur van de laatste 30 jaar en zijn experimentele studies onder meer dan 400 personen leidden tot een aantal interessante bevindingen.

Hersencapaciteit voor nieuwe ideeën

Tegelijk praten en denken, zoals nodig is tijdens bijvoorbeeld een vergadering, verlaagt bij sommige mensen de creativiteit. Vooral personen die gevoelig zijn voor de reacties en meningen van anderen, en die het moeilijk vinden hun verhaal daarop aan te passen, kost dit multi tasken veel hersencapaciteit. Daardoor is er minder capaciteit beschikbaar voor nieuwe ideeën.

Vijf minuten stil nadenken

De creativiteit van een groep gaat tijdens een bespreking enorm omhoog wanneer de discussie wordt onderbroken door rustig nadenken. Vijf minuten stil nadenken tijdens een bijeenkomst van 45 minuten verdubbelde het aantal ideeën van de groep, vooral in een groep met minimaal één introvert persoon. Een intermezzo geeft hen tijd om ongestoord nieuwe ideeën te bedenken.

Debat en resultaat

Een groepsdebat kan veel invloed hebben op de aard en kwaliteit van een (strategische) beslissing, zo toonde De Vet aan. Incrementele innovatie ontstaat vaker uit het debat van een groep die bestaat uit mensen die het moeilijk vinden hun verhaal aan te passen aan de invloeden en uitingen van anderen. Wanneer de groep bestaat uit mensen die soepel reageren op meningen van anderen, dan leidt overleg er eerder toe dat voor een radicale innovatie wordt gekozen.

A.J. (Arne) de Vet (1972, Schiedam) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed een MBA aan INSEAD, Frankrijk. Hij werkte van 1996-2003 als management consultant bij McKinsey & Company en was van 2004 tot 2007 verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2003 is hij zelfstandig management consultant op het gebied van strategie, organisatie en innovatie.

Arne de Vet promoveert vrijdag 16 november 2007 om 16.15h in de Aula van de Universiteit van Tilburg (Warandelaan 2). Zijn promotor is prof. dr. H.G. Barkema.

Het proefschrift The effects of thinking in silence on creativity and innovation (ISBN 978 90 5668 199) is elektronisch verkrijgbaar bij de auteur (arne@devetmanagement.com).

BRON De Vet Management